Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kontrolowana manipulacja własnościami elektronowymi dwuwymiarowych materiałów hybrydowych: badania w skali podstawowej ultracienkich stopów bizmutu i antymonu wyhodowanych w warstwowej strukturze czarnego fosforu w połączeniu z grafenem (półmetal) oraz jednowarstwowym disiarczkiem molibdenu (półprzewodnik)

2015/17/B/ST3/02362

Słowa kluczowe:

struktura elektronowa struktura krystaliczna cienkie warstwy struktura czarnego fosforu bizmut antymon stopy grafen disiarczek molibdenu materiały hybrydowe

Deskryptory:

 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu
 • ST3_1: Struktura ciał stałych i płynów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Paweł Kowalczyk 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 701 080 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-01-26

Zakończenie projektu: 2019-08-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. komórka efuzyjna. Za kwotę 40 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 1. Realization of Symmetry Enforced Two-Dimensional Dirac Fermions in Nonsymmorphic α-Bismuthene IF: 14,588
  Autorzy:
  P.J. Kowalczyk, S.A. Brown, T. Maerkl , Q. Lu, C.-K. Chiu, Y. Liu, S.A. Yang, X. Wang, I. Zasada, F. Genuzio, T.O. Mentes, A. Locatelli, T.-C. Chiang, G. Bian
  Czasopismo:
  ACS Nano (rok: 2020, tom: 14, strony: 1888-1894), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/acsnano.9b08136 - link do publikacji
 2. Moire patterns in van der Waals heterostructures IF: 3,813
  Autorzy:
  M. Le Ster, T. Maerkl, P.J. Kowalczyk, S.A. Brown
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2019, tom: 99, strony: 075422-1-10), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1103/physrevb.99.075422 - link do publikacji
 3. Single atomic layer allotrope of bismuth with rectangular symmetry IF: 3,836
  Autorzy:
  Kowalczyk, P. J.; Mahapatra, O.; Ster, M. L.; Brown, S. A.; Bian, G.; Wang, X. & Chiang, T.-C.
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2017, tom: 96, strony: 205434-1-6), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1103/physrevb.96.205434 - link do publikacji
 4. Survey of electronic structure of Bi and Sb thin films by first-principles calculations and photoemission measurements IF: 2,059
  Autorzy:
  Guang Bian, Xiaoxiong Wang, Pawel J.Kowalczyk, Tobias Maerkl, Simon A. Brown, Tai-Chang Chiang
  Czasopismo:
  Journal of Physics and Chemistry of Solids (rok: 2019, tom: 128, strony: 109-117), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jpcs.2017.07.027 - link do publikacji
 5. Antimony Oxide Nanostructures in the Monolayer Limit: Self-assembly of van der Waals-bonded Molecular Building Blocks IF: 3,551
  Autorzy:
  Maerkl, T.; Salehitaleghani, S.; Ster, M. L.; Kowalczyk, P. J.; Wang, X.; Wang, P.; Snyder, M.; Bian, G.; Chiang, T.-C. & Brown, S. A.
  Czasopismo:
  Nanotechnology (rok: 2021, tom: 32, strony: 125701-1-9), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1088/1361-6528/abd059 - link do publikacji
 6. Engineering multiple topological phases in nanoscale Van der Waals heterostructures: realisation of α-antimonene IF: 6,943
  Autorzy:
  Maerkl, T.; Kowalczyk, P. J.; Ster, M. L.; Mahajan, I. V.; Pirie, H.; Ahmed, Z.; Bian, G.; Wang, X.; Chiang, T.-C. & Brown, S. A.
  Czasopismo:
  2D Materials (rok: 2018, tom: 5, strony: 011002-1-6), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1088/2053-1583/aa8d8e - link do publikacji
 1. α-Antimonene on α-bismuthene – a new heterostructure of 2D topological insulators
  Autorzy:
  P.J. Kowalczyk, W. Kozlowski, A. Busiakiewicz, P. Dabrowski, P. Krukowski, M. Rogala, Z. Klusek, T. Maerkl, I.V. Mahajan, M. Le Ster, S.A. Brown, G. Bian, X. Wang, T.-C. Chiang
  Konferencja:
  The 8th International Symposium on Surface Science (rok: 2017, ), Wydawca: The Surface Science Society of Japan
