Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie czasoprzestrzennej dynamiki zderzeń jądrowych poprzez kolektywne korelacje wielocząstkowe

2015/17/B/ST2/00101

Słowa kluczowe:

relatywistyczne zderzenia jądrowe plazma kwarkowo-gluonowa hydrodynamika relatywistyczna

Deskryptory:

 • ST2_3: Fizyka jądrowa
 • ST2_2: Fizyka cząstek elementarnych
 • ST2_1: Fundamentalne oddziaływania i pola

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Piotr Bożek 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 489 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-01-25

Zakończenie projektu: 2019-07-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Licencja programu Mathematica 10 (lub nowsza). Za kwotę 6 000 PLN
 2. komputer stacjonarny z procesorem wielordzeniowym, dyskiem 2TB, 32MB RAM, monitorem i drukarką. Za kwotę 15 000 PLN
 3. Macierze dyskowe NAS. Za kwotę 6 000 PLN
 4. komputer przenośny. Za kwotę 14 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (16)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. Angle and magnitude decorrelation in the factorization breaking of collective flow IF: 3,304
  Autorzy:
  Piotr Bożek
  Czasopismo:
  Physical Review C (rok: 2018, tom: 98, strony: 64906), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevC.98.064906 - link do publikacji
 2. Azimuthal angle dependence of the charge imbalance from charge conservation effects IF: 3,82
  Autorzy:
  Piotr Bożek
  Czasopismo:
  Physical Review C (rok: 2018, tom: 97, strony: 34907), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevC.97.034907 - link do publikacji
 3. GLISSANDO3: GLauber Initial-State Simulation AND mOre, ver. 3 IF: 3,748
  Autorzy:
  Piotr Bożek, Wojciech Broniowski, Maciej Rybczyński, Grzegorz Stefanek
  Czasopismo:
  Computer Physics Communcations (rok: 2019, tom: 245, strony: 106850), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cpc.2019.07.014 - link do publikacji
 4. Interferometry correlations in central p+Pb collisions IF: 5,297
  Autorzy:
  Piotr Bożek, Sebastian Bysiak.
  Czasopismo:
  European Physical Journal C (rok: 2018, tom: 78, strony: 53), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1140/epjc/s10052-017-5482-5 - link do publikacji
 5. Longitudinal decorrelation measures of flow magnitude and event-plane angles in ultrarelativistic nuclear collisions IF: 3,304
  Autorzy:
  Piotr Bożek, Wojciech Broniowski
  Czasopismo:
  Physical Review C (rok: 2018, tom: 97, strony: 34913), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevC.97.034913 - link do publikacji
 6. Principal component analysis of the nonlinear coupling of harmonic modes in heavy-ion collisions IF: 3,82
  Autorzy:
  Piotr Bożek
  Czasopismo:
  Physical review C (rok: 2018, tom: 97, strony: 34905), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevC.97.034905 - link do publikacji
 7. Freezeout systematics due to the hadron spectrum IF: 3,82
  Autorzy:
  Sandeep Chatterjee, Debadeepti Mishra, Bedangadas Mohanty, Subhasis Samanta
  Czasopismo:
  Physical Review C (rok: 2017, tom: 96, strony: 54907), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevC.96.054907 - link do publikacji
 8. Interplay of drag by hot matter and electromagnetic force on the directed flow of heavy quarks IF: 4,162
  Autorzy:
  Sandeep Chatterjee, Piotr Bożek
  Czasopismo:
  Physics Letters B (rok: 2019, tom: 798, strony: 134955), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physletb.2019.134955 - link do publikacji
 9. Pseudorapidity profile of transverse momentum fluctuations in heavy ion collisions IF: 3,82
  Autorzy:
  Sandeep Chatterjee, Piotr Bożek
  Czasopismo:
  Physical Review C (rok: 2017, tom: 95, strony: 14906), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevC.96.014906 - link do publikacji
 10. Wounded quarks in A+A, p+A, and p+p collisions IF: 3,146
  Autorzy:
  Piotr Bożek, Wojciech Broniowski, Maciej Rybczyński
  Czasopismo:
  Physical Review C (rok: 2016, tom: 94, strony: 14902), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevC.94.014902 - link do publikacji
 11. Exploring the hadron resonance gas phase on the QCD phase diagram IF: 3,534
  Autorzy:
  Subhasis Samanta, Sandeep Chatterjee, Bedangadas Mohanty
  Czasopismo:
  Journal of Physics G (rok: 2019, tom: 46, strony: 65106), Wydawca: IOP
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-6471/ab1a6b - link do publikacji
 12. Large directed flow of open charm mesons probes the three-dimensional distribution of matter in heavy-ion collisions IF: 8,839
  Autorzy:
  Sandeep Chatterjee, Piotr Bożek
  Czasopismo:
  Physical Review Letters (rok: 2018, tom: 120, strony: 192301), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevLett.120.192301 - link do publikacji
 13. Transverse momentum fluctuations in ultrarelativistic Pb + Pb and p + Pb collisions with "wounded" quarks IF: 3,82
  Autorzy:
  Piotr Bożek, Wojciech Broniowski
  Czasopismo:
  Physical Review C (rok: 2017, tom: 96, strony: 14904), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevC.96.014904 - link do publikacji
 14. Elliptic flow in ultrarelativistic collisions with polarized deuterons IF: 8,839
  Autorzy:
  Piotr Bożek, Wojciech Broniowski
  Czasopismo:
  Physical Review Letters (rok: 2018, tom: 121, strony: 202301), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevLett.121.202301 - link do publikacji
 15. Isothermal compressibility of hadronic matter formed in relativistic nuclear collisions IF: 4,162
  Autorzy:
  Maitreyee Mukherjeea, Sumit Basub, Arghya Chatterjee, Sandeep Chatterjee, Souvik Priyam Adhya, Sanchari Thakur, Tapan K.Nayak
  Czasopismo:
  Physics Letters B (rok: 2018, tom: 784, strony: 1), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physletb.2018.07.021 - link do publikacji
 16. Role of system size in freeze-out conditions extracted from transverse momentum spectra of hadrons IF: 3,132
  Autorzy:
  Ajay Kumar Dash, Ranbir Singh, Sandeep Chatterjee, Chitrasen Jena, Bedangadas Mohanty
  Czasopismo:
  Physical Review C (rok: 2018, tom: 98, strony: 64902), Wydawca: APS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevC.98.064902 - link do publikacji
 1. Theory of pp/pA/small systems
  Autorzy:
  Piotr Bożek, Wojciech Broniowski
  Konferencja:
  Large Hadron Collider Physics Conference (LHCP2016) (rok: 2016, ), Wydawca: Proceedings of Science
  Data:
  konferencja 13-18.06 2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Longitudinal correlations in the initial stages of ultra-relativistic nuclear collisions
  Autorzy:
  Wojciech Broniowski, Piotr Bożek
  Konferencja:
  XLVI International Symposium on Multiparticle Dynamics (rok: 2017, ), Wydawca: European Physical Journal Web of Conferences
  Data:
  konferencja 29.08-2.09 2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Transverse momentum fluctuations and correlations
  Autorzy:
  Piotr Bozek, Wojciech Broniowski, Sandeep Chatterjee
  Konferencja:
  Excited QCD (rok: 2017, ), Wydawca: Acta Physica Poloinica B
  Data:
  konferencja 7.05-13.05 2017
  Status:
  Opublikowana
 4. Wounded quarks at th eLHC
  Autorzy:
  Wojciech Broniowski, Piotr Bożek, Maciej Rybczyński
  Konferencja:
  Critical Point and Onset of Deconfinement (rok: 2017, ), Wydawca: Acta Physica Polonica B
  Data:
  konferencja 30.05-04.06 2016
  Status:
  Opublikowana
 5. New measures of longitudinal decorrelation of harmonic flow
  Autorzy:
  Piotr Bożek, Wojciech Broniowski
  Konferencja:
  Quark Matter 2018 (rok: 2019, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 13-19 may 2018
  Status:
  Opublikowana
 6. On wounded constituents in nuclear collisions
  Autorzy:
  Piotr Bożek, Wojciech Broniowski, Maciej Rybczyński,
  Konferencja:
  XLVI International Symposium on Multiparticle Dynamics (rok: 2017, ), Wydawca: European Physical Journal Web of Conferences
  Data:
  konferencja 29.08-2.09 2016
  Status:
  Opublikowana
 7. Collective dynamics in small systems
  Autorzy:
  Piotr Bożek, Wojciech Broniowski
  Konferencja:
  Critical Point and Onset of Deconfinement (rok: 2017, ), Wydawca: Acta Physica Polonica B
  Data:
  konferencja 30.05-04.06 2016
  Status:
  Opublikowana