Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Profil metabolomiczny i antyoksydacyjny fermentowanych mąk gryczanych oraz biopodatność fitozwiązków w modelu produktów ciastkarskich w kontekście badań własności prozdrowotnych.

2014/15/B/NZ9/04461

Słowa kluczowe:

mąki gryczane fermentacja profil metabolomiczny profil antyoksydacyjny biopodatność właściwości funkcjonalne produkty reakcji Maillarda

Deskryptory:

 • NZ9_7: Naukowe podstawy żywienia i badania żywności

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Henryk Zieliński 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 681 590 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-21

Zakończenie projektu: 2019-07-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 1. ACE inhibitory properties and phenolics profile of fermented flours and of baked and digested biscuits from buckwheat. IF: 3,011
  Autorzy:
  2. Zieliński, H., Honke, J., Topolska, J., Bączek, N., Piskuła, M.K., Wiczkowski, W., Wronkowska, M.
  Czasopismo:
  Foods (rok: 2020, tom: 9, strony: art. no 847 (1-12)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/foods9070847 - link do publikacji
 2. Biscuits from fermented roasted buckwheat flour – phenolics profile and bioaccessible angiotensyn converting enzyme inhibitory activity.
  Autorzy:
  Wronkowska, M., Honke, J., Zieliński, H., Wiczkowski, W.
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Cibiniensis Series E: FOOD TECHNOLOGY (rok: 2020, tom: XXIV, no. 2, strony: 205-214), Wydawca: Sciendo
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/aucft-2020-0019 - link do publikacji
 3. Effect of liquid-state fermentation on the antioxidant and functional properties of raw and roasted buckwheat flours. IF: 4,946
  Autorzy:
  Zieliński H., Szawara-Nowak D., Bączek N., Wronkowska M.
  Czasopismo:
  Food Chemistry (rok: 2019, tom: 271, strony: 291-297), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.foodchem.2018.07.182 - link do publikacji
 4. From food technology to functional food development: focus on benefits of wholegrain products for diabetes.
  Autorzy:
  Zielinski H., Piskula M., Zielinska D., Giménez-Bastida J.A.
  Czasopismo:
  Madridge Journal of Food Technology (rok: 2016, tom: 1, strony: 37-43), Wydawca: Madridge Publishers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18689/mjft.2016-106 - link do publikacji
 5. Bioaccessibility of D-chiro-inositol from water biscuits formulated from buckwheat flours fermented by lactic acid bacteria and fungi. IF: 3,129
  Autorzy:
  Zieliński H., Honke J., Bączek N., Majkowska A., Wronkowska M.
  Czasopismo:
  LWT – Food Science and Technology (rok: 2019, tom: 106, strony: 37–43), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.lwt.2019.02.065 - link do publikacji
 6. Bioaccessibility of anti-AGEs activity, antioxidant capacity and phenolics from water biscuits prepared from fermented buckwheat flours. IF: 4,006
  Autorzy:
  Henryk Zieliński, Dorota Szawara-Nowak, Małgorzata Wronkowska
  Czasopismo:
  LWT - Food Science and Technology (rok: 2020, tom: 123, strony: brak), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.lwt.2020.109051 - link do publikacji
 7. Physical properties of buckwheat water biscuits formulated from fermented flours by selected lactic acid bacteria IF: 1,276
  Autorzy:
  Wronkowska M., Jeliński T., Majkowska A. Zieliński H.
  Czasopismo:
  Poish Journal od Food and Nutrition Sciences (rok: 2018, tom: 68, strony: 25-31), Wydawca: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Oddział Nauki o Żywności
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/pjfns-2017-0027 - link do publikacji
 1. Baking decreases the inhibitory effect of water biscuits prepared from fermented buckwheat flours against formation of advanced glycation end products.
  Autorzy:
  Szawara-Nowak D., Zieliński H.
  Konferencja:
  EuroFoodChem XIX conference (rok: 2017, ), Wydawca: Hungarian Chemical Society
  Data:
  konferencja October 4-6, 2017, Budapest
  Status:
  Opublikowana
 2. Wpływ rodzaju mąki gryczanej na wzrost i aktywność kwaszącą wybranych gatunków bakterii kwasu mlekowego
  Autorzy:
  Majkowska A., Lenkiewicz M., Rostek D., Zieliński H.
  Konferencja:
  Konferencja Naukowa 90 lat Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów: PTM wczraj-dziś-jutro (rok: 2017, ), Wydawca: PTM Oddział Kraków
  Data:
  konferencja 22-23 wrzesień
  Status:
  Opublikowana
 3. Bioaccessible of D-chiro-inositol from water biscuits formulated from common buckwheat flours fermented by lactic acid bacteria or fungi.
  Autorzy:
  Zieliński H., Honke J., Bączek N., Majkowska A., Wronkowska M.
  Konferencja:
  XX EuroFoodChem Congress (rok: 2019, ), Wydawca: Sociedade Portuguesa de Quimica
  Data:
  konferencja June
  Status:
  Opublikowana
 4. Wpływ fermentacji mlekowej na zawartość biologicznie czynnego izomeru witaminy B8 w fermentowanych mąkach gryczanych
  Autorzy:
  Majkowska A., Honke J., Zieliński H.
  Konferencja:
  Konferencja Naukowa 90 lat Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów: PTM wczoraj-dziś-jutro (rok: 2017, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Oddział Kraków
  Data:
  konferencja 22-23 wrzesien
  Status:
  Opublikowana
 5. Bioaccessible angiotensin converting enzyme inhibitory activity of biscuits prepared from fermented common buckwheat flours.
  Autorzy:
  Zieliński H., Honke J., Bączek N., Topolska J., Wiczkowski W., Wronkowska M.
  Konferencja:
  5 th lnternational Symposium on Gtuten-Free Cereal Products and Beverages (rok: 2019, ), Wydawca: International Association for Cereal Science and Technology
  Data:
  konferencja 26 - 28 June
  Status:
  Opublikowana
 6. Wpływ wybranych szczepów bakterii kwasu mlekowego na jakość mikrobiologiczną i zawartość biologicznie czynnego izomeru witaminy B8 w bezglutenowym zakwasie gryczanym.
  Autorzy:
  Majkowska A., Honke J., Lenkiewicz M., Rostek D., Zieliński H.
  Konferencja:
  Sympozjum "Drobnoustroje i ich metabolity – hipotezy, fakty, nadzieje" (rok: 2016, ), Wydawca: PTTŻ Warszawa, SGGW Warszawa
  Data:
  konferencja 7–9 września 2016
  Status:
  Opublikowana
 7. Effect of liquid-state fermentation on the antioxidant and functional properties of raw and roasted buckwheat flours.
  Autorzy:
  Wronkowska M., Zieliński H., Szawara-Nowak D., Bączek N.
  Konferencja:
  2nd Euro IBRA Symposium "Buckwheat: for life and sport" (rok: 2018, ), Wydawca: International Buckwheat Research Association (IBRA)
  Data:
  konferencja 21-22 kwiecień
  Status:
  Opublikowana