  Data:
  konferencja 22-26 Październik
  Status:
  Opublikowane
 2. Alpha-Antimonene: synthesis of a new 2D topological insulator
  Autorzy:
  P. J. Kowalczyk, W. Kozłowski, M. Rogala, P. Dąbrowski, A. Busiakiewicz, Z. Klusek, T. Maerkl, M. Le Ster, I.V. Mahajan, H. Pire, Z. Ahmed, S.A. Brown, G. Bian, X. Wang, T.-C. Chiang
  Konferencja:
  EMRS Fall Meeting 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: European Materials Research Society
  Data:
  konferencja 18-21 września
  Status:
  Opublikowane
 3. Antimonene and Bismuthene: growth and electronic properties
  Autorzy:
  Pawel J. Kowalczyk, Tobias Maerk
  Konferencja:
  International Vacuum Congress 21 (rok: 2019, ), Wydawca: Swedish Society for Materials Science and Vacuum Technology
  Data:
  konferencja 1-5 czerwiec
  Status:
  Opublikowane
 4. Engineering of new Van der Waals heterostructures: α-and β-Antimonene on α-Bismuthene
  Autorzy:
  P.J. Kowalczyk, T. Maerkl, I.V. Mahajan, M. Le Ster, S.A. Brown, G. Bian, X. Wang,T.-C. Chiang
  Konferencja:
  2019 MRS Spring Meeting (rok: 2019, ), Wydawca: Materials Research Society
  Data:
  konferencja 22-26 kwietnia
  Status:
  Opublikowane
 5. Hybrydowe struktury dwuwymiarowe bizmutu i antymonu
  Autorzy:
  P. J. Kowalczyk, W. Kozłowski, M. Rogala, P. Dąbrowski, A. Busiakiewicz, Z. Klusek, T. Maerkl, M. Le Ster, I.V. Mahajan, H. Pire, Z. Ahmed, S.A. Brown, G. Bian, X. Wang, T.-C. Chiang
  Konferencja:
  VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologi (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja 20-23 czerwiec
  Status:
  Opublikowane
 6. Jednowarstwowy bizmut
  Autorzy:
  Paweł J. Kowalczyk, W. Kozłowski, M. Rogala, P. Dąbrowski, S. Pawłowski, Z. Klusek
  Konferencja:
  IX Seminarium Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań STM/AFM 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Jagieloński
  Data:
  konferencja 30 listopada - 4 grudnia
  Status:
  Opublikowane
 7. α-Bismuthene and beyond
  Autorzy:
  P.J. Kowalczyk, I.V. Mahajan, S.A. Brown, G. Bian, T.-C. Chiang, W. Kozlowski, P. Dabrowski, Z. Klusek
  Konferencja:
  International Vacuum Congress 20 (rok: 2016, ), Wydawca: The Korean Vacuum Society
  Data:
  konferencja 21 - 26 sierpnia
  Status:
  Opublikowane
 8. Bismuthene and beyond
  Autorzy:
  P.J. Kowalczyk, W. Kozlowski, A. Busiakiewicz, P. Dabrowski, M. Rogala, Z. Klusek, I.V. Mahajan, S.A. Brown, G. Bian, T.C. Chiang
  Konferencja:
  Graphene Week 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Graphene Flagship
  Data:
  konferencja 13 - 17 czerwca
  Status:
  Opublikowane
 9. Cieńsze niż dwuwymiarowe – nowa struktura jednowarstwowa
  Autorzy:
  P.J. Kowalczyk, W. Kozłowski, M. Rogala, P. Dąbrowski, A. Busiakiewicz, Z. Klusek
  Konferencja:
  II Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2016, ), Wydawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Data:
  konferencja 12 - 14 września
  Status:
  Opublikowane
 10. Thiner then thin: a new 2D structure for Bi and Sb
  Autorzy:
  Pawel J. Kowalczyk, Witold Kozlowski, Zbigniew Klusek, Guang Bian, Xiaoxiong Wang, Tai -C. Chiang, Ishan V. Mahajan, Simon A. Brown
  Konferencja:
  8th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (rok: 2017, ), Wydawca: The MacDiarmid Institute for Advanced Materials and Nanotechnlogy
  Data:
  konferencja 12-16 Luty
  Status:
  Opublikowane
 11. Struktura elektronowa bizmutenu
  Autorzy:
  P. J. Kowalczyk, W. Kozłowski, A. Busiakiewicz, M. Rogala, P. Dąbrowski, S. Pawłowski, J. Czerwińska, E. Frątczak, M. Piskorski, P. Krukowski, D. Kowalczyk, K. Pabianek, I. Lutsyk, Z. Klusek
  Konferencja:
  X Seminarium Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań STM/AFM (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Jagieloński
  Data:
  konferencja 28 listopada - 2 grudnia
  Status:
  Opublikowane