Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Fizykochemiczne podstawy udziału nanocząstek w reakcjach rodnikowych - badania kinetyki i mechanizmu procesów zachodzących w modelowych układach lipidowych.

2014/15/B/ST4/04835

Słowa kluczowe:

nanocząstki nanomateriały wolne rodniki mechanizmy reakcji toksyczność

Deskryptory:

 • ST4_2: Nanochemia
 • ST5_23: Chemia organiczna
 • ST4_14: Reakcje chemiczne: mechanizmy, termodynamika, kinetyka i kataliza

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Grzegorz Litwinienko 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 897 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-10-01

Zakończenie projektu: 2019-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. 6-stanowiskowy tlenomierz - kompletny zestaw pomiarowy (Strathkelvin Ins.). Za kwotę 50 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Hydroperoxyl Radicals (HOO•): Vitamin E Regeneration and H-Bond Effects on the Hydrogen Atom Transfer. IF: 5,771
  Autorzy:
  Cedrowski J., Litwinienko G., Baschieri A., Amorati R.
  Czasopismo:
  Chemistry -A European Journal (rok: 2016, tom: 22, strony: 16441 – 16445), Wydawca: WILEY-V C H VERLAG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/chem.201603722 - link do publikacji
 2. N-heterocyclic monodentate ligands as stabilizing agents for catalytically active Pd-nanoparticles IF: 3,507
  Autorzy:
  Agnieszka Krogul-Sobczak, Patrycja Kasperska, Grzegorz Litwinienko
  Czasopismo:
  Catalysis Communications (rok: 2018, tom: 104, strony: 86-90), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 3. Surface modification using TEMPO and its derivatives IF: 7,223
  Autorzy:
  Elżbieta Megiel
  Czasopismo:
  Advances in Colloid and Interface Science (rok: 2017, tom: 250, strony: 158-184), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cis.2017.08.008 - link do publikacji
 4. Antioxidant activity of highly hydroxylated fullerene C60 and its interactions with the analogue of α-tocopherol IF: 6,17
  Autorzy:
  Jacek Grebowski, Adrian Konopko, Anita Krokosz, Gino A. DiLabio, Grzegorz Litwinienko
  Czasopismo:
  Free Radical Biology & Medicine , Wydawca: Elsevier
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1016/j.freeradbiomed.2020.08.017 - link do publikacji
 5. Antioxidant activity of metal nanoparticles coated with tocopherol-like residues – the importance of studies in homo- and heterogeneous systems IF: 5,014
  Autorzy:
  Adrian Konopko, Jaroslaw Kusio, Grzegorz Litwinienko
  Czasopismo:
  Antioxidants (rok: 2020, tom: 8, strony: 5 (18 stron)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/antiox9010005 - link do publikacji
 6. Fullerenol C60(OH)36 protects human erythrocyte membranes against high-energy electrons IF: 3,498
  Autorzy:
  Jacek Grebowski; Paulina Kazmierska; Grzegorz Litwinienko; Anna Lankoff; Marian Wolszczak; Anita Krokosz
  Czasopismo:
  Biophysica Biochiica Acta (BBA Biomembranes) (rok: 2018, tom: 1860, strony: 1528-1536), Wydawca: ELsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bbamem.2018.05.005 - link do publikacji
 7. Another Unprecedented Wieland Mechanism Confirmed: Hydrogen Formation from Hydrogen Peroxide, Formaldehyde, and Sodium Hydroxide IF: 11,954
  Autorzy:
  Czochara, R., Litwinienko, G., Korth, H.-G., Ingold, K.U.
  Czasopismo:
  Angewandte Chemie - International Edition (rok: 2018, tom: 57, strony: 9146-9149), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/anie.201800636 - link do publikacji
 8. Fullerene C60 conjugated with phenols as new hybrid antioxidants to improve the oxidative stability of polymers at elevated temperatures IF: 3,108
  Autorzy:
  R. Czochara, J. Kusio and G. Litwinienko
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2017, tom: 7, strony: 44021-44025), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7ra08764k - link do publikacji
 9. Reduction of Nitrobenzene to Aniline by CO/H2O in the Presence of Palladium Nanoparticles IF: 3,444
  Autorzy:
  Agnieszka Krogul-Sobczak, Jakub Cedrowski, Patrycja Kasperska, Grzegorz Litwinienko
  Czasopismo:
  catalysts (rok: 2019, tom: 9, strony: 404), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/catal9050404 - link do publikacji
 10. Expanding the antioxidant activity into higher temperatures – fullerene C60 conjugated with alpha-tocopherol analogue as a hybrid antioxidant in saturated lipid systems IF: 0,242
  Autorzy:
  Robert Czochara, Marcin Grajda, Jarosław Kusio, Grzegorz Litwinienko
  Czasopismo:
  Bulgarian Chemical Communications (rok: 2018, tom: 50C, strony: 268 – 274), Wydawca: Bulgarian Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
 11. Fullerene C60 conjugated with N,N-dimethylaniline - a hybrid antioxidant acting at high temperature IF: 0,242
  Autorzy:
  R. Czochara, J. Kusio, G. Litwinienko
  Czasopismo:
  Bulgarian Chemical Communications (rok: 2019, tom: 51, strony: 224-230), Wydawca: BUlgarian Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
 12. Hydroxycinnamyl Derived BODIPY as a Lipophilic Fluorescence Probe for Peroxyl Radicals IF: 5,014
  Autorzy:
  J. Kusio, K. Sitkowska, A. Konopko, G. Litwinienko
  Czasopismo:
  Antioxidants (rok: 2020, tom: 9, strony: 88 (16 stron)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/antiox9010088 - link do publikacji
 1. Physico‐chemical principles of antioxidant action, including solvent and matrix dependence and interfacial phenomena
  Autorzy:
  Katarzyna Jodko‐Piórecka, Jakub Cedrowski, and Grzegorz Litwinienko
  Książka:
  Measurement of Antioxidant Activity & Capacity: Recent Trends and Applications (rok: 2018, tom: First Edition, strony: 225-272), Wydawca: John Wiley & Sons Ltd
  Status:
  Opublikowana