Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania nad selektywnym usuwaniem i zatężaniem jonów wybranych metali przejściowych metodą elektrodializy wspomaganej kompleksowaniem

2015/17/N/ST8/02313

Słowa kluczowe:

metale przejściowe elektrodializa współczynnik selektywności kompleksowanie selektywne usuwanie

Deskryptory:

 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Dorota Babilas 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 141 180 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-03-30

Zakończenie projektu: 2020-01-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 1. Transport of selected transition metal ions across heterogeneous membranes in ED enhanced with complex formation IF: 1,383
  Autorzy:
  Dorota Babilas, Piotr Dydo
  Czasopismo:
  Desalination and Water Treatment (rok: 2017, tom: 64, strony: 237-243), Wydawca: Desalination Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5004/dwt.2017.11418 - link do publikacji
 2. Selective zinc recovery from electroplating wastewaters by electrodialysis enhanced with complex formation IF: 5,107
  Autorzy:
  Dorota Babilas, Piotr Dydo
  Czasopismo:
  Separation and Purification Technology (rok: 2018, tom: 192, strony: 419-428), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 3. Zinc salt recovery from electroplating indusrty wastes by electrodialysis enhanced with complex formation IF: 1,354
  Autorzy:
  Dorota Babilas, Piotr Dydo
  Czasopismo:
  Separation Science and Technology (rok: 2019, tom: -, strony: 44935), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/01496395.2019.1664582 - link do publikacji
 1. Electrodialytic zinc recovery from electroplating industry wastes
  Autorzy:
  Dorota Babilas, Piotr Dydo
  Konferencja:
  Vth International Conference on Methods and Materials for Separation Processes. Separation Science - Theory and Practice 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 26.08. - 30.08.2018 r.
  Status:
  Opublikowana
 2. Research on the selective copper salt recovery from electroplating wastewater by electrodialysis enhanced with complex formation
  Autorzy:
  Dorota Babilas, Piotr Dydo
  Konferencja:
  Vth International Conference on Methods and Materials for Separation Processes. Separation Science - Theory and Practice 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 26.08. - 30.08.2018 r.
  Status:
  Opublikowana
 3. The influence of pH and current density on the selective zinc ions recovery by electrodialysis enhanced with complex formation
  Autorzy:
  Dorota Babilas, Piotr Dydo
  Konferencja:
  12th Scientific Conference. Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
  Data:
  konferencja 13.06. - 16.06.2018 r.
  Status:
  Opublikowana
 4. Wpływ stężenia zanieczyszczeń na selektywność elektrodializy wspomaganej kompleksowaniem
  Autorzy:
  Dorota Babilas, Artur Czernek, Piotr Dydo
  Konferencja:
  V Ogólnopolska Konferencja Pomiędzy Naukami Zjazd Fizyków i Chemików (rok: 2016, ), Wydawca: HARIT
  Data:
  konferencja 16.09.2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 5. The application of electrodialysis enhanced with complex formation for the selective copper salt concentration from industrial wastewaters
  Autorzy:
  Dorota Babilas, Piotr Dydo
  Konferencja:
  5th International Congress Water, Waste and Energy Management (rok: 2019, ), Wydawca: Sciknowledge Education Conferences
  Data:
  konferencja 22.07 - 24.07.2019 r.
  Status:
  Opublikowana
 6. Usuwanie jonów cynku z roztworów wodnych metodą elektrodializy wspomaganej kompleksowaniem
  Autorzy:
  D. Babilas, P. Dydo
  Konferencja:
  V Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i Przemysł - Lubelskie Spotkania Studenckie (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Data:
  konferencja 20.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 7. Zastosowanie elektrodializy do odzysku jonów niklu i cynku z odpadowych roztworów przemysłu galwanotechnicznego
  Autorzy:
  Dorota Babilas, Piotr Dydo
  Konferencja:
  XXVIII Krajowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Galwanotechnicznego oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej. "Galwanotechnika a ochrona środowiska". (rok: 2019, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne
  Data:
  konferencja 43600
  Status:
  Opublikowana
 8. The influence of chelating agents on the electrodialytic zinc recovery from spent electroplating bath
  Autorzy:
  Dorota Babilas, Piotr Dydo
  Konferencja:
  Separation Science - Theory and Practice 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 04.09. - 08.09.2016 r.
  Status:
  Opublikowana
 9. Study on the selective iron salt removal from copper electroplating wastewaters by electrodialysis enhanced with complex formation
  Autorzy:
  Dorota Babilas, Piotr Dydo
  Konferencja:
  11th Conference Wasteless Technologies and Waste Management in Industry and Agriculture (rok: 2019, ), Wydawca: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  Data:
  konferencja 11.06. - 14.06.2019 r.
  Status:
  Opublikowana
 10. Investigation of electroosmotic water transport across ion-exchange membranes in electrodialysis enhanced with complex formation
  Autorzy:
  Dorota Babilas, Piotr Dydo
  Konferencja:
  Permea 2019. Membrane Conference of Visegrad Countries (rok: 2019, ), Wydawca: Hungarian Chemical Society
  Data:
  konferencja 26.08 - 20.08.2019 r.
  Status:
  Opublikowana
 11. Wpływ pH na selektywność elektrodializy wspomaganej kompleksowaniem
  Autorzy:
  Dorota Babilas, Artur Czernek, Piotr Dydo
  Konferencja:
  Materiały i Technologie XXI wieku. XVIII Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa (rok: 2016, ), Wydawca: Studenckie Koło Naukowe "MATER-TECH" przy Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej
  Data:
  konferencja 19.05.2016 r.
  Status:
  Opublikowana