Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

E-voting jako alternatywna procedura głosowania w elekcjach państwowych. Doświadczenia wybranych państw a perspektywy wdrożenia e-głosowania w Polsce

2014/15/B/HS5/01358

Słowa kluczowe:

elektroniczne głosowanie e-voting e-wybory partycypacja

Deskryptory:

 • HS5_2: Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe
 • HS5_7: Systemy i ruchy polityczne oraz stosunki międzynarodowe

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Magdalena Musiał-Karg 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 559 983 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-21

Zakończenie projektu: 2021-01-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop z oprogramowaniem..

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (16)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 • Publikacje książkowe (10)
 1. Challenges of i-voting – practices, rules and perspectives. Examples from Estonia and Switzerland
  Autorzy:
  Magdalena Musiał-Karg
  Czasopismo:
  Przegląd Politologiczny (rok: 2017, tom: 4, strony: 75-86), Wydawca: Wydawnctwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/pp.2017.22.4.6 - link do publikacji
 2. Citizen e-Participation as an Important Factor for Sustainable Development
  Autorzy:
  Magdalena Musiał-Karg and Izabela Kapsa
  Czasopismo:
  European Journal of Sustainable Development, ISSN: 2239-5938 (rok: 2019, tom: 8 (3), strony: 210-220), Wydawca: ECSDEV, Via dei Fiori, 34, 00172, Rome, Italy
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14207/ejsd.2019.v8n3p210 - link do publikacji
 3. Citizens Inclusion in the Political Decision-Making Process as a Determinant of Sustainable Development Implementation
  Autorzy:
  Alina Kaszkur and Izabela Kapsa
  Czasopismo:
  European Journal of Sustainable Development, ISSN: 2239-5938 (rok: 2019, tom: 8 (4), strony: 363-372), Wydawca: ECSDEV, Via dei Fiori, 34, 00172, Rome, Italy
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14207/ejsd.2019.v8n4p363 - link do publikacji
 4. Civic E-Participation in Central and Eastern Europe: A Comparative Analysis.
  Autorzy:
  Izabela Kapsa
  Czasopismo:
  International Journal of Humanities and Social Sciences (rok: 2018, tom: Vol:12, No:1,, strony: 177-182), Wydawca: World Academy of Science, Engineering and Technology
  Status:
  Opublikowana
 5. Postal or electronic voting? The analysis of the preferred voting methods in the context of failed electoral reform in Poland IF: 2,319
  Autorzy:
  Magdalena Musiał-Karg, Izabela Kapsa
  Czasopismo:
  Transforming Government: People, Process and Policy (rok: 2021, tom: Vol. 15 No. 3, strony: 347-359), Wydawca: Emerald Group Publishing Ltd.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1108/TG-08-2020-0264 - link do publikacji
 6. Electronic forms of political participation in Great Britain – intentions and experiences
  Autorzy:
  Izabela Kapsa
  Czasopismo:
  Przegląd Politologiczny (rok: 2019, tom: 3, strony: 27-39), Wydawca: WNPiD UAM
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/pp.2019.24.3.3 - link do publikacji
 7. Evolution of the System of Elections to the Polish Sejm – the Matter of Election Formula
  Autorzy:
  Marcin Rachwał
  Czasopismo:
  Przegląd Politologiczny (rok: 2017, tom: 1, strony: 45127), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe WYdziały Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/pp.2017.22.1.1 - link do publikacji
 8. Polish Mass Media Coverage and Public Opinion on E-democracy. The Case of Electronic Voting
  Autorzy:
  Magdalena Musiał-Karg and Izabela Kapsa
  Czasopismo:
  Media Studies (rok: 2021, tom: vol. 12, no. 23, strony: 45003), Wydawca: Faculty of Political Science of Zagreb University
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.20901/ms.12.23.1 - link do publikacji
 9. The Use of Information and Communication Technologies in Electoral Procedures: Comments on Electronic Voting Security
