Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Geneza mineralizacji pirytowej i towarzyszącej na obszarze Wiśniówki i jej wpływ na środowisko przyrodnicze (Góry Świętokrzyskie)

2015/17/B/ST10/02119

Słowa kluczowe:

piryt minerały towarzyszące geneza kwaśne wody kopalniane rośliny markery geochemiczne i izotopowe zagrożenie środowiska przyrodniczego masyw Wiśniówki Góry Świętokrzyskie

Deskryptory:

 • ST10_4: Geochemia
 • ST10_5: Mineralogia, petrologia, wulkanologia, geologia złóż
 • ST10_10: Hydrogeologia, hydrologia, obieg wód, zanieczyszczenia wód

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

woj. świętokrzyskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Zdzisław Migaszewski 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 501 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-03-01

Zakończenie projektu: 2019-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. System chłodzenia 1HP 240V/50HZTP QUIET z wymiennikiem ciepłą do spektrometru mas z plazmą sprzężoną indukcyjnie ELAN 9000 DRC II Perkin Elmer. Za kwotę 42 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Rare earth and trace element signatures for assessing an impact of rock mining and processing on the environment: Wiśniówka case study, south-central Poland IF: 2,76
  Autorzy:
  Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Dołęgowska S.
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2016, tom: 23, strony: 24943-24959.), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11356-016-7713-y - link do publikacji
 2. The origin of pyrite mineralization: Implications for Late Cambrian geology of the Holy Cross Mountains (south-central Poland) IF: 3,236
  Autorzy:
  Migaszewski Z.M., Gałuszka A.
  Czasopismo:
  Sedimentary Geology (rok: 2019, tom: 390, strony: 45-61), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.sedgeo.2019.07.004 - link do publikacji
 3. Trace elements and stable sulfur isotopes in plants of acid mine drainage area – implications for revegetation of degraded land IF: 3,624
  Autorzy:
  Gałuszka A., Migaszewski Z.M., Pelc A., Trembaczowski A., Dołęgowska S., Michalik A.
  Czasopismo:
  Journal of Environmental Sciences (rok: 2020, tom: 94, strony: 128-136), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jes.2020.03.041 - link do publikacji
 4. Geologic and mineralogical implications for element and isotope signatures in the Wiśniówka acid mine drainage waters (south-central Poland)
  Autorzy:
  Zdzisław Migaszewski Agnieszka Gałuszka,
  Czasopismo:
  Proceedings of the 11th ICARD IMWA Annual Conference on Acid Mine Drainage, "Risk to Opportunity" (Pretoria, South Africa" (rok: 2018, tom: 2, strony: 672-678), Wydawca: Tshwane University of Technology (TUT)
  Status:
  Opublikowana
 5. Extreme enrichment of arsenic and rare earth elements in acid mine drainage: Case study of Wiśniówka mining area (south-central Poland) IF: 6,152
  Autorzy:
  Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Dołęgowska S.
  Czasopismo:
  Environmental Pollution (rok: 2019, tom: 244, strony: 898-906), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 6. Stable isotope geochemistry of acid mine drainage from the Wiśniówka area (south-central Poland) IF: 3,088
  Autorzy:
  Zdzisław Migaszewski, Agnieszka Gałuszka, S. Dołęgowska
  Czasopismo:
  Applied Geochemistry (rok: 2018, tom: 96, strony: 45-56), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apgeochem.2018.05.015 - link do publikacji
 7. Arsenic in the Wiśniówka acid mine drainage area (south-central Poland) – mineralogy, hydrogeochemistry, remediation IF: 4,038
  Autorzy:
  Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Dołęgowska S
  Czasopismo:
  Chemical Geology (rok: 2018, tom: 493, strony: 491-503), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.chemgeo.2018.06.027 - link do publikacji
 8. Extremely high levels of trace elements in aerial parts of plants naturally growing in the Wiśniówka acid mine drainage area (south-central Poland)
  Autorzy:
  Agnieszka Gałuszka, Zdzisław Migaszewski
  Czasopismo:
  Proceedings of the 11th ICARD IMWA Annual Conference on Acid Mine Drainage, "Risk to Opportunity" (Pretoria, South Africa" (rok: 2018, tom: 2, strony: 598-603), Wydawca: Tshwane University of Technology (TUT)
  Status:
  Opublikowana
 1. Isotope geochemistry of acid mine drainage: Lessons from the Wiśniówka area (south-central Poland)
  Autorzy:
  Migaszewski Z.M., Gałuszka A.
  Konferencja:
  ESIR Isotope Workshop XV (rok: 2019, ), Wydawca: Polish Geological Institute – National Research Institute
  Data:
  konferencja 23–27.06.2019
  Status:
  Opublikowana
 2. Stable S and O isotopes in the Wiśniówka acid mine drainage water bodies (Holy Cross Mountains, Poland)
  Autorzy:
  Migaszewski Z.M., Gałuszka A.
  Konferencja:
  13th Conference "Rock and Mineral Dating" and 2nd Conference "Bio-Geo" (rok: 2016, ), Wydawca: Geo-Science Education Journal
  Data:
  konferencja 20-21.10.
  Status:
  Opublikowana
 3. The use of stable isotopes and rare earth elements for solving environmental issues in acid mine drainage areas (south-central Poland)
  Autorzy:
  Migaszewski Z.M.
  Konferencja:
  10th Annual Chemistry and Mass Spectrometry Congress (rok: 2017, ), Wydawca: conferenceseries.com
  Data:
  konferencja 18-19.10
  Status:
  Opublikowana
 4. Diversity in sulfur contents and stable sulfur isotope ratios in samples of plant species collected in the acid mine drainage-impacted area
  Autorzy:
  Gałuszka A., Migaszewski Z.M., Pelc A., Trembaczowski A.,, Dołęgowska S, Michalik A.
  Konferencja:
  ESIR Isotope Workshop XV 23–27.06.2019 (rok: 2019, ), Wydawca: Polish Geological Institute – National Research Institute
  Data:
  konferencja 23–27.06.2019
  Status:
  Opublikowana