Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synteza i charakterystyka uporządkowanych dwuwarstwowych cienkich filmów krzemionkowych aktywowanych jonami metali i molekułami magnetycznymi

2015/17/N/ST5/03328

Słowa kluczowe:

cienkie filmy krzemionka mezoporowata SBA-15

Deskryptory:

 • ST5_4: Cienkie warstwy
 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Magdalena Laskowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 99 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-03-17

Zakończenie projektu: 2018-09-16

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Specjalistyczne stanowisko komputerowe do zadań modelowania molekularnego. Za kwotę 12 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 1. Porous Silica Templated Nanomaterials for Artificial Intelligence and IT Technologies
  Autorzy:
  M. Laskowska, Ł. Laskowski, J. Jelonkiewicz, H. Piech, T. Galkowski, A. Boullanger
  Czasopismo:
  Proc. of the 16th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, 11-15 June 2017, Zakopane, in: Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 10246, Springer Verlag) (rok: 2017, tom: 10246, strony: 509-517), Wydawca: Springer International Publishing AG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/978-3-319-59060-8_46 - link do publikacji
 2. Porous Silica-Based Optoelectronic Elements as Interconnection Weights in Molecular Neural Networks
  Autorzy:
  M. Laskowska, Ł. Laskowski, J. Jelonkiewicz, H. Piech, Z. Filutowicz
  Czasopismo:
  Artificial Intelligence and Soft Computing, ed. L. Rutkowski, R. Scherer, M. Korytkowski, W. Pedrycz, R. Tadeusiewicz, J.M. Zurada, Proc. of the 17th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, Zakopane, Poland (rok: 2018, tom: 10841, strony: 130-135), Wydawca: Springer International Publishing AG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/978-3-319-91253-0_13 - link do publikacji
 3. Magnetic behaviour of Mn12-stearate single-molecule magnets immobilized inside SBA-15 mesoporous silica matrix IF: 3,046
  Autorzy:
  Magdalena Laskowska, Maria Bałanda, Magdalena Fitta, Mateusz Dulski, Maciej Zubko, Piotr Pawlik, Łukasz Laskowski
  Czasopismo:
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials (rok: 2019, tom: 478, strony: 20-27), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jmmm.2019.01.082 - link do publikacji
 4. Multi-step functionalization procedure for fabrication of vertically aligned mesoporous silica thin films with metal-containing molecules localized at the pores bottom IF: 3,649
  Autorzy:
  Ł.Laskowski, M. Laskowska, M. Dulski, M. Zubko, J. Jelonkiewicz, M. Perzanowski, N. Vila, A. Walcarius
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2019, tom: 274, strony: 356-362), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2018.09.008 - link do publikacji
 5. Functionalized mesoporous silica thin films as a tunable nonlinear optical material IF: 7,367
  Autorzy:
  M. Laskowska, I. Kityk, M. Dulski, J. Jędryka, A. Wojciechowski, J. Jelonkiewicz, M. Wojtyniak, Ł. Laskowski
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2017, tom: 9, strony: 12110-123), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7nr02786a - link do publikacji
 6. The Separation of the Mn12 Single-Molecule Magnets onto Spherical Silica Nanoparticles IF: 3,504
  Autorzy:
  L. Laskowski, I. Kityk, P. Konieczny, O. Pastukh, M. Schabikowski, M. Laskowska
  Czasopismo:
  Nanomaterials (rok: 2019, tom: 9, 764, strony: 44567), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/nano9050764 - link do publikacji
 7. Vertically aligned porous silica thin films functionalized by nickel chloride incorporated in walls IF: 3,649
  Autorzy:
  M. Laskowska, M. Dulski, M. Marszałek, M. Zubko, Ł. Laskowski
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2019, tom: 276, strony: 201-206), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 8. SBA-15 mesoporous silica free-standing thin films containing copper ions bounded via propylphosphonate units - preparationand characterization IF: 2,265
  Autorzy:
  2.L. Laskowski, M.Laskowska, J. Jelonkiewicz, M. Dulski, M. Wojtyniak, M. Fitta, M. Balanda
  Czasopismo:
  Journal of Solid State Chemistry (rok: 2016, tom: 241, strony: 143–151), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jssc.2016.06.007 - link do publikacji
 9. Surface functionalization by silver-containing molecules with controlled distribution of functionalities IF: 4,439
  Autorzy:
  Magdalena Laskowska, Munetaka Oyama, Iwan Kityk, Marta Marszalek, Mateusz Dulski, Lukasz Laskowski
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2018, tom: 481, strony: 433-436), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2019.03.104 - link do publikacji