Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sezonowe zmiany emisji gazów cieplarnianych (metanu, dwutlenku węgla i podtlenku azotu) w zależności od technologicznego etapu procesu oczyszczania ścieków w laboratoryjnym modelu oczyszczalni typu SBR

2015/17/N/ST10/02194

Słowa kluczowe:

emisja metanu emisja dwutlenku węgla emisja podtlenku azotu gazy cieplarniane reaktor SBR osad czynny ścieki róznorodność mikrobiologicczna

Deskryptory:

 • ST10_16: Zmiany/kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Katarzyna Jaromin-Gleń 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 99 960 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-04-14

Zakończenie projektu: 2018-04-13

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Przenośny komputer z podstawowym oprogramowaniem. Za kwotę 4 000 PLN
 2. Przepływomierz (służy do pomiaru przepływu gazów) (2 szt.). Za kwotę 11 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Contribution of prokaryotes and eukaryotes to CO2 emissions in the wastewater treatment process IF: 2,353
  Autorzy:
  Katarzyna Jaromin-Gleń, Roman Babko, Tatiana Kuzmina, Yaroslav Danko, Grzegorz Łagód, Cezary Polakowski, Joanna Szulżyk-Cieplak, Andrzej Bieganowski
  Czasopismo:
  PeerJ (rok: 2020, tom: -, strony: 44940), Wydawca: PeerJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7717/peerj.9325 - link do publikacji
 2. The effect of bioaugmentation with Archaea on the oxygen uptake rate in a sequencing batch reactor IF: 1,832
  Autorzy:
  Szaja A., Łagód G., Jaromin-Gleń K., Montusiewicz A.
  Czasopismo:
  Water (rok: 2018, tom: 10(5), strony: 575), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/w10050575 - link do publikacji
 3. Division of methods for counting helminths' eggs and problem of efficiency of these methods – review-problem article IF: 0,829
  Autorzy:
  Jaromin-Gleń K., Kłapeć T., Łagód G., Karamon J., Malicki J., Skowrońska A., Bieganowski A.
  Czasopismo:
  Annals of Agricultural and Environmental Medicine (rok: 2017, tom: 24(1), strony: 44933), Wydawca: Institute of Rural Health in Lublin
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/12321966.1233891 - link do publikacji
 1. Laboratory sequencing batch reactor – greenhouse gas emitter
  Autorzy:
  Jaromin-Gleń K., Babko R., Bieganowski A., Łagód G.
  Konferencja:
  V International Scientific and Technical Conference: Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects (rok: 2017, ), Wydawca: Polish Academy of Sciences, Scientific Center in Kyiv, Ukraine
  Data:
  konferencja 26-27.10.2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Redox potential during the laboratory SBR stable work stage
  Autorzy:
  Jaromin-Gleń K., Babko R., Łagód G., Bieganowski A.
  Konferencja:
  16th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 01-03.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Wskaźniki fizyko-chemiczne podczas badań emisji gazów cieplarnianych z reaktora SBR
  Autorzy:
  Jaromin-Gleń K., Babko R., Łagód G., Bieganowski A.
  Konferencja:
  X Sympozjum Doktorantów "Współczesne problemy w Naukach o Życiu" (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk,
  Data:
  konferencja 26.10.2017
  Status:
  Opublikowana
 4. Potencjał redox jako wskaźnik zakończenia etapu adaptacji osadu czynnego w reaktorze SBR
  Autorzy:
  Jaromin-Gleń K., Babko R., Łagód G., Bieganowski A.
  Konferencja:
  Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców Adaptacja do zmian klimatu w rolnictwie" (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach
  Data:
  konferencja 14-15.09.2017 Puławy
  Status:
  Opublikowana
 1. Laboratoryjny SBR jako źródło gazów cieplarnianych
  Autorzy:
  Jaromin-Gleń K., Duda S., Dobrowolska A.
  Książka:
  Współczesne zagadnienia inżynierii środowiska - Monografia naukowa (rok: 2017, tom: 1, strony: 45123), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.
  Status:
  Opublikowana