Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modyfikacje neoplazji wątrobowej wzbudzane reprogramowaniem układu monocytarno/makrofagowego u szczurów i ludzi.

2014/15/B/NZ5/01587

Słowa kluczowe:

rak komórek wątrobowych makrofagi M1 trening immunologiczny komórki owalne

Deskryptory:

 • NZ5_3: Patogeneza chorób człowieka
 • NZ5_4: Patogeneza chorób zwierząt
 • NZ5_9: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ5 - Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt: przyczyny, mechanizmy, rozpoznawanie i leczenie chorób, zatruć i urazów

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marta Wójcik 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 350 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-02

Zakończenie projektu: 2019-01-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. In Vitro Proinflamtory Polarization of Macrophages Isolated from Hepatocrcinogenic Stage in Humans and Rats IF: 0,947
  Autorzy:
  Marta Wójcik, Joanna Wessely-Szponder, Halina Cichoż-Lach, Krzysztof Celiński, Ryszard Bobowiec
  Czasopismo:
  In Vivo (rok: 2016, tom: 30, strony: 853-862), Wydawca: International Institute of Anticancer Research
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.21873/invivo.11005 - link do publikacji
 2. Influence of proinflammatory macrophages (M-1) on proliferative activity and PPAR -γ expression of neoplastic rat hepatocytes in vitro IF: 0,161
  Autorzy:
  Wójcik Marta, Kosior-Korzecka Urszula, Plewik Michał, Bobowiec Ryszard
  Czasopismo:
  Medycyna Weterynaryjna (rok: 2019, tom: 75, strony: 572-576), Wydawca: Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.21521/mw.6220 - link do publikacji
 3. Expression of receptor interacting protein 1 and receptor interacting protein 3 oval cells in rat model of hepatocarcinogenesis IF: 1,41
  Autorzy:
  Wójcik Marta, Bobowic Ryszard, Lisiecka Urszula, Śmiech Anna
  Czasopismo:
  Experimental and Therapeutic medicine (rok: 2018, tom: 15, strony: 4448-4456), Wydawca: Spandidos Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3892/etm.2018.5988 - link do publikacji
 1. Activity of Neoplastic Rat Hepatocytes Co-Cultured with Proinflamatory Macrophages (M-1) In Vitro.
  Autorzy:
  Marta Wójcik, Joanna Wessely-Szponder, Ryszard Bobowiec, Urszula Kosior-Korzecka
  Konferencja:
  XV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Morpol
  Data:
  konferencja 22-24.09.
  Status:
  Opublikowana
 2. Activity of heme oxygenase and thiobarbituric acid-reactive substances (TBRAS)in neoplastic hepatocytes co-cultured with proinflamatory macrophages M1 in 3D Quasi-Vivo System.
  Autorzy:
  Wójcik M., Bobowiec R., Kosior-Korzecka U., Celiński K.
  Konferencja:
  27th Congress of the Polish Physiological Society (rok: 2017, ), Wydawca: Polish Physiological Society
  Data:
  konferencja 21-22 September
  Status:
  Opublikowana
 3. Apoptotic and necroptotic potential in progenitor cells of hepatocellular carcinoma.
  Autorzy:
  Bobowiec R., Wójcik M., Lisiecka U
  Konferencja:
  27th Congress of the Polish Physiological Society (rok: 2017, ), Wydawca: Polish Physiological Society
  Data:
  konferencja 21-22 September
  Status:
  Opublikowana
 4. Gene expression of Cycline E2 and kinases MAPK in rat neoplastic hepatocytes exposed on proinflammatory macrophages M1 in vitro
  Autorzy:
  Marta Wójcik, Urszula Kosior-Korzecka
  Konferencja:
  XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów (rok: 2019, ), Wydawca: Polish Journal of Pathology
  Data:
  konferencja 26-28 września
  Status:
  Opublikowana