Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ziemie pruskie we wczesnym średniowieczu. Kształtowanie się nowej struktury osadniczo-terytorialnej i społecznej w świetle źródeł archeologicznych

2015/16/S/HS3/00533

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologiawczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Sławomir Wadyl 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 4 - ogłoszony 2014-12-15

Przyznana kwota: 460 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-10-01

Zakończenie projektu: 2018-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (17)
 • Publikacje książkowe (6)
 1. Ostroga z zaczepami haczykowatymi zagiętymi do wnętrza z Bornit, pow. braniewski
  Autorzy:
  Sławomir Wadyl
  Czasopismo:
  Pomorania Antiqua (rok: 2018, tom: XXVII, strony: 241-254), Wydawca: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
  Status:
  Opublikowana
 2. Wyniki badań sondażowych na grodzisku Palistka w Jedzbarku, pow. Olsztyn
  Autorzy:
  Sławomir Wadyl
  Czasopismo:
  Komunikaty Mazursko-Warmińśkie (rok: 2016, tom: 293, strony: 623-629), Wydawca: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana
 3. Ciekawe grzebienie wczesnośredniowieczne z Pasymia w pow. szczycieńskim
  Autorzy:
  Sławomir Wadyl
  Czasopismo:
  Wiadomości Archeologiczne (rok: 2018, tom: 69, strony: 51-65), Wydawca: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 4. Grodzisko w Porębku, pow. Kętrzyn, stan. 3. Wstępne wyniki badań wykopaliskowych
  Autorzy:
  Sławomir Wadyl
  Czasopismo:
  Komunikaty Mazursko-Warmińskie (rok: 2017, tom: 298, strony: 725-732), Wydawca: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana
 5. Nowoodkryta ostroga typu lutomierskiego z półwyspu sambijskiego. Przyczynek do studiów nad kontaktami słowiańsko-bałtyjskimi
  Autorzy:
  Sławomir Wadyl, Konstantin Skvorcov
  Czasopismo:
  Przegląd Archeologiczny (rok: 2018, tom: 66, strony: 225-235), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.23858/PA - link do publikacji
 6. Ostrogi z haczykowatymi zaczepami zagiętymi do wnętrza z kręgu zachodniobałtyjskiego. "Nowe" źródło do studiów nad początkami wczesnego średniowiecza
  Autorzy:
  Sławomir Wadyl
  Czasopismo:
  Acta Militria Medaevalia (rok: 2018, tom: XIV, strony: 44769), Wydawca: Muzeum Historyczne w Sanoku
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.23734/amm.2018.14.7.27 - link do publikacji
 7. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na grodzisku zwanym "Okrągła Góra" w Pasymiu, pow. Szczytno, stan. 1 w roku 2017
  Autorzy:
  Sławomir Wadyl
  Czasopismo:
  Komunikaty Mazursko-Warmińskie (rok: 2017, tom: 298, strony: 717-724), Wydawca: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana
 8. Wczesnoabbasydzkie dirhamy z nowoodkrytego grodziska w Bornitach koło Pieniężna
  Autorzy:
  Sławomir Wadyl, Kacper Martyka, Dorota Malarczyk
  Czasopismo:
  Wiadomości Numizmatyczne (rok: 2018, tom: LXII:1-2, strony: 129-143), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/wn.2018.125040 - link do publikacji
 9. Naprom, powiat Ostróda (Gross Nappern, Kr. Osterode). Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w świetle danych archiwalnych
  Autorzy:
  Sławomir Wadyl
  Czasopismo:
  Komunikaty Mazursko-Warmińskie (rok: 2016, tom: 291, strony: 44629), Wydawca: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana
 10. Pasym, st. 1, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2016
  Autorzy:
  Sławomir Wadyl
  Czasopismo:
  Światowit (rok: 2018, tom: XIII-XIV, strony: 259-265), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 11. Perły, st. 1, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w roku 2016
  Autorzy:
  Sławomir Wadyl, Jerzy Łapo
  Czasopismo:
