Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zachowania gradientowych struktur komórkowych w warunkach obciążenia dynamicznego

2015/17/B/ST8/00825

Słowa kluczowe:

struktury komórkowe badania dynamiczne modelowanie numeryczne

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST8_4: Mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika
 • ST8_3: Inżynieria obliczeniowa, komputerowe wspomaganie modelowania, projektowania i produkcji

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Tomasz Czujko 

Liczba wykonawców projektu: 15

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 957 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-02

Zakończenie projektu: 2019-02-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Stanowisko dzielonego pręta Hopkinsona na ściskanie do badania próbek o dużych średnicach. Za kwotę 210 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Modelling, and characterization of 3D printed cellular structures IF: 4,498
  Autorzy:
  Michał Kucewicz, Paweł Baranowski, Jerzy Małachowski, Arkadiusz Popławski, Paweł Płatek
  Czasopismo:
  Materials and Design (rok: 2018, tom: 142, strony: 177-189), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matdes.2018.01.028 - link do publikacji
 2. Deformation of honeycomb cellular structures manufactured with Laser Engineered Net Shaping (LENS) technology under quasi-static loading: Experimental testing and simulation
  Autorzy:
  P. Baranowski, P. Płatek, A. Antolak-Dudka, M. Sarzyński, M. Kucewicza, T. Durejko, J. Małachowski, J. Janiszewski and T. Czujko
  Czasopismo:
  Additive Manufacturing (rok: 2019, tom: 25, strony: 307-316), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.addma.2018.11.018 - link do publikacji
 3. Identification of mechanical properties for titanium alloy Ti-6-Al-4V produced using LENS technology IF: 2,467
  Autorzy:
  A. Szafrańska , A. Antolak-Dudka , P. Baranowski , P. Bogusz , D. Zasada , J. Małachowski , T. Czujko
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2019, tom: 12, strony: 886-895), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma12060886 - link do publikacji
 4. Microstructure and properties of LENS (laser engineered net shaping) manufactured Ni-Ti shape memory alloy IF: 3,779
  Autorzy:
  Agata Baran, Marek Polanski
  Czasopismo:
  Journal of Alloys and Compounds (rok: 2018, tom: 750, strony: 863-870), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2018.03.400 - link do publikacji
 5. Static and Dynamic Loading Behavior of Ti6Al4V Honeycomb Structures Manufactured by Laser Engineered Net Shaping (LENSTM) Technology IF: 3,057
  Autorzy:
  A. Antolak-Dudka, P. Płatek, T. Durejko, P. Baranowski, J. Małachowski, M. Sarzyński and T. Czujko
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2019, tom: 12, strony: 1225-1245), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma12081225 - link do publikacji
 1. LENS Ti-6Al-4V alloy material properties determination for LS-Dyna package
  Autorzy:
  P. Baranowski, J. Małachowski, P. Płatek, A. Szafrańska
  Konferencja:
  AIP (rok: 2019, ), Wydawca: AIP
  Data:
  konferencja 43528
  Status:
  Opublikowana
 2. Investigation on deformation process of cellular structures with gradient topology manufactured additively
  Autorzy:
  P. Płatek, P. Baranowski, K. Cieplak, M. Sarzyński,J. Sienkiewicz, J. Janiszewski, J. Małachowski, J
  Konferencja:
  AIP (rok: 2019, ), Wydawca: AIP
  Data:
  konferencja 43528
  Status:
  Opublikowana
 3. MECHANICAL RESPONSE OF ADDITIVE MANUFACTURED REGULAR CELLULAR STRUCTURES IN QUASI-STATIC LOADING CONDITIONS - PART I EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS
  Autorzy:
  Piotr Dziewit, Paweł Platek, Jacek Janiszewski, Marcin Sarzyński, Michał Grązka, Robert Paszkowski
  Konferencja:
  7th International Conference on Mechanics and Materials in Design (rok: 2017, ), Wydawca: INEGI/FEUP
  Data:
  konferencja 11-15 June
  Status:
  Opublikowana