Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wspomagana ultradźwiękami metoda zol-żel do preparatyki nieorganiczno-organicznego hybrydowego materiału do fotokatalitycznego utleniania lotnych związków organicznych (LZO)

2015/17/N/ST5/03330

Słowa kluczowe:

Materiały węglowe pochodzące z biomasy fotokataliza heterogeniczna lotne związki organiczne (LZO)

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Fizycznej PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Paweł Lisowski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 49 990 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-01

Zakończenie projektu: 2017-01-31

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Metanizer (np. model 510 SRI INSTRUMENTS. Za kwotę 7 700 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. Sustainable hybrid photocatalysts: titania immobilized on carbon materials derived from renewable and biodegradable resources IF: 8,506
  Autorzy:
  Juan C. Colmenares, Rajender S. Varma, Paweł Lisowski
  Czasopismo:
  Green Chemistry (rok: 2016, tom: 18, strony: 5736–5750), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6GC02477G - link do publikacji
 2. Synthesis of Photoactive Materials by Sonication: Application in Photocatalysis and Solar Cells IF: 4,014
  Autorzy:
  Juan C. Colmenares, Ewelina Kuna, Paweł Lisowski
  Czasopismo:
  Topics in Current Chemistry (rok: 2016, tom: -, strony: 44582), Wydawca: Springer International Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s41061-016-0062-y - link do publikacji
 3. Design and Fabrication of TiO2/Lignocellulosic Carbon Materials: Relevance of Low‐temperature Sonocrystallization to Photocatalysts Performance IF: 4,674
  Autorzy:
  Pawel Lisowski, Juan Carlos Colmenares, Ondřej Mašek, Wojciech Lisowski, Dmytro Lisovytskiy, Justyna Grzonka, Krzysztof Kurzydłowski
  Czasopismo:
  ChemCatChem (rok: 2018, tom: -, strony: -), Wydawca: Wiley Online Library
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1002/cctc.201800604 - link do publikacji
 4. Dual Functionality of TiO2/Biochar Hybrid Materials: Photocatalytic Phenol Degradation in the Liquid Phase and Selective Oxidation of Methanol in the Gas Phase IF: 6,14
  Autorzy:
  Paweł Lisowski, Juan Carlos Colmenares, Ondřej Mašek, Wojciech Lisowski, Dmytro Lisovytskiy, Agnieszka Kamińska, Dariusz Łomot
  Czasopismo:
  ACS Sustainable Chemistry & Engineering (rok: 2017, tom: 5 (7), strony: 6274–6287), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acssuschemeng.7b01251 - link do publikacji