Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

WITRAŻE Z OKRESU DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO NA GÓRNYM ŚLĄSKU - PRÓBA SYNTEZY ZJAWISK.

2014/15/N/HS2/03880

Słowa kluczowe:

witraże sztuka monumentalna sztuka sakralna rzemiosło artystyczne konserwacja.

Deskryptory:

  • HS2_8: Historia i teoria sztuki, historia architektury, sztuki plastyczne, kultura wizualna
  • HS2_9: Konserwatorstwo
  • HS3_12: Dziedzictwo kulturowe (w tym: inwentaryzacja pamiątek i zabytków kultury, aktywność regionalistyczna)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Ryszard Szopa 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 110 950 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-20

Zakończenie projektu: 2019-01-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony