Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zmiany konkurencyjności a intensywność współpracy gospodarczej z zagranicą nowych państw członkowskich UE w latach 2000-2014

2015/17/B/HS4/02075

Słowa kluczowe:

konkurencyjność gospodarki narodowej międzynarodowa współpraca gospodarcza uogólniony podwójny diament przewag konkurencyjnych nowe państwa członkowskie UE gospodarki doganiające

Deskryptory:

 • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy)
 • HS4_13: Ekonomia międzynarodowa

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Elżbieta Czarny 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 365 383 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-03-01

Zakończenie projektu: 2021-06-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (25)
 • Publikacje książkowe (12)
 1. Changes in the export competitiveness of the Visegrad Group and Germany in years 2004-2014 - Is there convergence?
  Autorzy:
  Elżbieta Czarny, Małgorzata Żmuda
  Czasopismo:
  Annuals of the Administration and Law (rok: 2017, tom: 17 (2), strony: 49-64), Wydawca: Humanitas University
  Status:
  Opublikowana
 2. Intensywność Nakładów na Badania i Rozwój w Regionach Unii Europejskiej w Ujęciu Przestrzennym
  Autorzy:
  Paweł Folfas, Anna Odrobina (poza projektem)
  Czasopismo:
  International Business and Global Economy (rok: 2018, tom: 37, strony: 142-156), Wydawca: Uniwersytet Gdański
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 3. Skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarkach państw UE-10 a kształtowanie ich międzynarodowej pozycji konkurencyjnej
  Autorzy:
  Molendowski Edward, Laxmi Remer (poza projektem), Małgorzata Żmuda
  Czasopismo:
  Unia Europejska.pl (rok: 2017, tom: 5 (246), strony: 44999), Wydawca: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
  Status:
  Opublikowana
 4. W poszukiwaniu istoty konkurencyjności gospodarki narodowej: studium interdyscyplinarne
  Autorzy:
  Żmuda Małgorzata, Molendowski Edward
  Czasopismo:
  "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" (rok: 2016, tom: 3 (81), strony: 323-333), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/frfu.2016.81-28 - link do publikacji
 5. Wpływ filarów konkurencyjności (GCI) na pozycję konkurencyjną krajów GW-4 (na tle UE-10) w latach 2004–2017
  Autorzy:
  Edward Molendowski, Małgorzata Snarska (spoza grantu)
  Czasopismo:
  Studia i Prace WNEiZ US, 2018 nr 53 T. 2. Gospodarka regionalna i międzynarodowa (rok: 2018, tom: 1, strony: 263-279), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/sip.2018.53/2-20 - link do publikacji
 6. An Internationally Competitive Economy: A Comparison of Poland And The Visegrad Group Countries In The Post-Accession Period
  Autorzy:
  Edward Molendowski
  Czasopismo:
  Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe (rok: 2017, tom: Vol. 20, No 4, strony: 45067), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/cer-2017-0025 - link do publikacji
 7. Comparative Study of the Role of Institutions in Shaping Inventive Activity in Mid-Range Emerging Economies
  Autorzy:
  Ervits Irina (poza projektem), Żmuda Małgorzata
  Czasopismo:
  "Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe" (rok: 2016, tom: 19 (4), strony: 85-105), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/cer-2016-0031 - link do publikacji
 8. Competitiveness as the Ability to Adjust: the EU-10 Exports Structure and Its Convergence to the German Pattern
  Autorzy:
  Czarny Elżbieta, Żmuda Małgorzata
  Czasopismo:
  Comparative Economic Research (rok: 2018, tom: 21 (1), strony: 119-133), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/cer–2018– - link do publikacji
 9. Czy bezpośrednie inwestycje zagraniczne kształtują strukturę polskiego eksportu mierzoną wartością brutto oraz wartością dodaną? Analiza branżowa
  Autorzy:
  Paweł Folfas
  Czasopismo:
  Unia Europejska.pl (rok: 2018, tom: 248, strony: 22-26), Wydawca: IBRKK
  Status:
  Opublikowana
 10. Czynniki determinujące pozycję konkurencyjną gospodarki – Polska na tle nowych państw członkowskich UE
  Autorzy:
  Edward Molendowski
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Research Papers of Wrocław University of Economics (rok: 2017, tom: 1, strony: 209-221), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2017.498.19 - link do publikacji
 11. Evaluating sustainability and transferability of the Singaporean Competitiveness Model": Lessons for the catching-up European states
  Autorzy:
  Żmuda Małgorzata
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Asian Economies in the Context of Globalization (rok: 2016, tom: 447, strony: 123-133), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2016.447.10 - link do publikacji
 12. Modelling the competitiveness of a catching-up economy
  Autorzy:
  Małgorzata Żmuda
  Czasopismo:
  CBS Working Papers (rok: 2018, tom: 5, strony: 44956), Wydawca: Cologne Business School
  Status:
  Opublikowana
 13. Strategie pobudzania konkurencyjności Singapuru i Irlandii w świetle koncepcji państwa rozwojowego – wnioski dla gospodarek doganiających
  Autorzy:
  Żmuda Małgorzata
  Czasopismo:
  "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae" (rok: 2016, tom: Nr 3/2016, II, strony: 249-257), Wydawca: Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Status:
  Opublikowana
 14. Udział Polski w globalnych łańcuchach wartości: przypadek działalności badawczo-rozwojowej
  Autorzy:
  Paweł Folfas, Anna Odrobina
  Czasopismo:
  Ekonomista (rok: 2020, tom: 4, strony: 555-572), Wydawca: PTE
  Status:
  Opublikowana
 15. A cross-country comparison of the effects of institutions on internationally oriented innovation
  Autorzy:
  Ervits Irina (poza projektem), Żmuda Małgorzata
  Czasopismo:
  Journal of International Entrepreneurship (rok: 2018, tom: brak, strony: 44944), Wydawca: Springer Science+Business Media
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10843-018-0225-8 - link do publikacji
 16. Białoruś po niedokończonej transformacji
  Autorzy:
  Elżbieta Czarny, Paweł Folfas, Jerzy Menkes (poza projektem)
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica (rok: 2018, tom: Vol. 3 Nr 335, strony: 153-170), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18778/0208-6018.335.11 - link do publikacji
 17. Międzynarodowa pozycja konkurencyjna gospodarek – Polska na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej w okresie poakcesyjnym
  Autorzy:
  Edward Molendowski
  Czasopismo:
  "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae" (rok: 2016, tom: 3/2016 tom 3, strony: 85-96), Wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Status:
  Opublikowana
 18. Perspektywy rozwojowe a system polityczno-gospodarczy. Studium przypadku wybranych państw europejskich
  Autorzy:
  Elżbieta Czarny, Paweł Folfas oraz (poza projektem) Jerzy Menkes
  Czasopismo:
  Optimum. Studia Ekonomiczne (rok: 2016, tom: 4(82), strony: 15-32), Wydawca: Politechnika Białostocka
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15290/ose.2016.04.82.02 - link do publikacji
 19. Towards a Taxonomy of International Competitiveness
  Autorzy:
  Żmuda Małgorzata
  Czasopismo:
  Journal of Management and Business Administration. Central Europe (rok: 2017, tom: Vol. 25, No. 3, strony: 97-116), Wydawca: Kozminski University
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7206/jmba.ce.2450-7814.204 - link do publikacji
 20. Zmiany pozycji konkurencyjnej Polski, Bułgarii, Rumunii i Niemiec w latach 2000-2014 w eksporcie dóbr o różnej intensywności wykorzystania czynników produkcji
  Autorzy:
  Czarny Elżbieta, Żmuda Małgorzata
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość i Zarządzanie (rok: 2018, tom: XIX (2) cz. II, strony: 35-49), Wydawca: Społeczna Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
 21. Czynniki determinujące pozycję konkurencyjną gospodarki – Polska na tle państw Grupy Wyszehradzkiej w okresie poakcesyjnym
  Autorzy:
  Edward Molendowski
  Czasopismo:
  Studia i Prace WNEIZ US, ISSN 2450-7733 (rok: 2017, tom: 49/2, strony: 153 - 165), Wydawca: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/sip.2017.49/2-12 - link do publikacji
 22. Udział i miejsce nowych państw członkowskich UE w globalnych łańcuchach wartości
  Autorzy:
  Paweł Folfas
  Czasopismo:
  Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae (rok: 2016, tom: 2, strony: 135-142), Wydawca: UJK Kielce
  Status:
  Opublikowana
 23. Effects of the Pillars of Competitiveness on the Competitive Positions of Poland and the Visegrad Group Countries in the Post-Accession Period
  Autorzy:
  Paweł Folfas, Edward Molendowski
  Czasopismo:
  Comparative Economic Research-Central and Eastern Europe (rok: 2019, tom: 22(2), strony: 55-67), Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/cer-2019-0012 - link do publikacji
 24. International Competitive Positions of the Baltic States – Changes and Determinants in the Post-Accession Period IF: 1,855
  Autorzy:
  Edward Molendowski; Vladislavas Petraškevičius (spoza grantu)
  Czasopismo:
  Journal of Business Economics and Management, ISSN: 1611-1699 / eISSN: 2029-4433 (rok: 2020, tom: Vol.21, Nr 3, strony: 706–724), Wydawca: Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3846/jbem.2020.11983 - link do publikacji
 25. Rozwój ekonomiczny i współpraca z zagranicą w obliczu różnych systemów polityczno-gospodarczych : studium przypadku Polski, Białorusi i Serbii
  Autorzy:
  Elżbieta Czarny, Paweł Folfas oraz (poza projektem) Jerzy Menkes
  Czasopismo:
  Horyzonty Polityki (rok: 2017, tom: Vol. 8, No. 23, strony: 13455), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17399/HP.2017.082301 - link do publikacji
 1. Uwagi o konkurencyjności gospodarek doganiających w dobie globalizacji
  Autorzy:
  Elżbieta Czarny, Małgorzata Żmuda
  Książka:
  Handel i Finanse międzynarodowe w świetle wyzwań XXI wieku (rok: 2018, tom: brak, strony: 37-48), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 2. Wpływ filarów konkurencyjności na pozycję konkurencyjną gospodarki Polski i krajów GW-4 w okresie poakcesyjnym
  Autorzy:
  Edward Molendowski, Pawel Folfas
  Książka:
  Handel i finanse międzynarodowe w świetle wyzwań XXI wieku (rok: 2018, tom: 1, strony: 23-36), Wydawca: CeDeWu
  Status:
  Opublikowana
 3. 1: NATURE, MODELS AND STRATEGIC FRAMEWORK OF COMPETITIVENESS; 2: DETERMINANTS OF COMPETITIVENESS OF A CATCHING-UP ECONOMY; 3: CHANGES IN COMPETITIVENESS OF THE EU NEW MEMBER STATES; 4: FDI AND COMPETITIVENESS OF THE NMS IN THE YEARS 2000-2014
  Autorzy:
  Elżbieta Czarny, Paweł Folfas, Edward Molendowski, Małgorzata Żmuda
  Książka:
  Competitiveness of a Catching-up Economy in the Era of Globalisation: Evidence from the New EU Member States (rok: 2021, tom: 1, strony: 1-226), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SGH
  Status:
  Opublikowana
 4. Budowanie trwałej pozycji dostawcy produktów i usług zaawansowanych technologicznie w globalnych łańcuchach wartości (przykład Estonii)
  Autorzy:
  Elżbieta Czarny, Paweł Folfas
  Książka:
  Gospodarowanie przestrzenią w warunkach rozwoju zrównoważonego (rok: 2017, tom: I, strony: 107-121), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
  Status:
  Opublikowana
 5. Ewolucja źródeł przewag konkurencyjnych gospodarek doganiających z Grupy Wyszehradzkiej na tle Niemiec w latach 2006-2014
  Autorzy:
  Elżbieta Czarny, Małgorzata Żmuda
  Książka:
  Polityka Ewolucja źródeł przewag konkurencyjnych gospodarek doganiających z Grupy Wyszehradzkiej na tle Niemiec w latach 2006-2014 (rok: 2019, tom: 1, strony: 133-154), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 6. Międzynarodowa pozycja konkurencyjna gospodarek - Polska na tle Nowych Państw Członkowskich w okresie poakcesyjnym
  Autorzy:
  Edward Molendowski
  Książka:
  Nowe kraje członkowskie UE wobec procesów globalizacji. Źródła konkurencyjności, Redakcja Naukowa A. Grynia (rok: 2017, tom: 1, strony: 83 - 96), Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczno-Informacyjny w Wilnie
  Status:
  Opublikowana
 7. Polska wymiana towarowa z zagranicą w latach 2004-2017
  Autorzy:
  Elżbieta Czarny, Paweł Folfas
  Książka:
  15 Jahre gemeinsam in der EU (rok: 2020, tom: 1, strony: 65-77), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 8. Nowe państwa członkowskie UE w procesie doganiania Niemiec
  Autorzy:
  Czarny Elżbieta, Żmuda Małgorzata
  Książka:
  Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce (rok: 2017, tom: brak, strony: 47-59), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 9. The exports structures of Poland, the Baltic States and Germany 2004-2014: is there any convergence ?
  Autorzy:
  Elżbieta Czarny, Małgorzata Żmuda
  Książka:
  Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze między integracją a Brexitem. Deutsch-polnische Wirtschaftsbeziehungen zwischen Integration und Brexit (rok: 2018, tom: 1, strony: brak), Wydawca: Oficyna Wydawnicza SGH
  Status:
  Opublikowana
 10. A lengyel export technológiai igényessége – változások a 2004–2017 közötti időszakban
  Autorzy:
  Elżbieta Czarny, Paweł Folfas, Edward Molendowski
  Książka:
  Társadalmi és gazdasági folyamatok elemzésének kérdései a XXI. században (rok: 2020, tom: 1, strony: 34-45), Wydawca: Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Szeged,
  Status:
  Opublikowana
 11. Możliwość unikania opodatkowania i oszustw podatkowych jako czynnik lokalizacji BIZ w gospodarkach doganiających
  Autorzy:
  Elżbieta Czarny, Paweł Folfas
  Książka:
  Polityka gospodarcza Niemiec i Polski w kontekście europejskim: aktualne tendencje i implikacje dla współpracy bilateralnej (rok: 2019, tom: 1, strony: 119-131), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 12. National Competitiveness and Sustainability: Friends or Foes
  Autorzy:
  Małgorzata Żmuda
  Książka:
  Business Perspectives on Sustainable Development Goals 2030 (rok: 2018, tom: 1, strony: 364-383), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana