Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kontrolowana manipulacja własnościami elektronowymi dwuwymiarowych materiałów hybrydowych: badania w skali podstawowej ultracienkich stopów bizmutu i antymonu wyhodowanych w warstwowej strukturze czarnego fosforu w połączeniu z grafenem (półmetal) oraz jednowarstwowym disiarczkiem molibdenu (półprzewodnik)

2015/17/B/ST3/02362

Słowa kluczowe:

struktura elektronowa struktura krystaliczna cienkie warstwy struktura czarnego fosforu bizmut antymon stopy grafen disiarczek molibdenu materiały hybrydowe

Deskryptory:

 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu
 • ST3_1: Struktura ciał stałych i płynów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Paweł Kowalczyk 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 701 080 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-01-26

Zakończenie projektu: 2019-08-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. EaseUS Todo Backup Workstation Lifetime. Za kwotę 320 PLN
 2. Program XnView. Za kwotę 169 PLN
 3. komórka efuzyjna. Za kwotę 40 000 PLN
 4. Komora załadowcza. Za kwotę 100 000 PLN
 5. Komputer (4 szt.). Za kwotę 16 000 PLN
 6. Pompa tytanowa sublimacyjna TSP wraz z wyposażeniem. Za kwotę 13 416 PLN
 7. Foxit PhantomPDF Business Commercial. Za kwotę 795 PLN
 8. Walizka próżniowa. Za kwotę 55 000 PLN
 9. Oprogramowanie - IgorPro.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 1. Antimony Oxide Nanostructures in the Monolayer Limit: Self-assembly of van der Waals-bonded Molecular Building Blocks IF: 3,551
  Autorzy:
  Maerkl, T.; Salehitaleghani, S.; Ster, M. L.; Kowalczyk, P. J.; Wang, X.; Wang, P.; Snyder, M.; Bian, G.; Chiang, T.-C. & Brown, S. A.
  Czasopismo:
  Nanotechnology (rok: 2021, tom: 32, strony: 125701-1-9), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-6528/abd059 - link do publikacji
 2. Moire patterns in van der Waals heterostructures IF: 3,813
  Autorzy:
  M. Le Ster, T. Maerkl, P.J. Kowalczyk, S.A. Brown
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2019, tom: 99, strony: 075422-1-10), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/physrevb.99.075422 - link do publikacji
 3. Single atomic layer allotrope of bismuth with rectangular symmetry IF: 3,836
  Autorzy:
  Kowalczyk, P. J.; Mahapatra, O.; Ster, M. L.; Brown, S. A.; Bian, G.; Wang, X. & Chiang, T.-C.
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2017, tom: 96, strony: 205434-1-6), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/physrevb.96.205434 - link do publikacji
 4. Survey of electronic structure of Bi and Sb thin films by first-principles calculations and photoemission measurements IF: 2,059
  Autorzy:
  Guang Bian, Xiaoxiong Wang, Pawel J.Kowalczyk, Tobias Maerkl, Simon A. Brown, Tai-Chang Chiang
  Czasopismo:
  Journal of Physics and Chemistry of Solids (rok: 2019, tom: 128, strony: 109-117), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jpcs.2017.07.027 - link do publikacji
 5. Realization of Symmetry Enforced Two-Dimensional Dirac Fermions in Nonsymmorphic α-Bismuthene IF: 14,588
  Autorzy:
  P.J. Kowalczyk, S.A. Brown, T. Maerkl , Q. Lu, C.-K. Chiu, Y. Liu, S.A. Yang, X. Wang, I. Zasada, F. Genuzio, T.O. Mentes, A. Locatelli, T.-C. Chiang, G. Bian
  Czasopismo:
  ACS Nano (rok: 2020, tom: 14, strony: 1888-1894), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsnano.9b08136 - link do publikacji
 6. Engineering multiple topological phases in nanoscale Van der Waals heterostructures: realisation of α-antimonene IF: 6,943
  Autorzy:
  Maerkl, T.; Kowalczyk, P. J.; Ster, M. L.; Mahajan, I. V.; Pirie, H.; Ahmed, Z.; Bian, G.; Wang, X.; Chiang, T.-C. & Brown, S. A.
  Czasopismo:
  2D Materials (rok: 2018, tom: 5, strony: 011002-1-6), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/2053-1583/aa8d8e - link do publikacji
 1. Engineering of new Van der Waals heterostructures: α-and β-Antimonene on α-Bismuthene
  Autorzy:
  P.J. Kowalczyk, T. Maerkl, I.V. Mahajan, M. Le Ster, S.A. Brown, G. Bian, X. Wang,T.-C. Chiang
  Konferencja:
  2019 MRS Spring Meeting (rok: 2019, ), Wydawca: Materials Research Society
  Data:
  konferencja 22-26 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 2. Alpha-Antimonene: synthesis of a new 2D topological insulator
  Autorzy:
  P. J. Kowalczyk, W. Kozłowski, M. Rogala, P. Dąbrowski, A. Busiakiewicz, Z. Klusek, T. Maerkl, M. Le Ster, I.V. Mahajan, H. Pire, Z. Ahmed, S.A. Brown, G. Bian, X. Wang, T.-C. Chiang
  Konferencja:
  EMRS Fall Meeting 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: European Materials Research Society
  Data:
  konferencja 18-21 września
  Status:
  Opublikowana
 3. Bismuthene and beyond
  Autorzy:
  P.J. Kowalczyk, W. Kozlowski, A. Busiakiewicz, P. Dabrowski, M. Rogala, Z. Klusek, I.V. Mahajan, S.A. Brown, G. Bian, T.C. Chiang
  Konferencja:
  Graphene Week 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Graphene Flagship
  Data:
  konferencja 13 - 17 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 4. Hybrydowe struktury dwuwymiarowe bizmutu i antymonu
  Autorzy:
  P. J. Kowalczyk, W. Kozłowski, M. Rogala, P. Dąbrowski, A. Busiakiewicz, Z. Klusek, T. Maerkl, M. Le Ster, I.V. Mahajan, H. Pire, Z. Ahmed, S.A. Brown, G. Bian, X. Wang, T.-C. Chiang
  Konferencja:
  VIII Krajowa Konferencja Nanotechnologi (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Data:
  konferencja 20-23 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 5. Jednowarstwowy bizmut
  Autorzy:
  Paweł J. Kowalczyk, W. Kozłowski, M. Rogala, P. Dąbrowski, S. Pawłowski, Z. Klusek
  Konferencja:
  IX Seminarium Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań STM/AFM 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Jagieloński
  Data:
  konferencja 30 listopada - 4 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 6. Thiner then thin: a new 2D structure for Bi and Sb
  Autorzy:
  Pawel J. Kowalczyk, Witold Kozlowski, Zbigniew Klusek, Guang Bian, Xiaoxiong Wang, Tai -C. Chiang, Ishan V. Mahajan, Simon A. Brown
  Konferencja:
  8th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (rok: 2017, ), Wydawca: The MacDiarmid Institute for Advanced Materials and Nanotechnlogy
  Data:
  konferencja 12-16 Luty
  Status:
  Opublikowana
 7. α-Bismuthene and beyond
  Autorzy:
  P.J. Kowalczyk, I.V. Mahajan, S.A. Brown, G. Bian, T.-C. Chiang, W. Kozlowski, P. Dabrowski, Z. Klusek
  Konferencja:
  International Vacuum Congress 20 (rok: 2016, ), Wydawca: The Korean Vacuum Society
  Data:
  konferencja 21 - 26 sierpnia
  Status:
  Opublikowana
 8. Antimonene and Bismuthene: growth and electronic properties
  Autorzy:
  Pawel J. Kowalczyk, Tobias Maerk
  Konferencja:
  International Vacuum Congress 21 (rok: 2019, ), Wydawca: Swedish Society for Materials Science and Vacuum Technology
  Data:
  konferencja 1-5 czerwiec
  Status:
  Opublikowana
 9. Struktura elektronowa bizmutenu
  Autorzy:
  P. J. Kowalczyk, W. Kozłowski, A. Busiakiewicz, M. Rogala, P. Dąbrowski, S. Pawłowski, J. Czerwińska, E. Frątczak, M. Piskorski, P. Krukowski, D. Kowalczyk, K. Pabianek, I. Lutsyk, Z. Klusek
  Konferencja:
  X Seminarium Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań STM/AFM (rok: 2018, ), Wydawca: Uniwersytet Jagieloński
  Data:
  konferencja 28 listopada - 2 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 10. α-Antimonene on α-bismuthene – a new heterostructure of 2D topological insulators
  Autorzy:
  P.J. Kowalczyk, W. Kozlowski, A. Busiakiewicz, P. Dabrowski, P. Krukowski, M. Rogala, Z. Klusek, T. Maerkl, I.V. Mahajan, M. Le Ster, S.A. Brown, G. Bian, X. Wang, T.-C. Chiang
  Konferencja:
  The 8th International Symposium on Surface Science (rok: 2017, ), Wydawca: The Surface Science Society of Japan
  Data:
  konferencja 22-26 Październik
  Status:
  Opublikowana
 11. Cieńsze niż dwuwymiarowe – nowa struktura jednowarstwowa
  Autorzy:
  P.J. Kowalczyk, W. Kozłowski, M. Rogala, P. Dąbrowski, A. Busiakiewicz, Z. Klusek
  Konferencja:
  II Krajowa Konferencja "Grafen i inne materiały 2D" (rok: 2016, ), Wydawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Data:
  konferencja 12 - 14 września
  Status:
  Opublikowana