  Autorzy:
  Magdalena Musiał-Karg
  Czasopismo:
  International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering (rok: 2017, tom: Vol:11, No:9, strony: 2238-2244), Wydawca: World Academy of Science, Engineering and Technology
  Status:
  Opublikowana
 10. E-voting w wyborach parlamentarnych w Belgii.
  Autorzy:
  Elżbieta Kużelewska
  Czasopismo:
  Przegląd Europejski (rok: 2018, tom: 2, strony: 143-157), Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/01.3001.0013.0861 - link do publikacji
 11. Uwarunkowania dyfuzji i-votingu jako innowacji publicznej
  Autorzy:
  Alina Kaszkur
  Czasopismo:
  Świat Idei i Polityki (rok: 2019, tom: 17, strony: 273-289), Wydawca: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15804/siip201814 - link do publikacji
 12. Examining voter opinions on implementation and use of e-voting: the case of Poland IF: 0,69
  Autorzy:
  Magdalena Musiał-Karg, Izabela Kapsa
  Czasopismo:
  International Journal of Electronic Governance (rok: 2021, tom: Special Issue, strony: -), Wydawca: Inderscience Publishers
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 13. Analiza doświadczeń związanych z wykorzystaniem głosowania internetowego (i-voting) w wybranych państwach
  Autorzy:
  Magdalena Musiał-Karg
  Czasopismo:
  Zeszyty Prawnicze BAS (rok: 2018, tom: 1(57), strony: 46-68), Wydawca: Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.31268/ZPBAS.2018.03 - link do publikacji
 14. Debate: Voting challenges in a pandemic—Poland IF: 1,377
  Autorzy:
  Magdalena Musiał-Karg, Izabela Kapsa
  Czasopismo:
  Public Money & Management (rok: 2021, tom: vol. 41 issue 1, strony: 45085), Wydawca: Taylor & Francis online
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/09540962.2020.1809791 - link do publikacji
 15. Distortions of electoral law in the elections to the Polish Sejm and Senate
  Autorzy:
  Andrzej Stelmach
  Czasopismo:
  Przegląd Politologiczny (rok: 2016, tom: 2, strony: 19-31), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydiząłu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/pp.2016.21.2.2 - link do publikacji
 16. The influence of ICT on modern democracy. Selected dilemmas od electronic democracy
  Autorzy:
  Magdalena Muisał-Karg
  Czasopismo:
  Przegląd Politologiczny (rok: 2016, tom: 2, strony: 33-47), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziały Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/pp/2016.21.2.3. - link do publikacji
 1. E-Government in Poland in public data and opinions of Poles: empirical analysis.
  Autorzy:
  Izabela Kapsa, Magdalena Musiał-Karg
  Konferencja:
  ICEGOV 2020: Proceedings of the 13th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (rok: 2020, ), Wydawca: Association for Computing Machinery
  Data:
  konferencja September 23–25, 2020
  Status:
  Opublikowana
 2. Electronic Tools (E-Tools) Of Civic Participation In Poland. Any Perspectives For The Future?
  Autorzy:
  Magdalena Musiał-Karg, Elżbieta Kużelewska
  Konferencja:
  Towards a Better Future: The Rule of Law, Democracy and Polycentric Development (rok: 2018, ), Wydawca: Faculty of Law - Kicevo
  Data:
  konferencja 11-12 May 2018
  Status:
  Opublikowana
 3. Electronic Voting as an Additional Method of Participating in Elections. Opinions of Poles
  Autorzy:
  Magdalena Musiał-Karg
  Konferencja:
  Electronic Voting First International Joint Conference, E-Vote-ID 2016 Bregenz, Austria, October 18–21, 2016 Proceedings, eds. Robert Krimmer • Melanie Volkamer Jordi Barrat • Josh Benaloh Nicole Goodman • Peter Y.A. Ryan Vanessa Teague (rok: 2016, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja October 18–21, 2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Attitudes of Polish Voters Towards Introduction of e-Voting in the Context of Political Factors .
  Autorzy:
  Magdalena Musiał-Karg and Izabela Kapsa
  Konferencja:
  E-Democracy – Safeguarding Democracy and Human Rights in the Digital Age. 8th International Conference, e-Democracy 2019 Athens, Greece, December 12–13, 2019 Proceedings, Sokratis Katsikas Vasilios Zorkadis (Eds.) (rok: 2019, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja December 12–13, 2019
  Status:
  Opublikowana
 5. E-Democracy and E-Tools of citizen participation on local level in Poland
  Autorzy:
  Magdalena Musiał-Karg
  Konferencja:
  CEE e|Dem and e|Gov Days 2019: Cyber Security and eGovernment. Proceedings of the Central and Eastern European e|Dem and e|Gov Days 2019, May 2-3, 2019, Budapest, eds. Andras Nemeslaki, Alexander Prosser, Dona Scola, Tamas Szadeczk (rok: 2019, ), Wydawca: Austrian COmputer Society, Facultas
  Data:
  konferencja May 2-3, 2019
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  red. Magdalena Musiał-Karg
  Książka:
  E-voting and e-participation. Experiences, challenges and prospects for the future (rok: 2019, tom: -, strony: 173), Wydawca: UAM WNPiD
  Status:
  Opublikowana
 2. Wybory we współczesnym państwie demokratycznym
  Autorzy:
  Marcin Rachwał
  Książka:
  Uwarunkowania i mechanizmy partycypacji politycznej (rok: 2017, tom: -, strony: 51-87), Wydawca: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
  Status:
  Opublikowana
 3. -
  Autorzy:
  Magdalena Musiał-Karg
  Książka:
  Elektroniczne głosowanie w opiniach Polaków. Postawy i poglądy na temat e-voting (rok: 2020, tom: -, strony: ss. 253), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
  Status:
  Opublikowana
 4. -
  Autorzy:
  Natasza Lubik-Reczek, Izabela Kapsa, Magdalena Musiał-Karg
  Książka:
  Elektroniczna partycypacja obywatelska w Polsce. Deklaracje i opinie Polaków na temat e-administracji i e-głosowania (rok: 2020, tom: -, strony: 260), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
  Status:
  Opublikowana
 5. -
  Autorzy:
  M. Musiał-Karg, Ó.G. Luengo (red.).
  Książka:
  Digitalization of democratic processes in Europe. Southern and Central Europe in comparative Perspective. (rok: 2021, tom: -, strony: ss. XII, ss. 157), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 6. -
  Autorzy:
  Izabela Kapsa, Magdalena Musiał-Karg
  Książka:
  Alternatywne metody głosowania w opiniach Polaków. Postawy i poglądy względem wybranych form partycypacji w wyborach (rok: 2020, tom: -, strony: ss. 265), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
  Status:
  Opublikowana
 7. All-postal voting (powszechne głosowanie korespondencyjne) w wyborach prezydenckich w Polsce w 2020 r. O tym, jak nie procedować w czasie pandemii?
  Autorzy:
  Magdalena Musiał-Karg, Izabela Kapsa
  Książka:
  Konsekwencje pandemii COVID-19. Państwo i społeczeństwo, red. K. Hajder, M. Musiał-Karg, M. Górny (rok: 2020, tom: -, strony: ss. 135-147), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
  Status:
  Opublikowana
 8. E-demokracja, e-partycypacja i e-głosowanie, czyli o tym jak zwiększać zaangażowanie obywateli w dobie Internetu
  Autorzy:
  Magdalena Musiał-Karg
  Książka:
  Uwarunkowania i mechanizmy partycypacji politycznej (rok: 2017, tom: -, strony: ss. 87-101,), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
  Status:
  Opublikowana
 9. Głosowanie korespondencyjne oraz e-voting jako alternatywne procedury uczestnictwa w wyborach i referendach w Konfederacji Szwajcarskiej
  Autorzy:
  Magdalena Musiał-Karg
  Książka:
  Uwarunkowania demokracji przedstawicielskiej we współczesnej Polsce i Europie red. N. Kusa, M. Musiał-Karg, A. Stelmach (rok: 2018, tom: -, strony: 73-82), Wydawca: UAM WNPiD
  Status:
  Opublikowana
 10. Różnorodność, demokracja bezpośrednia, otwartość - czyli o fundamentach funkcjonwania państwa szwajcarskiego
  Autorzy:
  Magdalena Musiał-Karg
  Książka:
  Jedność w różnorodności. Społęczeństwo otwarte a bezpieczeństwo. Konteksty szwajcarskie, red. B. Wiśniewska-Paź (rok: 2020, tom: -, strony: ss. 125-154), Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana