Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nanostrukturalne materiały funkcjonalne - synteza, właściwości fizykochemiczne, zastosowania

2015/17/D/ST5/01332

Słowa kluczowe:

elektroosadzanie nanodruty domieszkowanie modyfikacja właściwości

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST4_9: Elektrochemia, elektrodializa, chemia w mikrostrumieniach
 • ST3_7: Półprzewodniki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Katarzyna Hnida-Gut 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 600 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-04-19

Zakończenie projektu: 2019-10-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Bonder z mikroskopem optycznym i stolikiem grzejnym. Za kwotę 110 000 PLN
 2. Stanowisko do pomiarów oporu elektrycznego metodą czteropunktową (PC, 4 mikromanipulatory, mikroskop optyczny, platforma pomiarowa, kable, kamera CCD). Za kwotę 55 000 PLN
 3. Stanowisko do pomiarów oporu elektrycznego metodą czteropunktową (PC, 4 mikromanipulatory, platforma pomiarowa, kable, uchwyt z adapterem).
 4. Stanowisko elektrochemiczne z układem wirującego dysku (z programem sterującym). Za kwotę 95 000 PLN
 5. program Corel.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 1. Adjusting the crystal size of InSb nanowires for optical band gap energy modification IF: 3,408
  Autorzy:
  Dominika Rajska, Katarzyna E. Hnida-Gut, Marta Gajewska, Damian Chlebda, Agnieszka Brzózka, Grzegorz D. Sulka
  Czasopismo:
  Materials Chemistry and Physics (rok: 2020, tom: 254, strony: 123498-1-8), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  0.1016/j.matchemphys.2020.123498 - link do publikacji
 2. Room-Temperature Ferromagnetism in InSb-Mn Nanowires IF: 12,279
  Autorzy:
  Katarzyna E. Hnida, Antoni Żywczak, Marcin Sikora, Marianna Marciszko, Marek Przybylski
  Czasopismo:
  NanoLetters (rok: 2019, tom: 19, strony: 7144-7148), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.nanolett.9b02690 - link do publikacji
 3. Topography and residual stress analysis for Cu/Au/Co multilayered system IF: 3,192
  Autorzy:
  Marianna Marciszko-Wiąckowska, Katarzyna E. Hnida-Gut, Andrzej Baczmański, Mirosław Wróbel
  Czasopismo:
  Surface and Coatings Technology (rok: 2019, tom: 380, strony: 125060-1-7), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.surfcoat.2019.125060 - link do publikacji
 4. Cobalt-platinum nanomotors for local gas generation IF: 3,399
  Autorzy:
  Aleksandra Szkudlarek, Katarzyna E. Hnida, Kamila Kollbek, Mateusz Marzec, Krzysztof Pitala, Marcin Sikora
  Czasopismo:
  Nanotechnology (rok: 2020, tom: 31, strony: 07LT01), Wydawca: IOPScience
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-6528/ab53bd - link do publikacji
 5. Electrochemical behavior of InSb thin films with different crystal structure in alkaline solution IF: 5,383
  Autorzy:
  Dominika Gilek Agnieszka Brzózka, Katarzyna E. Hnida, Grzegorz D. Sulka
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2019, tom: 302, strony: 352-362), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2019.02.050 - link do publikacji
 6. Influence of pulse frequency on physicochemical properties of InSb films obtained via electrodeposition IF: 5,383
  Autorzy:
  Katarzyna E. Hnida, Mateusz Marzec, Ewelina Wlaźlak, Damian Chlebda, Konrad Szaciłowski, Dominika Gilek, Grzegorz D. Sulka, Marek Przybylski
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2019, tom: 304, strony: 396-404), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2019.02.111 - link do publikacji
 7. Optimization of synthesis conditions of thin Te-doped InSb films and first principles studies of their physicochemical properties IF: 6,182
  Autorzy:
  Dominika Rajska, Agnieszka Brzózka, Marianna Marciszko-Wiąckowska, Mateusz M. Marzec, Damian Chlebda, Katarzyna E. Hnida-Gut, Grzegorz D. Sulka
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2021, tom: 537, strony: 147715), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2020.147715 - link do publikacji
 8. Investigation of electrodeposition kinetics of In, Sb and Zn for advanced designing of InSb and ZnSb thin films IF: 3,807
  Autorzy:
  Dominika Rajska, Agnieszka Brzózka, Katarzyna E. Hnida-Gut, Grzegorz D. Sulka
  Czasopismo:
  Journal of Electroanalytical Chemistry , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona