Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poszukiwania Nowej Fizyki w rzadkich rozpadach mezonów pięknych.

2015/17/D/ST2/03532

Słowa kluczowe:

Model Standardowy Nowa Fizyka

Deskryptory:

 • ST2_2: Fizyka cząstek elementarnych

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Marcin Chrząszcz 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 99 240 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-01-18

Zakończenie projektu: 2018-01-17

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Status of the scalar singlet dark matter model IF: 5,331
  Autorzy:
  Gambit collaboration, M.Chrzaszcz, et. al.
  Czasopismo:
  EPJC (rok: 2017, tom: 8, strony: 568), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epjc/s10052-017-5113-1 - link do publikacji
 2. Angular analysis of the B0→K∗0μ+μ− decay using 3fb−1 of integrated luminosity IF: 6,023
  Autorzy:
  LHCb Collaboration, R. Aaij, M.Chrzaszcz et. al.
  Czasopismo:
  Journal of High Energy Physics (rok: 2016, tom: 2, strony: 104), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/JHEP02(2016)104 - link do publikacji
 3. FlavBit: A GAMBIT module for computing flavour observables and likelihoods IF: 5,331
  Autorzy:
  Gambit collaboration, M.Chrzaszcz, et. al.
  Czasopismo:
  EPJC (rok: 2017, tom: 11, strony: 786), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epjc/s10052-017-5157-2 - link do publikacji
 4. Global fits of GUT-scale SUSY models with GAMBIT IF: 5,331
  Autorzy:
  Gambit collaboration, M.Chrzaszcz, et. al.
  Czasopismo:
  EPJC (rok: 2017, tom: 12, strony: 824), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  0.1140/epjc/s10052-017-5167-0 - link do publikacji
 5. Search for long-lived scalar particles in B+→K+χ(μ+μ−) decays IF: 4,506
  Autorzy:
  LHCb Collaboration, R. Aaij, M.Chrzaszcz et. al.
  Czasopismo:
  Phys. Rev. B (rok: 2017, tom: 95, strony: 71101), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.95.041406 - link do publikacji
 6. Differential branching fraction and angular moments analysis of the decay B0→K+π−μ+μ− in the K∗0,2(1430)0 region IF: 6,023
  Autorzy:
  LHCb Collaboration, R. Aaij, M.Chrzaszcz et. al.
  Czasopismo:
  Journal of High Energy Physics (rok: 2016, tom: 12, strony: 65), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/JHEP12(2016)065 - link do publikacji
 7. GAMBIT: The Global and Modular Beyond-the-Standard-Model Inference Tool IF: 5,331
  Autorzy:
  Gambit collaboration, M.Chrzaszcz, et. al.
  Czasopismo:
  EPJC (rok: 2017, tom: 11, strony: 784), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epjc/s10052-017-5321-8 - link do publikacji
 8. A global fit of the MSSM with GAMBIT IF: 5,331
  Autorzy:
  Gambit collaboration, M.Chrzaszcz, et. al.
  Czasopismo:
  EPJC (rok: 2017, tom: 12, strony: 879), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epjc/s10052-017-5196-8 - link do publikacji
 1. SELECTED MEASUREMENTS OF RARE DECAYS AT THE LHCb EXPERIMENT
  Autorzy:
  M. Pikies
  Konferencja:
  Epiphany 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Jagieloński
  Data:
  konferencja Styczeń 2016
  Status:
  Opublikowana