Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Czy polski model postępowania odwoławczego w sprawach karnych jest rzetelny ?

2014/15/B/HS5/02689

Słowa kluczowe:

postępowanie odwoławcze rzetelny proces model apelacja reforma obrona podstawy odwoławcze tryb konsensualny

Deskryptory:

 • HS5_4: Prawo karne
 • HS5_2: Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

woj. podlaskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Cezary Kulesza 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 314 080 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-07

Zakończenie projektu: 2019-08-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 • Publikacje książkowe (7)
 1. Ewolucja modeli postępowania dyscyplinarnego w świetle konwencyjnego i konstytucyjnego prawa do sądu
  Autorzy:
  Cezary Kulesza
  Czasopismo:
  Białostockie Studia Prawnicze (rok: 2017, tom: 22(1), strony: 44887), Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15290/bsp.2017.22.01.01 - link do publikacji
 2. Kontrola odwoławcza nieprawomocnego wyroku sądu pierwszej instancji jako gwarancja zasady prawdy materialnej
  Autorzy:
  Adrianna Niegierewicz
  Czasopismo:
  Białostockie Studia Prawnicze (rok: 2018, tom: 23(1), strony: 111-121), Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15290/bsp.2018.23.01.07 - link do publikacji
 3. Application of the Provisions of the Code of Criminal Procedure in Disciplinary Proceedings Against Attorneys
  Autorzy:
  Izabela Urbaniak-Mastalerz
  Czasopismo:
  Białostockie Studia Prawnicze (rok: 2017, tom: 22(1), strony: 85-98), Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15290/bsp.2017.22.01.07 - link do publikacji
 4. STOSOWANIE PRZEPISÓW K.P.K. W POSTĘPOWANIU DYSCYPLINARNYM ADWOKATÓW
  Autorzy:
  Izabela Urbaniak-Mastalerz
  Czasopismo:
  Białostockie Studia Prawnicze (rok: 2017, tom: 22(1), strony: 85-98), Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15290/bsp.2017.22.01.07 - link do publikacji
 5. Rzetelność postępowania odwoławczego w świetle badań aktowych
  Autorzy:
  Cezary Kulesza, Adrianna Niegierewicz, Izabela Urbaniak-Mastalerz
  Czasopismo:
  Przegląd Prawno-Ekonomiczny (rok: 2017, tom: nr 2, strony: 18-45), Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Zamiejscowy w Stalowej Woli
  Status:
  Opublikowana
 6. Dowód poszlakowy w doktrynie i orzecznictwie sądowym Anglii i Walii oraz Niemiec
  Autorzy:
  Cezary Kulesza
  Czasopismo:
  Przegląd Sądowy (rok: 2017, tom: nr 6, strony: 100-114), Wydawca: LexisNexis Polska Sp. z o.o.
  Status:
  Opublikowana
 7. Evolution of the Models of Disciplinary Procedures in the Light of the Conventional and Constitutional Standards of the Right to a Trial
  Autorzy:
  Cezary Kulesza
  Czasopismo:
  Białostockie Studia Prawnicze (rok: 2017, tom: 22(1), strony: 44824), Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15290/bsp.2017.22.01.01 - link do publikacji
 8. Postępowanie apelacyjne w procesie rosyjskim po nowelizacji z 2013 r.
  Autorzy:
  Cezary Kulesza
  Czasopismo:
  Białostockie Studia Prawnicze (rok: 2018, tom: 23(1), strony: 81-96), Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15290/bsp.2018.23.01.05 - link do publikacji
 1. Efektywność reprezentacji procesowej stron postępowania na etapie postępowania odwoławczego w świetle wyników badań aktowych, [w:] C. Kulesza, A. Sakowicz (red.), Ewolucja polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2013-2018 w świetle standardów rzetelnego procesu
  Autorzy:
  Adrianna Niegierewicz
  Konferencja:
  VIII Zjazd Katedr Postępowania Karnego pt. "Ewolucja polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2013-2018 w świetle standardów rzetelnego procesu" (rok: 2019, ), Wydawca: Temida 2
  Data:
  konferencja 20-22 września 2018 r.
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Znaczenie zarzutów odwoławczych w procesie karnym po 15 kwietnia 2016 r. w świetle wyników badań aktowych, [w:] Cezary Kulesza, Andrzej Sakowicz (red.), Ewolucja polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2013-2018 w świetle standardów rzetelnego procesu
  Autorzy:
  Izabela Urbaniak-Mastalerz
  Konferencja:
  VIII Zjazd Katedr Postępowania Karnego pt. "Ewolucja polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2013-2018 w świetle standardów rzetelnego procesu" (rok: 2019, ), Wydawca: Temida 2
  Data:
  konferencja 20-22 września 2018 r.
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Modele postępowania odwoławczego a zasada rozstrzygnięcia sprawy w rozsądnym terminie w perspektywie zasady rzetelnego procesu [w:] D. Gil. A. Piasecki (red.), W obliczu reformy sądownictwa w Polsce. Główne problemy przebiegu postępowań sądowych
  Autorzy:
  Adrianna Niegierewicz
  Konferencja:
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa "W obliczu reformy sądownictwa w Polsce. Główne problemy przebiegu postępowań sądowych" (rok: 2019, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
  Data:
  konferencja 23.04.2018 r.
  Status:
  Opublikowana
 4. Reformy procesu karnego z perspektywy obrońcy, [w:] Cezary Kulesza, Andrzej Sakowicz (red.), Ewolucja polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2013-2018 w świetle standardów rzetelnego procesu
  Autorzy:
  Cezary Kulesza
  Konferencja:
  VIII Zjazd Katedr Postępowania Karnego pt. "Ewolucja polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2013-2018 w świetle standardów rzetelnego procesu" (rok: 2019, ), Wydawca: Temida 2
  Data:
  konferencja 20-22 września 2018 r.
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. Ewolucja polskiego modelu postępowania odwoławczego w sprawach karnych w świetle zasad rzetelnego procesu, [w:] Sławomir Steinborn, Krzysztof Woźniewski (red.), Proces karny w dobie przemian. Przebieg postępowania
  Autorzy:
  Cezary Kulesza, Dariusz Kużelewski, Katarzyna Boratyńska, Ewa Kowalewska-Borys, Małgorzata Mańczuk, Katarzyna Łapińska, Izabela Urbaniak-Mastalerz
  Konferencja:
  VII Zjazd Katedr Postępowania Karnego (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
  Data:
  konferencja 2-4.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Conventional model of a fair appeal proceedings in the comparative perspective; Changes in the Polish appeal proceedings model in the light of research results; The role of reasons for appeal in the amended Code of Criminal Procedure; Evidentiary proceedings in the appeal instance in the light of research findings; On the procedural limits of injustice in an appeal proceedings; The scope of recognition of appeals and kinds of decisions by courts of appeal; The right to defence in an appeal proceedings in the context of research findings; Protection of the aggrieved party's rights in the appeal proceedings
  Autorzy:
  Cezary Kulesza (red.), Rossana Broniecka, Łukasz Chojniak, Dariusz Kużelewski, Katarzyna Łapińska, Małgorzata Mańczuk, Adrianna Niegierewicz, Izabela Urbaniak-Mastalerz
  Książka:
  Fairness of the New Model of Polish Criminal Appeal Proceedings in the Context of Delivered Research (rok: 2019, tom: -, strony: 1-258), Wydawca: Temida 2
  Status:
  Opublikowana
 2. Pomiędzy względnością a bezwzględnością przyczyn odwoławczych
  Autorzy:
  Izabela Urbaniak-Mastalerz
  Książka:
  Problemy kontroli decyzji procesowych (rok: 2017, tom: I, strony: 91-110), Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Status:
  Opublikowana
 3. Błąd w ustaleniach faktycznych jako podstawa odwoławcza w perspektywie prawnoporównawczej
  Autorzy:
  Adrianna Niegierewicz, Cezary Kulesza
  Książka:
  Istota i zasady procesu karnego 25 lat później. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Murzynowskiego (rok: 2019, tom: -, strony: nie dotyczy), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. Apelacja po nowelizacji – rozważania modelowe
  Autorzy:
  Cezary Kulesza
  Książka:
  Postępowanie karne po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 r. (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 227-257), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 5. Evidentiary proceedings before the International Criminal Court and the principle of truth
  Autorzy:
  Cezary Kulesza, Adrianna Niegierewicz
  Książka:
  International Criminal Court: theory, practice, challenges (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 261-288), Wydawca: Difin
  Status:
  Opublikowana
 6. Postępowanie dowodowe przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym a zasada prawdy materialnej
  Autorzy:
  Cezary Kulesza, Adrianna Niegierewicz
  Książka:
  Międzynarodowy Trybunał Karny. Teoria. Praktyka. Wyzwania (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 45-72), Wydawca: Difin
  Status:
  Opublikowana
 7. Problematyka uprawnień sądu odwoławczego w świetle zasady prawdy materialnej
  Autorzy:
  Adrianna Niegierewicz
  Książka:
  Problemy kontroli decyzji procesowych (rok: 2017, tom: I, strony: 67-88), Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Status:
  Opublikowana