Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kompozycyjno-dystrybucyjne modelowanie semantyki języka polskiego

2014/15/D/HS2/03486

Słowa kluczowe:

semantyka kompozycyjno-dystrybucyjna dystrybucyjny model leksykalny miary podobieństwa semantycznego przetwarzanie języka naturalnego maszynowe uczenie się język polski

Deskryptory:

  • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psychoi pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa
  • ST6_9: Interakcja człowiek – komputer, rozpoznawanie i synteza mowy, przetwarzanie języka naturalnego

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Alina Wróblewska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 548 780 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-30

Zakończenie projektu: 2020-09-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony