Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Międzyroczna i sezonowa zmienność strumieni netto gazów cieplarnianych (CO2, CH4, H2O) na obszarach bagiennych (Biebrzański Park Narodowy) oraz czynniki ją determinujące.

2015/17/B/ST10/02187

Słowa kluczowe:

strumienie turbulencyjne metoda kowariancji wirów wymiana netto ekosystemu

Deskryptory:

 • ST10_2: Klimatologia, meteorologia, zmiany klimatu, dynamika atmosfery
 • ST10_1: Chemia i fizyka atmosfery, zanieczyszczenia atmosfery
 • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Krzysztof Fortuniak 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 476 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-12

Zakończenie projektu: 2020-02-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Rejestrator (np. Campbell CR3000). Za kwotę 25 000 PLN
 2. oprogramowanie MATLAB (koszty subskrypcji i rozszerzenia). Za kwotę 2 103 PLN
 3. system pomiarowy potecjału redox. Za kwotę 20 000 PLN
 4. miernik pH w glebi. Za kwotę 3 000 PLN
 5. Zestaw komputerowy. Za kwotę 9 800 PLN
 6. Miernik indeksu LAI (np. LAI-2200). Za kwotę 50 000 PLN
 7. Rejestrator poziomu wody gruntowej (MiniDiver). Za kwotę 2 900 PLN
 8. Sonda uwilgotnienia gleby (np. SM300) z kablem połączeniowym (4 szt.). Za kwotę 8 000 PLN
 9. Zintegrowana sonda profilu temperatury gruntu (np. Th3). Za kwotę 4 100 PLN
 10. Stacja dokująca rejestratora poziomu wody. Za kwotę 1 200 PLN
 11. glebowa elektroda pH (3 szt.). Za kwotę 3 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 1. ORCHIDEE-PEAT (revision 4596), a model for northern peatland CO2, water, and energy fluxes on daily to annual scales IF: 5,066
  Autorzy:
  Qiu, C., Zhu, D., Ciais, P., Guenet, B., Krinner, G., Peng, S., Aurela, M., Bernhofer, C., Brümmer, C., Bret-Harte, S., Chu, H., Chen, J., Desai, A.R., Dušek, J., Euskirchen, E.S., Fortuniak, K., et al.
  Czasopismo:
  Geoscientific Model Development (rok: 2018, tom: 11, strony: 497-519), Wydawca: COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5194/gmd-11-497-2018 - link do publikacji
 2. Assessing methane emissions for northern peatlands in ORCHIDEE- PEAT revision 7020 IF: 7,708
  Autorzy:
  Elodie Salmon, Fabrice Jégou, Bertrand Guenet, Line Jourdain, Chunjing Qiu, Vladislav Bastrikov, Christophe Guimbaud, Dan Zhu, Philippe Ciais, Philippe Peylin, Sébastien Gogo, Fatima Laggoun-Défarge, Mika Aurela, Syndonia Bret-Harte, Jiquan Chen, Bogdan H. Chojnicki, Housen Chu, Colin W. Edgar, Eugenie Euskirchen, Lawrence B. Flanagan, Krzysztof Fortuniak, David Holl, Janina Klatt, Olaf Kolle, Natalia Kowalska, Lars Kutzbach, Annalea Lohila, Lutz Merbold, Włodzimierz Pawlak, Torsten Sachs, Klaudia Ziemblińska
  Czasopismo:
  Geoscientific Model Development (rok: 2021, ), Wydawca: EGU, Copernicus Publications
  Status:
  Złożona
 3. Porównanie wybranych metod uzupełniania luk w pomiarach kowariancyjnych strumienia ciepła utajonego w różnych typach środowiska
  Autorzy:
  Siedlecki, M., Pawlak, W., Fortuniak, K.
  Czasopismo:
  Przegląd Geofizyczny (rok: 2017, tom: LXII, 3–4, strony: 179-195), Wydawca: Polskie Towarzystwo Geofizyczne
  Status:
  Opublikowana
 4. LSTM Processing of Experimental Time Series with Varied Quality IF: 1,215
  Autorzy:
  Podlaski. K., Durka, M., Gwizdałła, T., Miniak-Górecka, A., Fortuniak, K., Pawlak, W.,
  Czasopismo:
  Computational Science - ICCS 2021. ICCS 2021. Lecture Notes in Computer Science (rok: 2021, tom: 12747, strony: 581-593), Wydawca: Springer, Cham.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/978-3-030-77980-1_44 - link do publikacji
 5. Methane and carbon dioxide fluxes of a temperate mire in Central Europe IF: 4,461
  Autorzy:
  Fortuniak, K., Pawlak., W., Bednorz, L., Grygoruk, M., Siedlecki, M., Zieliński, M.,
  Czasopismo:
  Agricultural and Forest Meteorology (rok: 2017, tom: 232, strony: 306-318), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.agrformet.2016.08.023 - link do publikacji
 6. On the intensity of methane exchange between the urban surface and atmosphere: Are cities comparable sources of methane to wetlands?
  Autorzy:
  Pawlak, W., Fortuniak, K., Siedlecki, M., Zieliński, M.
  Czasopismo:
  Urban Climate News, Quarterly Newsletter of the IAUC (rok: 2017, tom: 63, strony: 16-21), Wydawca: International Associacion for Urban Climate
  Status:
  Opublikowana
 7. Temperate mire fluctuations from carbon sink to carbon source following changes in water table IF: 7,963
  Autorzy:
  Fortuniak, K., Pawlak., W., Siedlecki, M., Chambers, S., Bednorz, L.,
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2021, tom: 756, strony: 144071), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2020.144071 - link do publikacji
 8. Wybrane charakterystyki turbulencji na obszarach miejskich, rolniczych i naturalnych
  Autorzy:
  Fortuniak, K., Pawlak, W., Siedlecki, M.,
  Czasopismo:
  Acta Geographica Lodziensia (rok: 2016, tom: 104, strony: 101-112), Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana
 1. Long-term eddy covariance measurements of greenhouse gases fluxes (CO2, CH4, H2O) of temperate mire in Central Europe (Biebrza National Park)
  Autorzy:
  Fortuniak K., Pawlak W., Siedlecki M.
  Konferencja:
  8th International Symposium on Wetland Pollutant Dynamics and Control WETPOL 2019 (rok: 2019, ), Wydawca: Fællestrykkeriet – AU TRYK, Aarhus University, Denmark
  Data:
  konferencja 43633
  Status:
  Opublikowana
 2. Multi-annual eddy-covariance measurements of surface energy balance components for urban, agricultural and natural wetland sites in Poland
  Autorzy:
  Krzysztof Fortuniak, Włodzimierz Pawlak and Mariusz Siedlecki
  Konferencja:
  1st Baltic Earth Conference Multiple drivers for Earth system changes in the Baltic Sea region (rok: 2016, ), Wydawca: International Baltic Earth Secretariat
  Data:
  konferencja 13 - 17 June 2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Naturalne i antropogeniczne źródła metanu dla atmosfery – dobowa i roczna zmienność strumienia CH4 na bagnach BPN i w Łodzi
  Autorzy:
  Fortuniak K., Pawlak W.
  Konferencja:
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne problemy klimatu Polski" (rok: 2019, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Geofizyczne
  Data:
  konferencja 43622
  Status:
  Opublikowana
 4. WYBRANE CECHY ROCZNEJ I DOBOWEJ ZMIENNOŚCI TURBULENCYJNYCH STRUMIENI DWUTLENKU WĘGLA, METANU I SKŁADNIKÓW BILANSU CIEPLNEGO NA BAGNIE W KOPYTKOWIE (BIEBRZAŃSKI PARK NARODOWY)
  Autorzy:
  Krzysztof Fortuniak, Włodzimierz Pawlak, Mariusz Siedlecki
  Konferencja:
  XXXVIII OGÓLNOPOLSKI ZJAZD AGROMETEOROLOGÓW I KLIMATOLOGÓW (rok: 2017, ), Wydawca: IUNG
  Data:
  konferencja 18-20 września 2017 r
  Status:
  Opublikowana
 5. Wstępne wyniki czteroletnich pomiarów turbulencyjnego strumienia netto dwutlenku węgla i metanu w Kopytkowie – bagna Biebrzańskiego Parku Narodowego
  Autorzy:
  Krzysztof Fortuniak, Włodzimierz Pawlak, Mariusz Siedlecki
  Konferencja:
  III Ogólnopolska Konferencja Naukowa KLIMATYCZNE UWARUNKOWANIA ŻYCIA LASU (rok: 2017, ), Wydawca: SGGW
  Data:
  konferencja 1-3 czerwca 2017
  Status:
  Opublikowana
 6. Wybrane cechy turbulencyjnej wymiany gazów cieplarnianych pomiędzy ekosystemem bagiennym a atmosferą (Biebrzański Park Narodowy)
  Autorzy:
  Fortuniak, K., Pawlak., W., Siedlecki, M.
  Konferencja:
  Kongres Geografii Polskiej, Warszawa (rok: 2018, ), Wydawca: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski
  Data:
  konferencja 12-14.04.2018
  Status:
  Opublikowana
 7. Physical factors determining GHG exchange dynamics on wetland – selected results from Biebrza National Park, NE Poland
  Autorzy:
  Pawlak W., Fortuniak K.
  Konferencja:
  8th International Symposium on Wetland Pollutant Dynamics and Control WETPOL 2019 (rok: 2019, ), Wydawca: Fællestrykkeriet – AU TRYK, Aarhus University, Denmark
  Data:
  konferencja 43633
  Status:
  Opublikowana
 8. Response of wetland GHGs exchange to climatic extremes – results of 5-year EC measurements of H₂O, CO₂, CH₄ fluxes in Biebrza National Park, Poland
  Autorzy:
  Fortuniak, K., Pawlak., W.,
  Konferencja:
  The 3rd ICOS Science Conference on Greenhouse Gases and Biogeochemical Cycles", Praga, Czechy (rok: 2018, ), Wydawca: ICOS
  Data:
  konferencja 11-13.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 9. Carbon dioxide and methane turbulent fluxes for mid-European mire – results of 5-year EC measurements in Biebrza National Park
  Autorzy:
  Fortuniak, K., Pawlak., W.
  Konferencja:
  EMS Annual Meeting: European Conference for Applied Meteorology and Climatology 2018, Budapeszt, Węgry (rok: 2018, ), Wydawca: Copernicus Gesellschaft mbH
  Data:
  konferencja 03-07.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 10. EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH Z MOKRADEŁ BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO W SYTUACJI EKSTREMALNIE NISKICH POZIOMÓW WODY GRUNTOWEJ - WYNIKI POMIARÓW W KOPYTKOWIE W LATACH 2013-2016
  Autorzy:
  Krzysztof Fortuniak, Włodzimierz Pawlak, Mariusz Siedlecki
  Konferencja:
  Konferencja Jubileuszowa z okazji 70-lecia Polskiego Towarzystwa Geofizycznego pt. "Nadzwyczajne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne na ziemiach polskich " (rok: 2017, ), Wydawca: PTGeof
  Data:
  konferencja 25 - 26 września 2017 r.
  Status:
  Opublikowana
 11. Four years of eddy-covariance measurements of GHG fluxes at Biebrza mires – the impact of ground water level on the GHG exchange
  Autorzy:
  Krzysztof Fortuniak, Włodzimierz Pawlak
  Konferencja:
  Potsdam Greenhouse Gas Workshop From Photosystems to Ecosystems (rok: 2017, ), Wydawca: GFZ German Research Centre for Geosciences
  Data:
  konferencja 24-26.10.2017
  Status:
  Opublikowana