Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Procesy rozpraszania zabudowy w aglomeracji warszawskiej po 1989 roku w różnych skalach przestrzennych

2014/15/N/HS4/01343

Słowa kluczowe:

geografia osadnictwa system osadniczy rozpraszanie zabudowy koncentracja przestrzenna miary koncentracji aglomeracja warszawska obszar metropolitalny Warszawy strefa podmiejska suburbanizacja urban sprawl

Deskryptory:

 • HS4_13: Geografia społeczno-ekonomiczna
 • HS4_14: Urbanistyka, gospodarka przestrzenna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Paweł Sudra 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 149 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-05

Zakończenie projektu: 2019-08-04

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Ewolucja kryteriów delimitacji wielkomiejskich układów osadniczych w Polsce
  Autorzy:
  Paweł Sudra
  Czasopismo:
  Przegląd Geograficzny (rok: 2018, tom: T. 90, z. 2, strony: 181-208), Wydawca: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7163/PrzG.2018.2.1 - link do publikacji
 2. Types of suburbs in post-socialist Poland and their potential for creating public spaces IF: 2,704
  Autorzy:
  Dorota Mantey, Paweł Sudra
  Czasopismo:
  Cities (rok: 2019, tom: 88, strony: 209-221), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cities.2018.11.001 - link do publikacji
 3. Zastosowanie wskaźników koncentracji przestrzennej w badaniu procesów urban sprawl
  Autorzy:
  Paweł Sudra
  Czasopismo:
  Przegląd Geograficzny (rok: 2016, tom: T.88, z.2, strony: 247-272), Wydawca: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7163/PrzG.2016.2.6 - link do publikacji
 4. Zastosowanie metody minimalnego drzewa rozpinającego (najkrótszego dendrytu) w ocenie efektywności i spójności sieci osadniczej województwa mazowieckiego
  Autorzy:
  Przemysław Śleszyński, Paweł Sudra
  Czasopismo:
  Przegląd Geograficzny (rok: 2019, tom: T. 91, z. 2, strony: 61-80), Wydawca: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7163/PrzG.2019.2.4 - link do publikacji
 1. -
  Autorzy:
  Paweł Sudra
  Książka:
  Procesy koncentracji i rozpraszania zabudowy w aglomeracji warszawskiej po 1989 roku w różnych skalach przestrzennych (rok: 2019, ), Wydawca: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, seria "Prace Geograficzne"
  Status:
  Przyjęta do publikacji