Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Recepcja i ślad. Inkulturacja pisarza jako problem historii literatury - Gustaw Herling-Grudziński wobec dwudziestowiecznej literatury włoskiej

2015/16/S/HS2/00133

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

  • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
  • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Instytut Badań Literackich PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Magdalena Śniedziewska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 4 - ogłoszony 2014-12-15

Przyznana kwota: 453 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-28

Zakończenie projektu: 2018-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony