Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kinetyka i mechanizm utleniania stopów wysokoentropowych z układu Al-Co-Cr-Fe-Ni

2015/17/N/ST8/00094

Słowa kluczowe:

Utlenianie Stopy wysokoentropowe Kinetyka utleniania

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_5: Korozja

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Juliusz Dąbrowa 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 138 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-03-03

Zakończenie projektu: 2020-03-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Dedykowany układ do wysokotemperaturowej termograwimetrii. Za kwotę 25 000 PLN
 2. Przepływomierz masowy do gazów wraz z układem zasilająco-sterującym. Za kwotę 13 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Studies of "sluggish diffusion" effect in Co-Cr-Fe-Mn-Ni, Co-Cr-Fe-Ni and Co-Fe-Mn-Ni high entropy alloys; determination of tracer diffusivities by combinatorial approach IF: 2,919
  Autorzy:
  Witold Kucza, Juliusz Dąbrowa, Grzegorz Cieślak, Katarzyna Berent, Tadeusz Kulik, Marek Danielewski
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2018, tom: 731, strony: 920-928), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. Demystifying the sluggish diffusion effect in high entropy alloys IF: 3,779
  Autorzy:
  Juliusz Dąbrowa, Marek Zajusz, Witold Kucza, Grzegorz Cieślak, Katarzyna Berent, Tomasz Czeppe, Tadeusz Kulik, Marek Danielewski
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2019, tom: 787, strony: 193-207), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2018.12.300 - link do publikacji
 3. Oxidation Behavior of Alx(CoCrFeNi)100-x High-Entropy Alloys Under Thermal-Cycling Conditions IF: 1,938
  Autorzy:
  Juliusz Dąbrowa, Grzegorz Cieślak, Marek Stygar, Mirosław Zajusz, Monika Jawańska, Aleksander Gil, Jerzy Jedliński, Krzysztof Mroczka, Kenji Matsuda, Tadeusz Kulik, Marek Danielewski
  Czasopismo:
  Oxidation of Metals (rok: 2021, tom: oczekiwanie, strony: jeszcze nie nadane), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11085-021-10048-5 - link do publikacji
 4. Influence of Cu content on high temperature oxidation behavior of AlCoCrCuxFeNi high entropy alloys (x = 0; 0.5; 1) IF: 2,434
  Autorzy:
  Juliusz Dąbrowa, Grzegorz Cieślak, Mirosław Stygar, Krzysztof Mroczka, Katarzyna Berent, Tadeusz Kulik, Marek Danielewski
  Czasopismo:
  Intermetallics (rok: 2017, tom: 84, strony: 52-61), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.intermet.2016.12.015 - link do publikacji
 5. Synthesis and microstructure of the (Co,Cr,Fe,Mn,Ni)3O4 high entropy oxide characterized by spinel structure IF: 2,426
  Autorzy:
  Juliusz Dąbrowa, Mirosław Stygar, Andrzej Mikuła, Arkadiusz Knapik, Krzysztof Mroczka, Waldemar Tejchman, Marek Danielewski, Manfred Martin
  Czasopismo:
  Materials Letters (rok: 2018, tom: 216, strony: 32-36), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matlet.2017.12.148 - link do publikacji