Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Filozoficzna dyskusja wokół problemu determinizmu od św. Augustyna do Alvina Plantingi.Wolność człowieka a hipoteza teistyczna.

2014/15/B/HS1/00406

Słowa kluczowe:

determinizm indeterminizm libertarianizm kompatyblizm inkompatybilizm predestynacja przedwiedza istnienie Boga

Deskryptory:

  • HS1_1: Historia filozofii (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej) i historia idei
  • HS1_2: Ontologia i metafizyka, ontologie szczegółowe
  • HS1_3: Epistemologia (w tym: źródła poznania, kryteria prawdy, filozofia języka)

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Agnieszka Kijewska 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 305 040 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-07

Zakończenie projektu: 2019-07-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. notebook z drukarką. Za kwotę 3 300 PLN