Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wiersze-partytury jako wyzwanie dla literaturoznawstwa: recepcja - reminiscencje - rewizje teoretycznoliterackie (na materiale polskiej poezji 1945-2010)

2014/15/D/HS2/03006

Słowa kluczowe:

intermedialność muzyka w literaturze polska poezja powojenna

Deskryptory:

 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Piotr Bogalecki 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 172 185 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-17

Zakończenie projektu: 2020-10-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Przenośny komputer osobisty, notebook 14, Intel Core i5. Za kwotę 3 400 PLN
 2. Cyfrowy aparat fotograficzny o rozdzielczości 10 mln pikseli. Za kwotę 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Publikacje książkowe (6)
 1. Możliwości partytury - możliwości poezji. Schäffer i Wirpsza
  Autorzy:
  Piotr Bogalecki
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica (rok: 2019, tom: vol. 52, no 1, strony: 99-116), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18778/1505-9057.52.07 - link do publikacji
 2. Transcripts. Tradition and Experiment in Polish Post-War Score-Poems
  Autorzy:
  Piotr Bogalecki
  Czasopismo:
  Wielogłos. Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (rok: 2018, tom: Special Issue, strony: 44585), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/2084395XWI.18.009.9877 - link do publikacji
 3. Postsekularna katabaza. Książeczka Olgi Tokarczuk
  Autorzy:
  Piotr Bogalecki
  Czasopismo:
  Czas Kultury (rok: 2019, tom: nr 3 (202), strony: 107-115), Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury
  Status:
  Opublikowana
 4. Settling Old Scores. The Concept of Musical Score in Literary Theory
  Autorzy:
  Piotr Bogalecki
  Czasopismo:
  Wiener Slawistischer Almanach (rok: 2017, tom: 92, strony: 181-200), Wydawca: Biblion Media GmbH
  Status:
  Opublikowana
 5. Transkrypcje. Tradycja i eksperyment w polskich powojennych wierszach-partyturach
  Autorzy:
  Piotr Bogalecki
  Czasopismo:
  Wielogłos. Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (rok: 2017, tom: 2 (32), strony: 44588), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/2084395XWI.17.009.7767 - link do publikacji
 6. Czytanie partytur. W stronę partyturowego stylu odbioru tekstów literackich
  Autorzy:
  Piotr Bogalecki
  Czasopismo:
  Ruch Literacki (rok: 2015, tom: 6 (333), strony: 543-557), Wydawca: Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka, Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki
  Status:
  Opublikowana
 7. Lewą ręką. Polscy teoretycy poezji konkretnej jako konkretyści (Józef Bujnowski, Tadeusz Sławek, Piotr Rypson)
  Autorzy:
  Piotr Bogalecki
  Czasopismo:
  ER(R)GO. Teoria–Literatura–Kultura (rok: 2018, tom: 1 (36), strony: 179-209), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego i Wydawnictwo Naukowe "Śląsk"
  Status:
  Opublikowana
 8. Z ducha muzyki? Czternaście wariacji o "Mieście: partyturze" i innych "wierszach nadsłownych" Mariana Grześczaka IF: 2
  Autorzy:
  Piotr Bogalecki
  Czasopismo:
  Przestrzenie Teorii (rok: 2018, tom: 1 (29), strony: 87-125), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/pt.2018.29.3. - link do publikacji
 9. Post-secular Catabase. A Booklet by Olga Tokarczuk
  Autorzy:
  Piotr Bogalecki (Translated by Dorota Mackenzie)
  Czasopismo:
  Czas Kultury (rok: 2019, tom: No. 3 (202/EN), strony: 99-107), Wydawca: Stowarzyszenie Czasu Kultury
  Status:
  Opublikowana
 1. From Graphic Scores to Score-Poems. Notational Experiments of Polish Neo-Avant-Garde (Bogusław Schäffer - Witold Wirpsza)
  Autorzy:
  Piotr Bogalecki
  Książka:
  Literary Experiments in Central Europe: Media, Practices, Discourses (ed. K. Bazarnik, A. Karpowicz, J. Kornhauser, P. Chorzewska, H. Sroka) (rok: 2021, tom: -, strony: -), Wydawca: Brill Publishers
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Wojaczek: nadzieja partytury
  Autorzy:
  Piotr Bogalecki
  Książka:
  Wojaczek - przeczytany. Szkice i eseje o twórczości Rafała Wojaczka (red. T. Kunz, A. Poprawa) (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 97-118), Wydawca: Wydawnictwo EMG, Kraków
  Status:
  Opublikowana
 3. Stan czynny poezji - "Czarne kobiety" Mariana Grześczaka
  Autorzy:
  Piotr Bogalecki
  Książka:
  Tradycje eksperymentu/ Eksperyment jako doświadczenie (red. K. Hoffmann, J. Kornhauser, B. Sienkiewicz) (rok: 2019, tom: nie dotyczy, strony: 245-267), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
 4. -
  Autorzy:
  Piotr Bogalecki
  Książka:
  Wiersze-partytury w poezji polskiej neoawangardy. Białoszewski - Czycz - Drahan - Grześczak - Partum - Wirpsza (rok: 2020, tom: -, strony: 500 ss.), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
 5. Potencja i poetyka. "Technika Czytania Partytur" Edwarda Pasewicza
  Autorzy:
  Piotr Bogalecki
  Książka:
  Nowe wiersze wybrane (red. P. Śliwiński) (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 136-149), Wydawca: Wydawnictwo WBPiCAK Poznań
  Status:
  Opublikowana
 6. Dzielenie Partuma
  Autorzy:
  Piotr Bogalecki
  Książka:
  Polityki/awangardy (red. A. Karpowicz, J. Kornhauser, M. Rakoczy, A. Wójtowicz) (rok: 2021, tom: nie dotyczy, strony: 481-509), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana