Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modyfikacja promieniowania słonecznego przez down-konwersję na bazie materiałów tlenkowych domieszkowanych iterbem do zastosowań fotowoltaicznych

2015/17/B/ST5/01658

Słowa kluczowe:

down-konwersja materiały tlenkowe ogniwa fotowoltaiczne plazmonika

Deskryptory:

 • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_4: Cienkie warstwy

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Andrzej Suchocki 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 1 165 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-01-20

Zakończenie projektu: 2019-11-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Eksykator szafkowy. Za kwotę 1 881 PLN
 2. Rozszerzenie układu do pomiarów efektu Ramana na zakres nadfioletu (325nm). Za kwotę 250 000 PLN
 3. Komputer personalny (laptop) z oprogramowaniem. Za kwotę 5 000 PLN
 4. Monitor. Za kwotę 959 PLN
 5. Piec do wygrzewania próbek.
 6. Osuszacz. Za kwotę 2 499 PLN
 7. Sfera calkująca (F-3029) do spektrofluorymetra Fluorolog-3. Za kwotę 135 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (17)
 1. Crystal structure and luminescence studies of microcrystalline GGG:Bi3+ and GGG:Bi3+,Eu3+ as a UV-to-VIS converting phosphor for white LEDs IF: 2,961
  Autorzy:
  V. Tsiumraa, A. Krasnikov, S. Zazubovich, Ya Zhydachevskyy, L. Vasylechko, M. Baran, Ł. Wachnicki, L. Lipińska, M. Nikl, A. Suchocki
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2019, tom: 213, strony: 278-289), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2019.05.034 - link do publikacji
 2. Exciton-like luminescence of Bi3+ - doped yttrium niobate IF: 1,21
  Autorzy:
  M. Baran, A. Kissabekova, A. KrasnikoA. Lushchik, A. Suchocki, V. Tsiumra, L. Vasylechko, S. Zazubovich, Ya. Zhydachevskyy
  Czasopismo:
  Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B (rok: 2020, tom: 463, strony: 44757), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.nimb.2019.11.023 - link do publikacji
 3. Time-resolved OSL studies of YAlO3:Mn2+ crystals IF: 1,071
  Autorzy:
  Ya. Zhydachevskii, A. Luchechko, D. Maraba, N. Martynyuk, M. Glowacki, E. Bulur, S. Ubizskii, M. Berkowski, A. Suchocki
  Czasopismo:
  Radiation Measurements (rok: 2016, tom: 94, strony: 18-22), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.radmeas.2016.08.007 - link do publikacji
 4. Comment on ''Spectroscopic properties and location of the Ce3+ energy levels in Y3Al2Ga3O12 and Y3Ga5O12 at ambient and high hydrostatic pressure'' by S. Mahlik, A. Lazarowska, J. Ueda, S. Tanabe and M. Grinberg, Phys. Chem. Chem. Phys., 2016, 18, 6683 IF: 3,567
  Autorzy:
  Yongjie Wang, M. Głowacki, M. Berkowski, A. Kaminska and Andrzej Suchocki
  Czasopismo:
  Phys.Chem.Chem.Phys. (rok: 2019, tom: 21, strony: 2816), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8cp06154h - link do publikacji
 5. Equation of State and Amorphization of Ca9R(VO4)7 (R = La, Nd, Gd): A Combined High-Pressure X‑ray Diffraction and Raman Spectroscopy Study IF: 4,7
  Autorzy:
  Katarzyna M. Kosyl, Wojciech Paszkowicz, Olga Ermakova, Damian Wlodarczyk, Andrzej Suchocki, Roman Minikayev, Jaroslaw Z. Domagala, Alexei N. Shekhovtsov, Miron Kosmyna, Catalin Popescu, and François Fauth
  Czasopismo:
  Inorganoc Chemistry (rok: 2018, tom: 57, strony: 13115-13127), Wydawca: American Chemical Socciety
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.8b01182 - link do publikacji
 6. Quantum efficiency of the down-conversion process in Bi3+–Yb3+ co-doped Gd2O3 IF: 2,686
  Autorzy:
  Ya. Zhydachevskyy, V. Tsiumra, M. Baran, L. Lipińska, P. Sybilski, A. Suchocki
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2018, tom: 196, strony: 169-173), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2017.12.042 - link do publikacji
 7. Structure peculiarities of micro- and nanocrystalline perovskite ferrites La1 xSmxFeO3 IF: 3,159
  Autorzy:
  O.B. Pavlovska, L.O. Vasylechko, I.V. Lutsyuk, N.M. Koval, Ya.A. Zhydachevskii, A. Pieniążek
  Czasopismo:
  Nanoscale Res. Lett. (rok: 2017, tom: 12, strony: 153-159), Wydawca: Springer Open
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/s11671-017-1946-7 - link do publikacji
 8. Amplification of green emission of Ho3+ ions in lead silicate glasses by sensitizing with Bi3+ ions IF: 3,014
  Autorzy:
  B. Suresh, Ya. Zhydachevskii, M.G. Brik, A. Suchocki, M. Srinivasa Reddy, M. Piasecki, N. Veeraiah
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2016, tom: 683, strony: 114-122), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2016.05.056 - link do publikacji
 9. Enhancement of the YAG:Ce,Yb down-conversion emission by plasmon resonsnce in Ag nanoparticles IF: 4,175
  Autorzy:
  M. Kushlyk, V. Tsiumra, Ya. Zhydachevskyy, I.I. Syvorotka, D. Sugak, A. Suchocki
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2019, tom: 804, strony: 202-212), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2019.06.382 - link do publikacji
 10. High-Pressure Low-Temperature Optical Studies of BaWO4:Ce,Na Crystals IF: 4,85
  Autorzy:
  Damian Wlodarczyk, Lev-Ivan Bulyk, Marek Berkowski, Michal Glowacki, Katarzyna M. Kosyl, Slawomir M. Kaczmarek, Zbigniew Kowalski, Aleksander Wittlin, Hanka Przybylinska, Yaroslav Zhydachevskyy, and Andrzej Suchocki
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2019, tom: 58, strony: 5617-5629), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.8b03606 - link do publikacji
 11. Influence of Bi3+ ions on the amplification of 1.3 μm emission of Pr3+ ions in lead silicate glasses for the applications in second telecom window communications IF: 2,693
  Autorzy:
  B. Suresh, N.Purnachand, Ya.Zhydachevskii, M.G.Brik, M.Srinivasa Reddy, A.Suchocki, M.Piasecki, N.Veeraiah
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2017, tom: 182, strony: 312-322), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 12. Photoluminescence origin in Bi3+-doped YVO4, LuVO4, and GdVO4 orthovanadates IF: 2,961
  Autorzy:
  3.A. Krasnikov, V. Tsiumra, L. Vasylechko, S. Zazubovich, Ya. Zhydachevskyy
  Czasopismo:
  J. Lumin. (rok: 2019, tom: 212, strony: 52-60), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2019.04.019 - link do publikacji
 13. Ultraviolet to near-infrared down-conversion in Bi3+–Yb3+ co-doped YAM phosphor IF: 2,986
  Autorzy:
  Ya. Zhydachevskyy, V. Tsiumra, M. Baran, L. Lipińska, J. Barzowska, A. Suchocki
  Czasopismo:
  Ceramics International (rok: 2017, tom: 43, strony: 10130-10136), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ceramint.2017.05.034 - link do publikacji
 14. Preparation and properties of Ag plasmonic structures on garnet substrates IF: 4,125
  Autorzy:
  M. Kushlyk, V. Tsiumra, Ya. Zhydachevskyy, V. Haiduchok, I.I. Syvorotka, D. Sugak, A. Pieniążek, M. Aleszkiewicz, A. Suchocki
  Czasopismo:
  J. Alloys & Compounds (rok: 2020, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 15. New Mixed Y0.5R0.5VO4 and RVO4:Bi Materials: Synthesis, Crystal Structure and Some Luminescence Properties
  Autorzy:
  Leonid Vasylechko, Andrii Tupys, Vasyl Hreb, Volodymyr Tsiumra, Iryna Lutsiuk and Yaroslav Zhydachevskyy
  Czasopismo:
  Inorganics (rok: 2018, tom: 6, strony: 94), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/inorganics6030094 - link do publikacji
 16. Optical Properties of GGG Epitaxial Films Grown from PbO-B2O3-V2O5 Flux IF: 545
  Autorzy:
  I.I. Syvorotka, D.Yu. Sugak, A.P. Luchechko, Ya.A. Zhydachevskyy, S.B. Ubizskii,
  Czasopismo:
  Acta Phys. Pol. A (rok: 2018, tom: 133, strony: 954-958), Wydawca: Instytut Fizyki PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.133.954 - link do publikacji
 17. Quantum efficiency of the down-conversion process in Bi3+–Yb3+ and Ce3+–Yb3+ co-doped garnets IF: 4,784
  Autorzy:
  Ya. Zhydachevskyy, I.I. Syvorotka, V. Tsiumra, M. Baran, L. Lipińska, A. Wierzbicka, A. Suchocki
  Czasopismo:
  Solar Energy Materials and Solar Cells (rok: 2018, tom: 185, strony: 240-251), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.solmat.2018.05.037 - link do publikacji