Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nostalgia w zarządzaniu marką

2015/17/B/HS4/00945

Słowa kluczowe:

zarządzanie marką marka nostalgiczna postawy konsumentów

Deskryptory:

 • HS4_8: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing
 • HS4_9: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania, logistyka

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Magdalena Grębosz-Krawczyk 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 199 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-02-25

Zakończenie projektu: 2020-02-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Attitudes of young consumers towards international nostalgic brands – the comparative study IF: 1,39
  Autorzy:
  Magdalena Grębosz-Krawczyk
  Czasopismo:
  Economics and Sociology (rok: 2019, tom: 12(3), strony: 181-191), Wydawca: Centre of Sociological Research
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14254/2071-789X.2019/12-3/12 - link do publikacji
 2. Badania postaw nostalgicznych konsumentów wobec marek
  Autorzy:
  Magdalena Grębosz
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2016, tom: 460, strony: 101-110), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2016.460.10 - link do publikacji
 3. Identification of nostalgic brands existing on the Polish market in the light of empirical research
  Autorzy:
  Magdalena Grębosz-Krawczyk, Dagna Siuda
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2017, tom: 330, strony: 57-65), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 4. How does nostalgia affect brand equity? Consumers' attitudes towards nostalgic generational and transgenerational brands
  Autorzy:
  Magdalena Grębosz-Krawczyk
  Czasopismo:
  European Research Studies Journal (rok: 2020, tom: XXIII(4), strony: 1019-1034), Wydawca: International Strategic Management Association (ISMA)
  Status:
  Opublikowana
 5. The consumer storytelling as an element of word-of-mouth communication of nostalgic brands IF: 0,24
  Autorzy:
  Magdalena Grębosz-Krawczyk
  Czasopismo:
  Innovative Marketing (rok: 2020, tom: 16(3), strony: 74-84), Wydawca: Business Perspectives
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.21511/im.16(3).2020.07 - link do publikacji
 6. The impact of nostalgia on brand equity in a post-communist economy IF: 1,39
  Autorzy:
  Magdalena Grębosz-Krawczyk
  Czasopismo:
  Economics&Sociology (rok: 2018, tom: 11(2), strony: 21-32), Wydawca: Centre of Sociological Research
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14254/2071-789X.2018/11-2/15 - link do publikacji
 7. Wykorzystanie metod badań jakościowych w identyfikacji postaw młodych konsumentów wobec marek nostalgicznych
  Autorzy:
  Magdalena Grębosz-Krawczyk, Dagna Siuda
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu (rok: 2018, tom: 525, strony: 237-247), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2018.525.20 - link do publikacji
 1. The purchase intention of nostalgic brands by Polish customers
  Autorzy:
  Magdalena Grębosz-Krawczyk, Dagna Siuda
  Konferencja:
  18th International Joint Conference: Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment (rok: 2018, ), Wydawca: University of Economics in Bratislava
  Data:
  konferencja 25,05
  Status:
  Opublikowana
 2. The impact of nostalgic feelings on an evaluation of brands perceived quality
  Autorzy:
  Magdalena Grębosz-Krawczyk
  Konferencja:
  27th International Scientific Conference on Economic and Social Development (rok: 2018, ), Wydawca: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Faculty of Management, University of Warsaw, University North
  Data:
  konferencja 01-02.03
  Status:
  Opublikowana
 3. The strategy of nostalgic brand - experts' study
  Autorzy:
  Magdalena Grębosz-Krawczyk, Jean-Marc Pointet
  Konferencja:
  33rd International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Managerial Issues in Modern Business" (rok: 2018, ), Wydawca: Varazin Development and Entrepreneurship Agency
  Data:
  konferencja 26-27.09.
  Status:
  Opublikowana
 4. The role of social media in communication of nostalgic brands
  Autorzy:
  Magdalena Grębosz-Krawczyk, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Jacek Otto
  Konferencja:
  25th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems (rok: 2021, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 8-10.09.2021
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. -
  Autorzy:
  Magdalena Grębosz-Krawczyk
  Książka:
  Nostalgia w zarządzaniu marką (rok: 2020, tom: -, strony: -), Wydawca: Wydawnictwo C.H. Beck
  Status:
  Przyjęta do publikacji