Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Hybrydowe papiery wartościowe: obligacje typu contingent convertible oraz obligacje bail-in.

2015/17/B/HS4/00911

Słowa kluczowe:

obligacje typu contingent convertibles (cocos) obligacje bail-in dłużne papiery wartościowe ostrożnościowe wymogi kapitałowe hybrydy,modelowanie stochastyczne w finansach ryzyko systemowe.

Deskryptory:

 • HS4_6: Rynki finansowe, finanse międzynarodowe

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Piotr Jaworski 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 228 880 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-01-19

Zakończenie projektu: 2018-04-18

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Komputer przenośny z dużą mocą obliczeniową i powiększoną pamięcią. Za kwotę 28 000 PLN
 2. Oprogramowanie Microsoft Office 2016.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. O konieczności wprowadzenia w polskim prawie możliwości emitowania przez banki papierów wartościowych typu contingent convertible
  Autorzy:
  K. Liberadzki, M. Liberadzki
  Czasopismo:
  Bezpieczny Bank (rok: 2016, tom: 1 (62), strony: 52-72), Wydawca: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  Status:
  Opublikowana
 2. Przymusowa restrukturyzacja banku (resolution) w praktyce – przypadki Banco Popular Español, Monte dei Paschi di Siena oraz Banco Popolare di Vicenza i Veneto Banca
  Autorzy:
  A. Kowalski
  Czasopismo:
  Monitor Prawniczy (rok: 2018, tom: 20, strony: 44576), Wydawca: Wydawnictwo C.H.Beck
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.32027/MOP.18.20.4 - link do publikacji
 3. On truncation invariant copulas and their estimation
  Autorzy:
  P.Jaworski
  Czasopismo:
  Dependence Modeling (rok: 2017, tom: 5, strony: 133-144), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/demo-2017-0009 - link do publikacji
 4. Principles of the toll road pricing
  Autorzy:
  P.Jaworski, K.Liberadzki, M.Liberadzki
  Czasopismo:
  Archives of transport (rok: 2018, tom: 45(1), strony: 53-62), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/01.3001.0012.0941 - link do publikacji
 5. The 20-60-20 Rule IF: 1,227
  Autorzy:
  P.Jaworski, M.Pitera
  Czasopismo:
  Discrete and continuous dynamical systems series B (rok: 2016, tom: 21, strony: 1149-1166), Wydawca: American Institute of Mathematical Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3934/dcdsb.2016.21.1149 - link do publikacji
 6. A note on conditional covariance matrices for elliptical distributions IF: 0,54
  Autorzy:
  P.Jaworski, M.Pitera
  Czasopismo:
  Statistics and Probability Letters (rok: 2017, tom: 129, strony: 230-235), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.spl.2017.06.003 - link do publikacji
 7. Conditional Risk based on multivariate Hazard Scenarios IF: 2,629
  Autorzy:
  M. Bernardi, F. Durante, P.Jaworski, L. Petrella, G. Salvadori
  Czasopismo:
  Stochastic Environmental Research and Risk Assessment (rok: 2018, tom: 32, strony: 203-211), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00477-017-1425-9 - link do publikacji
 8. Contagion and divergence on sovereign bond markets
  Autorzy:
  P.Jaworski, K.Liberadzki, M.Liberadzki
  Czasopismo:
  Copernican Journal of Finance & Accounting (rok: 2017, tom: 6(4), strony: 39-68), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/CJFA.2017.022 - link do publikacji
 9. How does issuing contingent convertible bonds improve bank's solvency? A Value-at-Risk and Expected Shortfall approach IF: 0,997
  Autorzy:
  P. Jaworski, K. Liberadzki, M. Liberadzki
  Czasopismo:
  Economic Modelling (rok: 2017, tom: 60, strony: 162-168), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.econmod.2016.09.025 - link do publikacji
 10. On the Conditional Value at Risk (CoVaR) for tail-dependent copulas
  Autorzy:
  P.Jaworski
  Czasopismo:
  Dependence Modeling (rok: 2017, tom: 5, strony: 44576), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/demo-2017-0001 - link do publikacji
 11. CoVaR of families of copulas IF: 0,506
  Autorzy:
  M.Bernardi, F.Durante, P.Jaworski
  Czasopismo:
  Statistics and Probability Letters (rok: 2017, tom: 120, strony: 44790), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.spl.2016.09.005 - link do publikacji
 1. Wycena obligacji typu hybrids oraz contingent convertibles (CoCos)
  Autorzy:
  K. Liberadzki
  Książka:
  Przełamywanie dysonansów poznawczych jako czynnik stymulowania rozwoju nauk o finansach (rok: 2016, tom: x, strony: 213-244), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SGH
  Status:
  Opublikowana
 2. Obligacje contingent convertibles (CoCos) jako nowy instrument absorpcji strat banków
  Autorzy:
  M.Liberadzki
  Książka:
  Przełamywanie dysonansów poznawczych jako czynnik stymulowania rozwoju nauk o finansach (rok: 2016, tom: x, strony: 245-256), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SGH
  Status:
  Opublikowana
 3. A test for truncation invariant dependence
  Autorzy:
  F.M.L.Di Lascio, F.Durante, P.Jaworski
  Książka:
  Soft Methods for Data Science (rok: 2017, tom: AdIntSysCom 456, strony: 173-180), Wydawca: Springer International
  Status:
  Opublikowana
 4. On the Conditional Value-at-Risk (CoVaR) in copula setting
  Autorzy:
  P.Jaworski
  Książka:
  Copulas and Dependence Models with Applications (rok: 2017, tom: x, strony: 95-117), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana