Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sploty i cięcia. Problemy jidyszowo-polskich kontaktów literackich i kulturowych od k. XIX w. do początków w. XXI

2015/16/S/HS2/00259

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
 • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologicznokulturowe)
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Karolina Szymaniak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 4 - ogłoszony 2014-12-15

Przyznana kwota: 373 450 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-12-01

Zakończenie projektu: 2018-06-30

Planowany czas trwania projektu: 31 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. "Baczność! Przeczytać i oddać do zniszczenia." Porządki archiwum a korespondencja intymna Racheli Auerbach z czasu wojny i getta - pytania i problemy.
  Autorzy:
  Karolina Szymaniak
  Czasopismo:
  Autobiografia (rok: 2017, tom: nr 1(8), strony: 57-81), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet Szczecińskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/au.2017.1.8-04 - link do publikacji
 2. Bootlickers Bulletin. Wiadomości Literackie and Figures of Discourse of Dominance and Exclusion in Yiddish-Polish Cultural Relations in the Interwar Period IF: 0,2
  Autorzy:
  Karolina Szymaniak
  Czasopismo:
  Jewish Social Studies , Wydawca: Indiana Univeristy Press
  Status:
  Złożona
 3. Sklepy cynamonowe Brunona Schulza
  Autorzy:
  Rachela H. Korn, Karolina Szymaniak (przekład)
  Czasopismo:
  Ruch Literacki (rok: 2016, tom: 57, strony: s. 717-718), Wydawca: PAN od. w Krakowie i Wydzial Polonistyki UJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/ruch-2017-0096 - link do publikacji
 4. No Innocent Words: How Modern Yiddish Literary Theory Emerged at the Jewish-Polish Cultural Frontier and Was Transformed into the Study of the Languages of the Holocaust Era IF: 0,03
  Autorzy:
  Karolina Szymaniak
  Czasopismo:
  East European Jewish Affairs , Wydawca: Routledge
  Status:
  Złożona
 1. Settling the Score: Modernist Translingual Practice and the Dynamics of Polish-Yiddish Literary Contacts in the Interwar Period
  Autorzy:
  Karolina Szymaniak
  Książka:
  Yiddish Modernism (rok: 2019, tom: 12, strony: 25–50), Wydawca: The Menasseh ben Israel Institute
  Status:
  Opublikowana
 2. Joachim (Chaim) Chajes
  Autorzy:
  Anna Engelking, Karolina Szymaniak
  Książka:
  Etnografowie i ludoznawcy polscy (rok: 2019, tom: V, strony: 44822), Wydawca: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
  Status:
  Opublikowana
 3. a third district? ethnicity, de-territorialisation, montage
  Autorzy:
  Karolina Szymaniak
  Książka:
  Montages. Debora Vogel and the New Legend of the City (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 263-275), Wydawca: Muzeum Sztuki w Łodzi
  Status:
  Opublikowana
 4. trzecia dzielnica? etniczność, de-terytorializacja, montaż
  Autorzy:
  Karolina Szymaniak
  Książka:
  Montaże. Debora Vogel i nowa legenda miasta (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 263-275), Wydawca: Muzeum Sztuki w Łodzi
  Status:
  Opublikowana