Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Instytucje rynku pracy w gospodarce z bezrobociem o zróżnicowanej strukturze

2014/15/N/HS4/01342

Słowa kluczowe:

instytucje rynku pracy poszukiwania na rynku dóbr poszukiwania na rynku pracy

Deskryptory:

  • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy)

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Paweł Borys 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 98 380 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-27

Zakończenie projektu: 2017-08-26

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony