Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Filozoficzna dyskusja wokół problemu determinizmu od św. Augustyna do Alvina Plantingi.Wolność człowieka a hipoteza teistyczna.

2014/15/B/HS1/00406

Słowa kluczowe:

determinizm indeterminizm libertarianizm kompatyblizm inkompatybilizm predestynacja przedwiedza istnienie Boga

Deskryptory:

 • HS1_1: Historia filozofii (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej) i historia idei
 • HS1_2: Ontologia i metafizyka, ontologie szczegółowe
 • HS1_3: Epistemologia (w tym: źródła poznania, kryteria prawdy, filozofia języka)

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Agnieszka Kijewska 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 305 040 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-07

Zakończenie projektu: 2019-07-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. notebook z drukarką. Za kwotę 3 300 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. "Eriugeny koncepcja powrotu: dzieło natury czy łaski?" IF: 6
  Autorzy:
  Kijewska Agnieszka
  Czasopismo:
  "Filozofia Chrześcijańska" (rok: 2018, tom: 15, strony: 31-58), Wydawca: Wydział Teologiczny UAM
  Status:
  Opublikowana
 2. Free Will, Grace, and God: The Problem of Predestination of Human Beings according to John Duns Scottus
  Autorzy:
  Martyna Koszkało
  Czasopismo:
  ATINER'S Conference Paper Series, No: PHI2017-2363 (rok: 2017, ), Wydawca: Athens Institute for Education and Research
  Status:
  Opublikowana
 3. Doctrinal Controversies of the Carolingian Renaissance: Gottschalk of Orbais' Teachings on Predestination IF: 14
  Autorzy:
  Andrzej P. Stefańczyk
  Czasopismo:
  "Roczniki Filozoficzne" 65/3 (2017) (rok: 2017, tom: 65, strony: 53-70), Wydawca: TN KUL, Wydział Filozofii KUL
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18290/rf.2017.65.3-3 - link do publikacji
 4. Eriugena's De Praedestinatione: The Project of Rationalisation of Faith and Its Critics IF: 14
  Autorzy:
  Agnieszka Kijewska
  Czasopismo:
  "Roczniki Filozoficzne" (rok: 2017, tom: 65, strony: 71-98), Wydawca: TN KUL, Wydział Filozofii KUL
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18290/rf.2017.65.3-4 - link do publikacji
 5. Wilhelm Ockham i Tomasz Bradwardine o wolnej woli Boga i człowieka IF: 14
  Autorzy:
  Elżbieta Jung
  Czasopismo:
  "Roczniki Filozoficzne" (rok: 2017, tom: 65, strony: 127-149), Wydawca: TN KUL, Wydział Filozofii KUL
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18290/rf.2017.65.3-6 - link do publikacji
 1. "Jeżeli Bóg istnieje..." Wolność człowieka a hipoteza teistyczna. Studia i eseje
  Autorzy:
  Stefańczyk A. P. (red.), Kijewska A., Koszkało M., Jung E., Gut P., Iwanicki M., Gutowski P., Łukasiewicz D., Tkaczyk M.,
  Książka:
  "Jeżeli Bóg istnieje..." Wolność człowieka a hipoteza teistyczna. Studia i eseje (rok: 2018, tom: II, strony: 562), Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL
  Status:
  Opublikowana
 2. "Jeżeli Bóg istnieje..." Wolność człowieka a hipoteza teistyczna. Wybór tekstów
  Autorzy:
  Iwanicki M., Jung E., Kijewska A., Koszkało M., Stefańczyk A. P. (red.)
  Książka:
  "Jeżeli Bóg istnieje..." Wolność człowieka a hipoteza teistyczna. Wybór tekstów (rok: 2018, tom: I, strony: 622), Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL
  Status:
  Opublikowana
 3. If God exists. Human freedom and theistic hypothesis. Studies and essays
  Autorzy:
  A. Kijewska, A. Stefańczyk, E. Jung, M. Koszkało, P. Gut, M. Iwanicki, P. Gutowski, D. Łukasiewicz, M. Tkaczyk
  Książka:
  If God exists. Human freedom and theistic hypothesis. Studies and essays (rok: 2018, tom: I, strony: XXXII+562), Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL
  Status:
  Opublikowana