  Światowit (rok: 2018, tom: XIII-XIV, strony: 267-270), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 12. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na grodzisku zwanym "Okrągła Góra" w Pasymiu, pow. Szczytno, stan. 1 w roku 2016
  Autorzy:
  Sławomir Wadyl
  Czasopismo:
  Komunikaty Mazursko-Warmińskie (rok: 2016, tom: 292, strony: 379-383), Wydawca: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana
 13. Nowy element układanki. Wczesnośredniowieczne grodzisko w Bornitach, koło Pieniężna
  Autorzy:
  Sławomir Wadyl, Kacper Martyka
  Czasopismo:
  Slavia Antiqua (rok: 2019, tom: 60, strony: ), Wydawca: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 14. Dendrochronologia o datowaniu wczesnośredniowiecznego grodziska w Węgielsztynie, gm. Węgorzewo
  Autorzy:
  Sławomir Wadyl, Marek Krąpiec
  Czasopismo:
  Światowit (rok: 2018, tom: XIII-XIV, strony: 195-203), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 15. Klamry do pasa, błystki czy zapinki? Wczesnośredniowieczne klamry haczykowate z ziem pruskich
  Autorzy:
  Sławomir Wadyl
  Czasopismo:
  Światowit (rok: 2018, tom: 44877, strony: 271-283), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 16. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na grodzisku zwanym "Okrągła Góra" w Pasymiu, pow. Szczytno, stan. 1 w roku 2018
  Autorzy:
  Sławomir Wadyl
  Czasopismo:
  Komunikaty Mazursko-Warmińskie (rok: 2019, tom: 1(303), strony: 153-161), Wydawca: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana
 17. Wstępne wyniki badań wykopaliskowych prowadzonych w 2016 roku na grodzisku w Węgielsztynie, pow. Węgorzewo, stan. 1
  Autorzy:
  Sławomir Wadyl
  Czasopismo:
  Komunikaty Mazursko-Warmińskie (rok: 2016, tom: 292, strony: 385-389), Wydawca: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana
 1. Some remarks on the phenomenon of the so-called belt hooks in the Western Balts lands
  Autorzy:
  Sławomir Wadyl
  Książka:
  Materiały do Archeologii Warmii i Mazur (rok: 2018, tom: 2, strony: 193-199), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu W Białymstoku, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana
 2. Bronken czy Broucke – o potrzebie ostrożności przy korzystaniu ze źródeł kartograficznych. Casus grodziska w Węgrach w powiecie malborskim
  Autorzy:
  Sławomir Wadyl
  Książka:
  Fines testis temporum. Studia ofiarowane Profesor Elżbiecie Kowalczyk-Heyman w pięćdziesięciolecie pracy naukowej (rok: 2017, tom: -, strony: 189-196), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 3. "Kultowe" kamienie we wczesnośredniowiecznym krajobrazie ziem pruskich. Komentarz archeologa
  Autorzy:
  Sławomir Wadyl
  Książka:
  Zjawiska magiczno-demoniczne na terenie dawnych ziem pruskich na tle porównawczym (rok: 2019, tom: 2, strony: 44880), Wydawca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  Status:
  Opublikowana
 4. Nowe odkrycie zapinek typu Wólka Prusinowska z grodziska w Pasymiu na tle dotychczasowych znalezisk
  Autorzy:
  Sławomir Wadyl
  Książka:
  ORBIS BARBARORUM. Studia Ad Archeologiam Germanorum Et Baltorum Temporibus Imperii Romani Pertinentia Adalberto Nowakowski Dedicata, Series Gemina (rok: 2017, tom: 6, strony: 253-260.), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica
  Status:
  Opublikowana
 5. Wyniki badań sondażowych na grodzisku w Perłach, gm. Węgorzewo, stan. 1 (AZP 13-72)
  Autorzy:
  Sławomir Wadyl, Jerzy Łapo
  Książka:
  Materiały do Archeologii Warmii i Mazur (rok: 2018, tom: 2, strony: 377-385), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu W Białymstoku, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana
 6. Odkrycie zapinki typu Dollkeim/Kovrovo z Pasymia, pow. Szczytno
  Autorzy:
  Agata Wiśniewska, Sławomir Wadyl
  Książka:
  Materiały do Archeologii Warmii i Mazur (rok: 2018, tom: 2, strony: 399-406), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Status:
  Opublikowana