Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Stulecie poetek polskich

2015/17/B/HS2/01245

Słowa kluczowe:

historia poezji polskiej XX wieku poezja najnowsza poezja kobiet gynokrytyka

Deskryptory:

 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Joanna Wójcik 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 258 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-01-19

Zakończenie projektu: 2020-05-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (26)
 • Publikacje książkowe (20)
 1. Konstelacje neoawangardy w poezji kobiet na przykładzie twórczości Julii Fiedorczuk
  Autorzy:
  Joanna Grądziel-Wójcik
  Czasopismo:
  Zagadnienia Rodzajów Literackich (rok: 2018, tom: t. 1, nr 2, strony: 117-132), Wydawca: Łódzkie Towarzystwo naukowe
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.26485/ZRL/2018/61.2/9 - link do publikacji
 2. Poezja dla dzieci po przełomie '56
  Autorzy:
  Agnieszka Kwiatkowska
  Czasopismo:
  "Polonistyka. Innowacje" (rok: 2016, tom: nr 3, strony: 109-122), Wydawca: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/pi.2016.1.3.11 - link do publikacji
 3. Polska poezja kobiet XX wieku - próba porządkowania doświadczeń
  Autorzy:
  Joanna Grądziel-Wójcik
  Czasopismo:
  Z Polskich Studiów Slawistycznych. Prace na XVI Międzynarodowy Kongres Slawistyczny Slawistów w Belgradzie 2018 (rok: 2018, tom: seria 13 tom 1, strony: 85-92), Wydawca: Komitet Słowianoznawstwa PAN
  Status:
  Opublikowana
 4. Translating the World. Socio-translation Studies According to Alicja Iwańska
  Autorzy:
  Ewa Rajewska
  Czasopismo:
  Przekładaniec. A Journal of Translation Studies (rok: 2019, tom: special issue, strony: 81-92), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/16891864ePC.19.005.11263 - link do publikacji
 5. Zaśpiewać, zapamiętać ("znowu i znowu i znowu")
  Autorzy:
  Edyta Sołtys-Lewandowska
  Czasopismo:
  "Czas Kultury" (rok: 2017, tom: nr 2, strony: 131-135), Wydawca: Stowarzyszenie Czas Kultury
  Status:
  Opublikowana
 6. "Lapsus calami", czyli "radość czytania" Barańczaka
  Autorzy:
  Joanna Grądziel-Wójcik
  Czasopismo:
  "Przestrzenie Teorii" (rok: 2016, tom: nr 26, strony: 13-30), Wydawca: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/pt.2016.26.1. - link do publikacji
 7. "Trudne" wiersze. Wokół lingwistycznej poezji kobiet
  Autorzy:
  Joanna Grądziel-Wójcik
  Czasopismo:
  Przestrzenie Teorii (rok: 2018, tom: 30, strony: 187-204), Wydawca: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/pt.2018.30.9. - link do publikacji
 8. Polska poezja kobieca XXI wieku
  Autorzy:
  Joanna Grądziel-Wójcik
  Czasopismo:
  "Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny" (rok: 2017, tom: 4/199, strony: 18-25), Wydawca: WBCiAK
  Status:
  Opublikowana
 9. Znikopis Urszuli Kozioł, czyli arspoetyka jednorazowego użytku
  Autorzy:
  Joanna Grądziel-Wójcik
  Czasopismo:
  "Forum Poetyki" (rok: 2017, tom: zima, strony: 58-71), Wydawca: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
 10. "Na stole operacyjnym". Doświadczenie szpitala we współczesnej polskiej poezji kobiet
  Autorzy:
  Joanna Grądziel-Wójcik
  Czasopismo:
  "Anafora: Časopis za znanost o književnosti" (rok: 2016, tom: vol.3, nr 1, strony: 39-60), Wydawca: Katedra Literatury Chorwackiej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Osijeku
  Status:
  Opublikowana
 11. TŁUMACZKI CHLEB POWSZEDNI. LUDMIŁA MARJAŃSKA I MARY SWANN
  Autorzy:
  Ewa Rajewska
  Czasopismo:
  "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka" (rok: 2018, tom: 33, strony: 291-307), Wydawca: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/pspsl.2018.33.17 - link do publikacji
 12. "Niewinne". Od postulatu dziewczęctwa do inicjacji w poezji kobiet
  Autorzy:
  Edyta Sołtys-Lewandowska
  Czasopismo:
  "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka" (rok: 2018, tom: 33, strony: 44832), Wydawca: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/pspsl.2018.33.1 - link do publikacji
 13. PRZETŁUMACZYĆ ŚWIAT. SOCJOTRANSLATOLOGIA WEDŁUG ALICJI IWAŃSKIEJ
  Autorzy:
  Ewa Rajewska
  Czasopismo:
  Przekładaniec. A Journal of Translation Studies (rok: 2018, tom: nr 37, strony: 44760), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/16891864PC.18.009.9551 - link do publikacji
 14. Urszula Kozioł's Znikopis" (Etch-A-Sketch)
  Autorzy:
  Joanna Grądziel-Wójcik
  Czasopismo:
  "Forum of Poetics" (rok: 2016, tom: zima, strony: 42-59), Wydawca: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
 15. "I razem sobie zmyślamy różne bajeczki i bzdurki". Lingwizm w poezji Danuty Wawiłow
  Autorzy:
  Agnieszka Kwiatkowska
  Czasopismo:
  Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Liteacka (rok: 2018, tom: 32, strony: 327-343), Wydawca: Uniwersytet im. A. Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/pspsl.2018.32.17 - link do publikacji
 16. Homo Sapiens Innocens. Wisława Szymborska's (Eco)poetic Project,
  Autorzy:
  Joanna Grądziel-Wójcik
  Czasopismo:
  Pannoniana: Journal of Humanities (rok: 2018, tom: t.1, V.2 No.1-2, strony: 163-174), Wydawca: Faculty of Education, Josip Juraj Strossmayer University in Osijek
  Status:
  Opublikowana
 17. Od "Ryby" ku "Rybaczówkom". Bishop Barańczaka
  Autorzy:
  Ewa Rajewska
  Czasopismo:
  "Przestrzenie Teorii" (rok: 2016, tom: nr 26, strony: 87-108), Wydawca: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/pt.2016.26.5. - link do publikacji
 18. Poetyckie remediacje Anety Kamińskiej
  Autorzy:
  Elżbieta Winiecka
  Czasopismo:
  "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka" (rok: 2018, tom: 33, strony: 83-114), Wydawca: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/pspsl.2018.33.5 - link do publikacji
 19. Powlekać rosnące Joanny Mueller – wiwisekcja macierzyństwa
  Autorzy:
  Edyta Sołtys-Lewandowska
  Czasopismo:
  Autobiografia. Literatura. Kultura. Media (rok: 2018, tom: 1, strony: 51-61), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/au.2018.1.10-05 - link do publikacji
 20. Świat "na końcu języka", słowem – o poezji Julii Fiedorczuk
  Autorzy:
  Joanna Grądziel-Wójcik
  Czasopismo:
  "Czas Kultury" (rok: 2017, tom: nr 2, strony: 124-130), Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury
  Status:
  Opublikowana
 21. "Wszystkie twoje, nasze, wasze dzienne sprawy [...] to są sprawy polityczne". O zaangażowaniu we współczesnej poezji kobiet na przykładzie wierszy pogrudniowych
  Autorzy:
  Joanna Grądziel-Wójcik
  Czasopismo:
  "Poznańskie Studia Slawistyczne" (rok: 2019, tom: 17, strony: 59-73), Wydawca: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/pss.2019.17.4 - link do publikacji
 22. Autobiograficzne, metapoetyckie, eseistyczne w twórczości Bogusławy Latawiec
  Autorzy:
  Joanna Grądziel-Wójcik
  Czasopismo:
  Autobiografia. Literatura. Kultura. Media (rok: 2018, tom: 1, strony: 63-76), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Szcczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/au.2018.1.10-06 - link do publikacji
 23. Kazimiera Iłłakowiczówna mniej/więcej znana
  Autorzy:
  Lucyna Marzec
  Czasopismo:
  "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka" (rok: 2018, tom: 32, strony: 75-94), Wydawca: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/pspsl.2018.32.4 - link do publikacji
 24. Poetyki i lektury momentalne. Między materią a metafizyką, czyli o paronomazji na przykładzie poezji kobiet
  Autorzy:
  Joanna Grądziel-Wójcik
  Czasopismo:
  "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka" (rok: 2017, tom: nr 30, strony: 44574), Wydawca: Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/pspsl.2017.30.5 - link do publikacji
 25. "Instrukcje obsługi kobiety i świata". O (eko)poezji Julii Fiedorczuk
  Autorzy:
  Joanna Grądziel-Wójcik
  Czasopismo:
  Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka (rok: 2018, tom: 33, strony: 237-253), Wydawca: Uniwersytet im. A. Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/pspsl - link do publikacji
 26. Przekłady amerykańskie Julii Hartwig. Peryferie i parafernalia
  Autorzy:
  Ewa Rajewska
  Czasopismo:
  "Przekłady Literatur Słowiańskich" (rok: 2020, tom: 10, nr 1, strony: 44577), Wydawca: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. (Nowa) kobieta postsekularna we współczesnej poezji
  Autorzy:
  Edyta Sołtys-Lewandowska
  Książka:
  Nowa kobieta - figury i figuracje (rok: 2018, tom: 1, strony: 383-403), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
 2. Małomówność Joanny Pollakówny. Sygetyzm jako metoda twórcza i apofatyzm w dyskursie o chorobie i transcendencji
  Autorzy:
  Edyta Sołtys-Lewandowska
  Książka:
  "Cisza. Lektura krytyczna" (rok: 2016, tom: 1, strony: 53-63), Wydawca: "Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura" Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Status:
  Opublikowana
 3. Nowe Kobiety? O projektach kobiecości we współczesnej twórczości poetek
  Autorzy:
  Joanna Grądziel-Wójcik
  Książka:
  Nowa kobieta - figury i figuracje (rok: 2018, tom: 1, strony: 363-382), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
 4. Podwójna pochwała poezji. Wisława Szymborska Edwarda Balcerzana
  Autorzy:
  Joanna Grądziel-Wójcik
  Książka:
  Literatura i literackość (według) Edwarda Balcerzana. Konteksty niewszystkie (rok: 2017, tom: 1, strony: 155-166), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Status:
  Opublikowana
 5. Polskie pośmiertne życie Sylvii Plath
  Autorzy:
  Ewa Rajewska
  Książka:
  Nie tylko Ishiguro. Szkice o literaturze anglojęzycznej w Polsce (rok: 2019, tom: 1, strony: 119-141), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 6. Wiersze szpitalne. O medycznych wątkach we współczesnej poezji kobiet (rekonesans)
  Autorzy:
  Joanna Grądziel-Wójcik
  Książka:
  "Kobieta, literatura, medycyna", red. A. Galant i A. Zawiszewska (rok: 2016, tom: 1, strony: 329-346), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
 7. Abulia i energia. O pewnym wierszu Julii Fiedorczuk (dla "Elizabeth Bishop")
  Autorzy:
  Ewa Rajewska
  Książka:
  Formy (nie)obecności. Szkice o współczesnej poezji kobiet (rok: 2018, tom: 1, strony: 333-347), Wydawca: TAiWPN UNIVERSITAS
  Status:
  Opublikowana
 8. Ja-kobieta Przestrzeń aksjologiczna we współczesnej poezji kobiet
  Autorzy:
  Edyta Sołtys-Lewandowska
  Książka:
  "Ja" w przestrzeniach aksjologicznych. Z problematyki podmiotowości w literaturze XIX-XXI wieku (rok: 2018, tom: 1, strony: 189-210), Wydawca: Uniwersytet Śląski
  Status:
  Opublikowana
 9. Poetki i cyfrowa rewolucja. Kulturowa zmiana w poezji kobiet roczników 80. i 90.
  Autorzy:
  Elżbieta Winiecka
  Książka:
  Formy (nie)obecności. Szkice o współczesnej poezji kobiet (rok: 2018, tom: 1, strony: 59-83), Wydawca: TAiWPN UNIVERSITAS
  Status:
  Opublikowana
 10. Poetress. Polskie niedowcielenia Elizabeth Bishop
  Autorzy:
  Ewa Rajewska
  Książka:
  Słowiańska Wieża Babel. Język i tożsamość (rok: 2018, tom: 1, strony: 227-240), Wydawca: Uniwersytet im. A. Mickiewicza
  Status:
  Opublikowana
 11. Świat podwojony, czyli o zmowach w poezji Bogusławy Latawiec
  Autorzy:
  Joanna Grądziel-Wójcik
  Książka:
  Bogusława Latawiec – portret podwojony, J. Grądziel-Wójcik, P. Łuszczykiewicz (rok: 2016, tom: 1, strony: 135-154), Wydawca: Wydawnictwo Pasaże
  Status:
  Opublikowana
 12. "Žene u suvremenom kanonu na primjeru poljske književnosti
  Autorzy:
  Joanna Grądziel-Wójcik, Krystyna Pieniążek-Marković
  Książka:
  Komparativna povijest hrvatske književnosti. Književni kanon (rok: 2018, tom: 1, strony: 310-320), Wydawca: Književni krug Split i Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / Instytut Literatury Porównawczej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Zagrzebiu
  Status:
  Opublikowana
 13. "Krzywe wierszyki, dziwne bajeczki" - kobieca poezja dla dzieci w perspektywie genologicznej
  Autorzy:
  Agnieszka Kwiatkowska
  Książka:
  Formy (nie)obecności. Szkice o współczesnej poezji kobiet (rok: 2018, tom: 1, strony: 237-246), Wydawca: TAiWPN UNIVERSITAS
  Status:
  Opublikowana
 14. (Nie)możliwe wyzwanie autentyczności? Indywidualizm w postsekularnej poezji kobiet
  Autorzy:
  Edyta Sołtys-Lewandowska
  Książka:
  Formy (nie)obecności. Szkice o współczesnej poezji kobiet (rok: 2018, tom: 1, strony: 103-122), Wydawca: TAiWPN UNIVERSITAS
  Status:
  Opublikowana
 15. Inna teoria poezji? "Bez znieczulenia", czyli o autotematyzmie w wierszach szpitalnych kobiet
  Autorzy:
  Joanna Grądziel-Wójcik
  Książka:
  Fragmenty dyskursu maladycznego (rok: 2019, tom: 1, strony: 144-162), Wydawca: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria
  Status:
  Opublikowana
 16. Jak badać udział poetek w życiu literackim XX wieku? Rozpoznania i pytania
  Autorzy:
  Lucyna Marzec
  Książka:
  Formy (nie)obecności. Szkice o współczesnej poezji kobiet (rok: 2018, tom: 1, strony: 49-58), Wydawca: TAiWPN UNIVERSITAS
  Status:
  Opublikowana
 17. Translatorskie tarapaty i "arcyprześcipny" artyzm. O twórczości Marii Kureckiej
  Autorzy:
  Ewa Rajewska
  Książka:
  Wyjść tłumaczowi naprzeciw. Miejsce tłumacza w najnowszych badaniach translatologicznych (rok: 2020, tom: 1, strony: 165-177), Wydawca: Universitas
  Status:
  Opublikowana
 18. wszystkie rozdziały
  Autorzy:
  Joanna Grądziel-Wójcik, Agnieszka Kwiatkowska, Ewa Rajewska, Edyta Sołtys-Lewandowska
  Książka:
  Stulecie poetek polskich. Przekroje - tematy - interpretacje (rok: 2020, tom: 1, strony: 1-918), Wydawca: Wydawnictwo Universitas
  Status:
  Opublikowana
 19. Bibliografia twórczości Bogusławy Latawiec, Bibliografia przedmiotowa
  Autorzy:
  Ewa Rajewska
  Książka:
  Bogusława Latawiec - portret podwojony (rok: 2016, tom: 1, strony: 369-388), Wydawca: Wydawnictwo Pasaże
  Status:
  Opublikowana
 20. Kobieta i historia. Kilka uwag o współczesnej poezji kobiet
  Autorzy:
  Joanna Grądziel-Wójcik
  Książka:
  Dyskursy pogranicza. Wektory literatury (rok: 2019, tom: 1, strony: 567-585), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Status:
  Opublikowana