Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Otrzymywanie i badania strukturalne membran zeolitowych na podłożach geopolimerowych

2015/17/B/ST8/01200

Słowa kluczowe:

membrany zeolitowe geopolimery spektroskopia oscylacyjna obliczenia ab initio

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_3: Inżynieria obliczeniowa, komputerowe wspomaganie modelowania, projektowania i produkcji
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Włodzimierz Mozgawa 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 517 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-15

Zakończenie projektu: 2019-09-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Ucierak moździeżowy z zestawami mielącymi. Za kwotę 39 000 PLN
 2. Przystawka ATR z wyposażeniem. Za kwotę 61 000 PLN
 3. Serwer wielordzeniowy i stacja graficzna. Za kwotę 30 000 PLN
 4. Inkubator laboratoryjny. Za kwotę 11 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (13)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (13)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Conditions of synthesis and structure of metakaolin-based geopolymers: application as heavy metal cation sorbent IF: 0,725
  Autorzy:
  Magdalena Król, Kamila Brylewska, Arkadiusz Knapik, Kamil Kornaus, Włodzimierz Mozgawa
  Czasopismo:
  Polish Journal of Chemical Technology (rok: 2017, tom: 19, strony: 103-109), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/pjct-2017-0075 - link do publikacji
 2. Geopolymer-zeolite composites: A review IF: 6,395
  Autorzy:
  Piotr Rożek, Magdalena Król, Włodzimierz Mozgawa
  Czasopismo:
  Journal of Cleaner Production (rok: 2019, tom: 230, strony: 557-579), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jclepro.2019.05.152 - link do publikacji
 3. Synthesis of the sodalite by geopolymerization process using coal fly ash IF: 0,79
  Autorzy:
  Magdalena Król, Piotr Rożek, Włodzimierz Mozgawa
  Czasopismo:
  Polish Journal of Environmental Studies (rok: 2017, tom: 26, strony: 2611-2617), Wydawca: Polish Journal of Environmental Studies
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15244/pjoes/70231 - link do publikacji
 4. Spectroscopic studies of fly ash-based geopolymers IF: 2,88
  Autorzy:
  Piotr Rożek, Magdalena Król, Włodzimierz Mozgawa
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2018, tom: 198, strony: 283-289), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2018.03.034 - link do publikacji
 5. Experimental and theoretical spectroscopic studies of Ag-, Cd- and Pb- sodalite IF: 1,78
  Autorzy:
  Andrzej Mikuła, Magdalena Król, Andrzej Koleżyński
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2016, tom: 1126, strony: 110-116), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2016.03.004 - link do publikacji
 6. Influence of alkali metal cations/type of activator on the structure of alkali-activated fly ash – ATR-FTIR studies IF: 2,88
  Autorzy:
  Magdalena Król, Piotr Rożek, Damian Chlebda, Włodzimierz Mozgawa
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2018, tom: 198, strony: 33-37), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2018.02.067 - link do publikacji
 7. The structure of geopolymers – Theoretical studies IF: 2,011
  Autorzy:
  Andrzej Koleżyński, Magdalena Król, Mikołaj Żychowicz
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2018, tom: 1163, strony: 465-471), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2018.03.033 - link do publikacji
 8. The influence of dealumination/desilication on structural properties of metakaolin-based geopolymers IF: 3,057
  Autorzy:
  Kamila Brylewska, Piotr Rożek, Magdalena Król, Włodzimierz Mozgawa
  Czasopismo:
  Ceramics International (rok: 2018, tom: 44, strony: 12853-12861), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ceramint.2018.04.095 - link do publikacji
 9. ATR/FT-IR studies of zeolite formation during alkali-activation of metakaolin IF: 2,155
  Autorzy:
  Magdalena Król, Piotr Rożek, Damian Chlebda, Włodzimierz Mozgawa
  Czasopismo:
  Solid State Sciences (rok: 2019, tom: 94, strony: 114-119), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.solidstatesciences.2019.06.004 - link do publikacji
 10. Newapproach for determination of the influence of long-range order and selected ring oscillations on IR spectra in zeolites IF: 2,88
  Autorzy:
  Andrzej Mikuła, Magdalena Król, Włodzimierz Mozgawa, Andrzej Koleżyński
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2018, tom: 195, strony: 62-67), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.saa.2018.01.044 - link do publikacji
 11. The effect of calcination temperature on metakaolin structure for the synthesis of zeolites IF: 1,787
  Autorzy:
  Magdalena Król, Piotr Rożek
  Czasopismo:
  Clay Minerals (rok: 2018, tom: 53, strony: 657-663), Wydawca: Cambridge University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1180/clm.2018.49 - link do publikacji
 12. Zeolite layer on metakaolin-based support IF: 4,182
  Autorzy:
  Magdalena Król, Włodzimierz Mozgawa
  Czasopismo:
  Microporous and Mesoporous Materials (rok: 2019, tom: 282, strony: 109-113), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.micromeso.2019.03.028 - link do publikacji
 13. Zeolitowe materiały porowate na bazie aktywowanego alkalicznie metakaolinu / Zeolite porous materials based on alkali-activated metakaolin
  Autorzy:
  Piotr Rożek, Maciej Kubowicz, Włodzimierz Mozgawa, Magdalena Król
  Czasopismo:
  Materiały Ceramiczne /Ceramic Materials (rok: 2019, tom: 71, strony: 228-237), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ceramiczne
  Status:
  Opublikowana
 1. ATR-FTIR studies of zeolite formation during alkali-activation of metakaolin
  Autorzy:
  Magdalena Król, Piotr Rożek, Włodzimierz Mozgawa
  Konferencja:
  XXXIV European Congress on Molecular Spectroscopy (rok: 2018, ), Wydawca: João Duarte, Unipessoal, Lda – OGAMI
  Data:
  konferencja 19-24.08.2019
  Status:
  Opublikowana
 2. Otrzymywanie materialów geopolimerowych o potencjalnym zastosowaniu jako podłoża membranowe
  Autorzy:
  Justyna Minkiewicz, Magdalena Król, Arkadiusz Knapik, Włodzimeirz Mozgawa
  Konferencja:
  Materiały i technologie XXI wieku - XVIII Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej
  Data:
  konferencja 19.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Preliminary research on the use of alkaline-activated metakaolin to obtain zeolite membranes
  Autorzy:
  Magdalena Król
  Konferencja:
  15th Conference under auspices of E-MRS - Composites and ceramic materials-technology, application and testing (rok: 2017, ), Wydawca: brak
  Data:
  konferencja 10-13.05.2017
  Status:
  Opublikowana
 4. The effect of calcination temperature on metakaolin activity in zeolite synthesis
  Autorzy:
  Magdalena Król, Piotr Rożek
  Konferencja:
  10th International Conference on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites (rok: 2018, ), Wydawca: Lublin University of Technology
  Data:
  konferencja 24-29.06.2018
  Status:
  Opublikowana
 5. Vibrational spectra of various cationic forms of zeolite Y
  Autorzy:
  Andrzej Koleżyński, Magdalena Król, Andrzej Mikuła
  Konferencja:
  XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy - From Molecules to Functional Materials (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akapit"
  Data:
  konferencja 3-7.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 6. New approach for determination of the influence of long-range order and selected ring oscillations on IR spectra in zeolites
  Autorzy:
  Andrzej Mikuła, Magdalena Król, Andrzej Koleżyński
  Konferencja:
  XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy - From Molecules to Functional Materials (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akapit"
  Data:
  konferencja 3-7.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 7. New porous geopolymer-based materials for potential sorption application
  Autorzy:
  Piotr Rożek, Magdalena Król, Włodzimierz Mozgawa
  Konferencja:
  12th Conference for Young Scientists in Ceramics (rok: 2017, ), Wydawca: Faculty of Technology Novi Sad
  Data:
  konferencja 18-21.10.2017
  Status:
  Opublikowana
 8. Spectroscopic studies of alkali-activated metakaolin
  Autorzy:
  Magdalena Król, Piotr ROżek, Włodzimierz Mozgawa
  Konferencja:
  10th International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy (rok: 2019, ), Wydawca: The University of Auckland
  Data:
  konferencja 12.07.2019
  Status:
  Opublikowana
 9. Spectroscopic studies of fly ash-based geopolymers
  Autorzy:
  Piotr Rożek, Magdalena Król, Włodzimierz Mozgawa
  Konferencja:
  XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy - From Molecules to Functional Materials (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akapit"
  Data:
  konferencja 3-7.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 10. Synthesis of geopolymer materials based on metakaoline and their potential application as sorbents
  Autorzy:
  Kamila Brylewska, Magdalena Król, Arkadiusz Knapik, Kamil Wojciechowski, Włodzimierz Mozgawa
  Konferencja:
  XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy - From Molecules to Functional Materials (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akapit"
  Data:
  konferencja 3-7.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 11. Alkaline activated fly ash as sodalite-amorphous composite
  Autorzy:
  Andrzej Mikuła, Magdalena Król, Arkadiusz Knapik, Marcin Kwiecień, Włodzimierz Mozgawa
  Konferencja:
  8th European Silicon Days (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Nauka i Innowacje
  Data:
  konferencja 28–31.08.2016
  Status:
  Opublikowana
 12. Influence of alkali metal cations/type of activator on the structure of alkali-activated fly ash – ATR-FTIR studies
  Autorzy:
  Piotr Rożek, Magdalena Król, Arkadiusz Knapik, Damian Chlebda, Włodzimierz Mozgawa
  Konferencja:
  XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy - From Molecules to Functional Materials (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akapit"
  Data:
  konferencja 3-7.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 13. The structure of geopolymers – theoretical studies
  Autorzy:
  Andrzej Koleżyński, Magdalena Król, Mikołaj Żychowicz
  Konferencja:
  XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy - From Molecules to Functional Materials (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Akapit"
  Data:
  konferencja 3-7.09.2017
  Status:
  Opublikowana
 1. Vibrational Spectroscopy of Zeolites - Theory Versus Experiment
  Autorzy:
  Magdalena Król, Andrzej Koleżyński, Andrzej Mikuła, Włodzimierz Mozgawa
  Książka:
  Molecular Spectroscopy - Experiment and Theory, Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics (rok: 2019, tom: 26, strony: 301-332), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
 2. Preparation and structure of geopolymer-based alkali-activated circulating guildized bed ash composite for removing Ni2+ from wastewater
  Autorzy:
  Magdalena Król, Piotr Rożek, Włodzimierz Mozgawa
  Książka:
  Proceedings of the 12th Pacific Rim Conference on Ceramic and Glass Technology: Ceramic Transactions (rok: 2018, tom: 264, strony: 147-154), Wydawca: John Wiley & Sons
  Status:
  Opublikowana