Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nierównowagowe gazy bozonowe w półprzewodnikach pod działaniem pól zewnętrznych

2015/17/B/ST3/02273

Słowa kluczowe:

polarytony ekscytony półprzewodniki kondensacja Bosego-Einsteina

Deskryptory:

 • ST3_7: Półprzewodniki
 • ST2_14: Zjawiska nieliniowe
 • ST3_9: Nadpłynność

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Michał Matuszewski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 635 340 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-01-26

Zakończenie projektu: 2020-01-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Komputer przenośny, peryferia i oprogramowanie. Za kwotę 3 500 PLN
 2. Licencje na oprogramowanie naukowe. Za kwotę 21 000 PLN
 3. Komputer stacjonarny wysokiej mocy, monitor, peryferia i oprogramowanie. Za kwotę 7 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (16)
 1. Dynamical Instability of a Nonequilibrium Exciton-Polariton Condensate IF: 6,756
  Autorzy:
  N. Bobrovska, M. Matuszewski, K. S. Daskalakis, S. A. Maier, S. Kéna-Cohen
  Czasopismo:
  ACS Photonics (rok: 2018, tom: 5, strony: 111-118), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsphotonics.7b00283 - link do publikacji
 2. Dynamics of defect-induced dark solitons in an exciton-polariton condensate IF: 3,813
  Autorzy:
  Andrzej Opala, Maciej Pieczarka, Nataliya Bobrovska, and Michał Matuszewski
  Czasopismo:
  Phys. Rev. B (rok: 2018, tom: 97, strony: 155304), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.97.155304 - link do publikacji
 3. Josephson vortices induced by phase twisting a polariton superfluid IF: 38,301
  Autorzy:
  Davide Caputo, Nataliya Bobrovska, Dario Ballarini, Michal Matuszewski, Milena De Giorgi, Lorenzo Dominici, Kenneth West, Loren N. Pfeiffer, Giuseppe Gigli, Daniele Sanvitto
  Czasopismo:
  Nature Photonics (rok: 2019, tom: 13, strony: 488–493), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41566-019-0425-3 - link do publikacji
 4. Spin polarized semimagnetic exciton-polariton condensate in magnetic field IF: 4,122
  Autorzy:
  Mateusz Król, Rafał Mirek, Katarzyna Lekenta, Jean-Guy Rousset, Daniel Stephan, Michał Nawrocki, Michał Matuszewski, Jacek Szczytko, Wojciech Pacuski, Barbara Piętka
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2018, tom: 8, strony: 6694), Wydawca: Springer Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-018-25018-2 - link do publikacji
 5. 2s exciton-polariton revealed in an external magnetic field IF: 3,836
  Autorzy:
  B. Piętka, M. R. Molas, N. Bobrovska, M. Król, R. Mirek, K. Lekenta, P. Stępnicki, F. Morier-Genoud, J. Szczytko, B. Deveaud, M. Matuszewski, and M. Potemski
  Czasopismo:
  Phys. Rev. B (rok: 2017, tom: 96, strony: 081402(R)), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.96.081402 - link do publikacji
 6. Giant spin Meissner effect in a nonequilibrium exciton-polariton gas IF: 3,813
  Autorzy:
  M. Król, R. Mirek, D. Stephan, K. Lekenta, J.-G. Rousset, W. Pacuski, A. V. Kavokin, M. Matuszewski, J. Szczytko, B. Piętka
  Czasopismo:
  Phys. Rev. B (rok: 2019, tom: 99, strony: 115318), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.99.115318 - link do publikacji
 7. Phase ordering kinetics of a nonequilibrium exciton-polariton condensate IF: 3,718
  Autorzy:
  Michał Kulczykowski, Michał Matuszewski
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2017, tom: 95, strony: 75306), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.95.075306 - link do publikacji
 8. Superluminal X-waves in a polariton quantum fluid IF: 14,567
  Autorzy:
  A. Gianfrate, L. Dominici, O. Voronych, M. Matuszewski, M. Stobińska, D. Ballarini, M. De Giorgi, G. Gigli, D. Sanvitto
  Czasopismo:
  Light: Science & Applications (rok: 2018, tom: 7, strony: 17119), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/lsa.2017.119 - link do publikacji
 9. Dynamic hysteresis from bistability in an antiferromagnetic spinor condensate IF: 3,813
  Autorzy:
  T. Świsłocki, A. Zembrzuski, M. Matuszewski, E. Witkowska
  Czasopismo:
  Phys. Rev. A (rok: 2018, tom: 97, strony: 33629), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevA.97.033629 - link do publikacji
 10. Interactive optomechanical coupling with nonlinear polaritonic systems IF: 3,718
  Autorzy:
  N. Bobrovska, M. Matuszewski, T. C. H. Liew, O. Kyriienko
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2017, tom: 95, strony: 85309), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.95.085309 - link do publikacji
 11. Spontaneous formation of spin lattices in semimagnetic exciton-polariton condensates IF: 3,813
  Autorzy:
  Paweł Miętki and Michał Matuszewski
  Czasopismo:
  Phys. Rev. B (rok: 2018, tom: 98, strony: 195303), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.98.195303 - link do publikacji
 12. Angular dependence of giant Zeeman effect for semimagnetic cavity polaritons IF: 3,718
  Autorzy:
  R. Mirek, M. Król, K. Lekenta, J.-G. Rousset, M. Nawrocki, M. Kulczykowski, M. Matuszewski, J. Szczytko, W. Pacuski, B. Piętka
  Czasopismo:
  PHYSICAL REVIEW B (rok: 2017, tom: 95, strony: 85429), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.95.085429 - link do publikacji
 13. Critical dynamics and tree-like spatiotemporal patterns in exciton-polariton condensates IF: 3,813
  Autorzy:
  Nataliya Bobrovska, Andrzej Opala, Paweł Miętki, Michał Kulczykowski, Piotr Szymczak, Michiel Wouters, Michał Matuszewski
  Czasopismo:
  Phys. Rev. B (rok: 2019, tom: 99, strony: 205301), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.99.205301 - link do publikacji
 14. Single-shot condensation of exciton polaritons and the hole burning effect IF: 12,353
  Autorzy:
  Estrecho, T. Gao, N. Bobrovska, M. D. Fraser, M. Steger, L. Pfeiffer, K. West, T. C. H. Liew, M. Matuszewski, D. W. Snoke, A. G. Truscott, E. A. Ostrovskaya
  Czasopismo:
  Nature Communications (rok: 2018, tom: 9, strony: 2944), Wydawca: Springer Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41467-018-05349-4 - link do publikacji
 15. Magnetic polarons in a nonequilibrium polariton condensate IF: 3,836
  Autorzy:
  P. Miętki and M. Matuszewski
  Czasopismo:
  Phys. Rev. B (rok: 2017, tom: 96, strony: 115310), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.96.115310 - link do publikacji
 16. Theory of relaxation oscillations in exciton-polariton condensates IF: 3,813
  Autorzy:
  Andrzej Opala, Maciej Pieczarka, and Michał Matuszewski
  Czasopismo:
  Phys. Rev. B (rok: 2018, tom: 98, strony: 195312), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.98.195312 - link do publikacji