Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena wpływu wybranych zanieczyszczeń środowiska (endocrine disruptors) na częstość występowania i obraz kliniczny zespołu wielotorbielowatych jajników (PCOS).

2014/15/B/NZ7/00999

Słowa kluczowe:

PCOS związki endokrynnie czynne bisfenol ftalany plastyfikatory

Deskryptory:

 • NZ8_8: Ekotoksykologia
 • NZ5_3: Patogeneza chorób człowieka
 • NZ7_2: Zagrożenia środowiskowe

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Dominik Rachoń 

Liczba wykonawców projektu: 15

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 1 308 064 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-16

Zakończenie projektu: 2019-07-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zamrażarka. Za kwotę 40 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. Serum bisphenol A analogues in women diagnosed with the polycystic ovary syndrome - is there an association? IF: 6,793
  Autorzy:
  Jurewicz Joanna, Majewska Joanna, Berg Andrzej, Owczarek Katarzyna, Zajdel Radosław, Kaleta Dorota, Wasik Andrzej, Rachoń Dominik
  Czasopismo:
  Environ. Pollut. (rok: 2021, tom: 272, strony: 44568), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.envpol.2020.115962 - link do publikacji
 2. 'Heart development and morphogenesis' is a novel pathway for human ovarian granulosa cell differentiation during long‑term in vitro cultivation‑a microarray approach. IF: 1,922
  Autorzy:
  Wiesława Kranc, Maciej Brązert, Piotr Celichowski, Artur Bryja, Mariusz J. Nawrocki, Katarzyna Ożegowska, Maurycy Jankowski, Michal Jeseta, Leszek Pawelczyk, Andrzej Bręborowicz, Dominik Rachoń, Mariusz T. Skowroński, Małgorzata Bruska, Maciej Zabel, Michał Nowicki, Bartosz Kempisty
  Czasopismo:
  Molecular Medicine Reports (rok: 2019, tom: 19, strony: 1705-1715), Wydawca: Molecular Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3892/mmr.2019.9837 - link do publikacji
 3. Determination of trace levels of eleven bisphenol A analogues in human blood serum by high performance liquid chromatography–tandem mass spectrometry IF: 4,9
  Autorzy:
  Katarzyna Owczarek, Paweł Kubica, Błażej Kudłak, Aleksandra Rutkowska, Aleksandra Konieczna, Dominik Rachoń, Jacek Namieśnik, Andrzej Wasik
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2018, tom: 628-629, strony: 1362-1368), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2018.02.148 - link do publikacji
 4. Serum bisphenol A concentrations measured using high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry in women with polycystic ovary syndrome IF: 2,58
  Autorzy:
  Aleksandra Konieczna, Dominik Rachon, Katarzyna Owczarek, Paweł Kubica, Agnieszka Kowaleska, Błażej Kudłak, Andrzej Wasik, Jacek Namieśnik,
  Czasopismo:
  Reproductive Toxicology (rok: 2018, tom: 82, strony: 32-37), Wydawca: European Journal of Endocrinology
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.reprotox.2018.09.006 - link do publikacji
 5. Genes responsible for proliferation, differentiation and junction adhesion are significantly up-regulated in human ovarian granulosa cells during long-term primary culture in vitro IF: 2,164
  Autorzy:
  Wiesława Kranc; Maciej Brązert; Joanna Dudna, Piotr Celichowski; Artur Bryja; Mariusz Nawrocki; Katarzyna Ożegowska; Maurycy Jankowski; Błażej Chermuła; Marta Dyszkiewicz-Konwińska; Michal Jeseta; Leszek Pawelczyk; Andrzej Bręborowicz; Dominik Rachoń; Małgorzata Bruska; Michał Nowicki; Maciej Zabel; Bartosz Kempisty
  Czasopismo:
  Histochemistry and Cell Biology (rok: 2019, tom: 151, strony: 125-143), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00418-018-1750-1 - link do publikacji
 6. GENES INVOLVED IN HORMONE METABOLISM AND CELLULAR RESPONSE IN HUMAN OVARIAN GRANULOSA CELLS IF: 1,397
  Autorzy:
  M. BRĄZERT, D. IŻYCKI, W. KRANC, B. BOROWIEC, M. POPIS, K. OŻEGOWSKA, A. BRĘBOROWICZ, D. RACHOŃ, M. NOWICKI, B. KEMPISTY
  Czasopismo:
  JOURNAL OF BIOLOGICAL REGULATORS & HOMEOSTATIC AGENTS (rok: 2019, tom: 33, strony: 461-468), Wydawca: Biolife
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 7. Transcriptomic profile of cell cycle progression genes in human ovarian granulosa cells. IF: 1,397
  Autorzy:
  M. Brązert, D. Iżycki, W. Kranc, B. Borowiec, M. Popis, P. Celichowski, K. Ożegowska, M. Jankowski, M. Jeseta, L. Pawelczyk, A. Bręborowicz, D. Rachoń, M. Nowicki, M. Kempisty
  Czasopismo:
  Journal of BIOLOGICAL REGULATORS & Homeostatic Agents (rok: 2019, tom: 33, strony: 39-51), Wydawca: Biolife
  Status:
  Przyjęta do publikacji