Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Demokracja bezpośrednia w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku: wymiar formalnoprawny i praktyczny. Analiza politologiczna

2014/15/B/HS5/01866

Słowa kluczowe:

Demokracja demokracja bezpośrednia instytucje demokracji bezpośredniej Europa Środkowa i Wschodnia transformacja systemowa referendum inicjatywa ludowa

Deskryptory:

 • HS5_2: Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe
 • HS5_7: Systemy i ruchy polityczne oraz stosunki międzynarodowe
 • HS5_9: Polityka społeczna (w tym: polityka dotycząca ludności, zagadnienia zabezpieczenia społecznego, tzw. trzeci sektor, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, governance i instytucje dialogu społecznego)

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Maria Marczewska-Rytko 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 268 048 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-21

Zakończenie projektu: 2018-08-20

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (29)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (14)
 1. Referendum ogólnokrajowe jako narzędzie polityki na Węgrzech
  Autorzy:
  Marcin Pomarański
  Czasopismo:
  Prawo i Polityka (rok: 2016, tom: nr 7, strony: 122-133), Wydawca: Fundacja Niepodległości
  Status:
  Opublikowana
 2. The Role of National Referendum in Central and Eastern European Countries. Selected Experiences
  Autorzy:
  Magdalena Musiał-Karg
  Czasopismo:
  Środkowoeuropejskie Studia Polityczne (rok: 2016, tom: 3, strony: 41-58), Wydawca: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/ssp.2016.3.2 - link do publikacji
 3. Accession Referenda in the Fifth EU Enlargement
  Autorzy:
  Maria Marczewska-Rytko
  Czasopismo:
  Annales UMCS sectio K: Politologia (rok: 2015, tom: nr 1, strony: 73-89), Wydawca: Maria Curie-Skłodowska University
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17951/k.2015.22.1.73 - link do publikacji
 4. Demokracja bezpośrednia w Konstytucji RP 1997 r.
  Autorzy:
  Maria Marczewska-Rytko
  Czasopismo:
  Horyzonty Polityki (rok: 2018, tom: vol. 9, nr 26, strony: 51-61), Wydawca: Akademia Ignatianum w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17399/HP.2018.092603 - link do publikacji
 5. How far can citizens influence the decision-making process?: analysis of the effectiveness of referenda in the Czech Republic, Slovakia and Hungary in 1989-2015
  Autorzy:
  Elżbieta Kużelewska
  Czasopismo:
  Baltic Journal of European Studies (rok: 2015, tom: vol. 5, nr 2, strony: 171-196), Wydawca: Tallinn University of Technology
  Status:
  Opublikowana
 6. Instytucja referendum ogólnopaństwowego w Republice Białorusi i Federacji Rosyjskiej. Wymiar formalny
  Autorzy:
  Wojciech Ziętara
  Czasopismo:
  Prawo i Polityka (rok: 2016, tom: t. 7, strony: 65-82), Wydawca: Fundacja Niepodległości
  Status:
  Opublikowana
 7. Public Consultations As a Tool of Immigration Policy in Hungary
  Autorzy:
  Marcin Pomarański
  Czasopismo:
  Annales UMCS, sectio K: Politologia (rok: 2017, tom: vol. XXIV, nr 1, strony: 135-144), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17951/k.2017.24.1.135 - link do publikacji
 8. Referendum ogólnokrajowe w systemach politycznych Węgier i Albanii: analiza porównawcza
  Autorzy:
  Marcin Pomarański
  Czasopismo:
  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K: Politologia (rok: 2016, tom: vol. XXIII nr 2, strony: 99-111), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17951/k.2016.23.2.99 - link do publikacji
 9. Szanse i zagrożenia lokalnej demokracji w Polsce: zarys problematyki
  Autorzy:
  Andrzej Piasecki
  Czasopismo:
  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K: Politologia (rok: 2016, tom: vol. XXIII nr 2, strony: 183-194), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17951/k.2016.23.2.113 - link do publikacji
 10. B търсене на релевантна демокрация на участието (In Search of Relevant Participatory Democracy)
  Autorzy:
  Dobrinka Peicheva
  Czasopismo:
  Law, Politics, Administration /Право, Политика, Администрация (rok: 2016, tom: tom 3, nr 3, strony: 44938), Wydawca: South-West University "Neofit Rilski", Law and History Faculty
  Status:
  Opublikowana
 11. Demokracja lokalna w państwach Europy, red. Izolda Bokszczanin, Andżelika Mirska, Dom Wydawniczy "Elipsa", Warszawa 2014, 370 ss
  Autorzy:
  Andrzsej Piasecki
  Czasopismo:
  Polityka i Społeczeństwo (rok: 2016, tom: nr 1, strony: 142-146), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15584/polispol.2016.1.13 - link do publikacji
 12. Direct Democracy in Romania after 1989: Particularities of the Formal-Legal and Practical Aspects IF: 5
  Autorzy:
  Valentina Marinescu
  Czasopismo:
  Revista de Științe Politice. Revue des Sciences Politiques (rok: 2016, tom: nr 50, strony: 66-76), Wydawca: Universitatea Din Bucaresti
  Status:
  Opublikowana
 13. Inicjatywa ludowa na Litwie i Łotwie po 1991 roku – analiza porównawcza
  Autorzy:
  Dorota Maj
  Czasopismo:
  Prawo i Polityka (rok: 2016, tom: t. 7, strony: 47-64), Wydawca: Fundacja Niepodległości
  Status:
  Opublikowana
 14. Nieskuteczne referendum - 2015 rok
  Autorzy:
  Andrzej Piasecki
  Czasopismo:
  Homo Politicus (rok: 2016, tom: vol. 11, strony: 45-56), Wydawca: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
  Status:
  Opublikowana
 15. Operacje Brexit. Brytyjskie referenda z 1975 i 2016 roku
  Autorzy:
  Magdalena Musiał-Karg
  Czasopismo:
  Acta Politica Polonica (rok: 2016, tom: 3, strony: 45064), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/ap.2016.37-01 - link do publikacji
 16. Referendum in the Media Discourse in Poland in 2013 (As Exemplified by Gazeta Wyborcza"),
  Autorzy:
  Maria Marczewska-Rytko
  Czasopismo:
  Postmodernism Problems /Проблеми на постмодерността (rok: 2016, tom: vol. 6, nr 2, strony: 126-134), Wydawca: South-West University "Neofit Rilski"
  Status:
  Opublikowana
 17. Referendum ogólnokrajowe w Słowacji - nieudany eksperyment
  Autorzy:
  Elżbieta Kużelewska
  Czasopismo:
  Acta Politica Polonica (rok: 2018, tom: nr 1, strony: 51-59), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/ab.2018.43-05 - link do publikacji
 18. Błędy, zaniechania i manipulacje polityków na przykładzie referendów w Polsce w 1996 i 2015 roku
  Autorzy:
  Andrzej K. Piasecki
  Czasopismo:
  Polityka i Społeczeństwo (rok: 2017, tom: nr 2, strony: 104-120), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15584/polispol.2017.2.7 - link do publikacji
 19. Demokracja bezpośrednia w Słowenii
  Autorzy:
  Elżbieta Kużelewska
  Czasopismo:
  Studia Wyborcze (rok: 2018, tom: t. 25, strony: 95-109), Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.26485/SW/2018/25/8 - link do publikacji
 20. Do the Poles Influence the Decision-Making Process by Applying Direct Democracy Instruments?
  Autorzy:
  Elżbieta Kużelewska
  Czasopismo:
  Annales UMCS, sectio M (rok: 2016, tom: vol. 1, strony: 123-140), Wydawca: Maria Curie-Skłodowska University
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17951/m.2016.1.123 - link do publikacji
 21. Ewolucja referendum w sprawie odwołania organu samorządu terytorialnego
  Autorzy:
  Andrzej Piasecki
  Czasopismo:
  Homo Politicus (rok: 2017, tom: vol. 12, strony: 153-168), Wydawca: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
  Status:
  Opublikowana
 22. Instytucje demokracji bezpośredniej jako narzędzie zarządzania państwem w Republice Mołdowy
  Autorzy:
  Marta Drabczuk
  Czasopismo:
  Czasopismo naukowe Wschodnioeuropejskiego państwowego uniwersytetu im. Łesi Ukrainki. Seria: Stosunki Międzynarodowe/Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Міжнародні відносини (rok: 2017, tom: nr 10, strony: 17-25), Wydawca: Wschodnioeuropejski Państwowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnum_2017_10_6 - link do publikacji
 23. Referendum ogólnokrajowe w republikach bałtyckich po 1991 roku – analiza porównawcza
  Autorzy:
  Dorota Maj
  Czasopismo:
  Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska, sectio K: Politologia (rok: 2016, tom: vol. XXIII nr 2, strony: 113-132), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17951/k.2016.23.2.113 - link do publikacji
 24. Referendums and democracy
  Autorzy:
  Dobrinka Peicheva
  Czasopismo:
  Postmodernism Problems /Проблеми на постмодерността (rok: 2016, tom: vol. 6, nr 2, strony: 135-151), Wydawca: South-West University "Neofit Rilski"
  Status:
  Opublikowana
 25. Refleksja na temat referendum w sprawie przystąpienia Polski do strefy euro
  Autorzy:
  Elżbieta Kużelewska, Agnieszka Piekutowska
  Czasopismo:
  Przegląd Sejmowy (rok: 2017, tom: nr 2, strony: 105-122), Wydawca: Kancelaria Sejmu
  Status:
  Opublikowana
 26. A Critical Analysis of the Media Discourse in Daily Newspaper Gazeta Wyborcza. Based on the Example of the Nationwide Referendum in Poland in 2015
  Autorzy:
  Maria Marczewska-Rytko
  Czasopismo:
  Politics, Culture & Socialization (rok: 2016, tom: vol. 7, strony: 42-56), Wydawca: Barbara Budrich Publishers
  Status:
  Opublikowana
 27. Brytyjskie i węgierskie referenda z 2016 r. Uwagi o roli instytucji demokracji bezpośredniej w procesie integracji europejskiej
  Autorzy:
  Magdalena Musiał-Karg
  Czasopismo:
  Przegląd Europejski (rok: 2016, tom: nr 3, strony: 79-97), Wydawca: Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Miedzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 28. Instytucja referendum ogólnopaństwowego w Republice Białorusi po 1991 roku
  Autorzy:
  Wojciech Ziętara
  Czasopismo:
  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K: Politologia (rok: 2016, tom: vol. XXIII nr 2, strony: 133-147), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17951/k.2016.23.2.113 - link do publikacji
 29. Referendum w systemie prawnym Republiki Czeskiej
  Autorzy:
  Elżbieta Kużelewska
  Czasopismo:
  Przegląd Prawa Konstytucyjnego (rok: 2018, tom: nr 1, strony: 35-50), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15804/ppk.201801.02 - link do publikacji
 1. Practical aspects of direct democracy in Romania after 1989: Challenges for theory and research
  Autorzy:
  Valentina Marinescu
  Konferencja:
  Forum on Studies of Society (FSS) International Conference on Social Sciences and Humanities (rok: 2016, ), Wydawca: Editura Pro Universitatia
  Data:
  konferencja 31.03.2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Bezpośrednie formy partycypacji obywatelskiej w Polsce na przykładzie referendum ogólnokrajowego z 6 wrzesnia 2015 roku
  Autorzy:
  Maria Marczewska-Rytko
  Książka:
  Demokracja w Polsce po 2015 r. (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 107-119), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana
 2. Direct Democracy vs. European Solidarity. 2016 British and Hungarian Referenda
  Autorzy:
  Magdalena Musiał-Karg
  Książka:
  Common Values. Discussing German and Polish Perceptions of European Integration (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 31-46), Wydawca: Nomos
  Status:
  Opublikowana
 3. nie dotyczy
  Autorzy:
  redaktor Maria Marczewska-Rytko
  Książka:
  Handbook of Direct Democracy in Central and Eastern Europe after 1989 (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 351), Wydawca: Barbara Budrich Publishers
  Status:
  Opublikowana
 4. Demokracja bezpośrednia a kwestie religijne w republikach bałtyckich
  Autorzy:
  Dorota Maj
  Książka:
  Politologia religii (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 275-285), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana
 5. Democracy in the Age of Globalization: Challenges, Threats, Expectations
  Autorzy:
  Maria Marczewska-Rytko
  Książka:
  Дигитализация и социални трансформации /Digitization and social transformation (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 276-285), Wydawca: South-West University Publishing House
  Status:
  Opublikowana
 6. Democratia directa si mass media in Romania dupa 1989: Aspecte legale si dileme practice
  Autorzy:
  Valentina Marinescu
  Książka:
  Interculturalitate, comunicare si mass media (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 31-41), Wydawca: Ars Docendi, Univeritatea Din Bucaresti
  Status:
  Opublikowana
 7. Instytucja referendum w podmiotach Federacji Rosyjskiej. Wymiar prawny i praktyczny
  Autorzy:
  Wojciech Ziętara
  Książka:
  Uwarunkowania demokracji bezpośredniej we współczesnej Europie (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 91-107), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe WNPID UAM w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 8. Demokracja bezpośrednia w praktyce politycznej Macedonii
  Autorzy:
  Magdalena Musiał-Karg
  Książka:
  Uwarunkowania demokracji bezpośredniej we współczesnej Europie (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 109-118), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe WNPID UAM w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 9. Ewolucja demokracji bezpośrednej na Litwie, Łotwie i w Estonii po 1991 roku -perspektywy rozwoju i bariery stosowania
  Autorzy:
  Dorota Maj
  Książka:
  Uwarunkowania demokracji bezpośredniej we współczesnej Europie (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 79-90), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe WNPID UAM w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 10. Krytyczna analiza dyskursu Gazety Wyborczej" na przykładzie referendum ogólnokrajowego w Polsce w 2015 roku
  Autorzy:
  Maria Marczewska-Rytko
  Książka:
  Gry w komunikacji (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 75-95), Wydawca: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
  Status:
  Opublikowana
 11. Demokracja bezpośrednia i integracja europejska w czasach kryzysu. Przykład węgierskiego referendum z 2016 r. w sprawie relokacji uchodźców
  Autorzy:
  Magdalena Musiał-Karg
  Książka:
  Bezpieczeństwo Europy i Unii Europejskiej w czasach kryzysu (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 81-90), Wydawca: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 12. Demokracja bezpośrednia w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku: stan prawny i praktyka
  Autorzy:
  Maria Marczewska-Rytko
  Książka:
  Uwarunkowania demokracji bezpośredniej we współczesnej Europie (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 53-63), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe WNPID UAM w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 13. Direct Democracy and Internet in Romania: Notes From the Field
  Autorzy:
  Valentina Marinescu
  Książka:
  Дигитализация и социални трансформации /Digitization and social transformation (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 286-305), Wydawca: South-West University Publishing House
  Status:
  Opublikowana
 14. Referendum konstytucyjne jako instrument legitymizacji władzy autorytarnej na przykładzie Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej
  Autorzy:
  Wojciech Ziętara
  Książka:
  W kręgu historii, politologii i emigracji (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 209-225), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana