Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Topologiczny diagram fazowy półprzewodników IV-VI

2014/15/B/ST3/03833

Słowa kluczowe:

izolatory topologiczne półprzewodniki IV-VI spintronika półprzewodniki magnetyczne

Deskryptory:

 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu
 • ST3_7: Półprzewodniki
 • ST3_10: Spintronika

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Tomasz Story 

Liczba wykonawców projektu: 16

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 1 283 680 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-20

Zakończenie projektu: 2019-04-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputerowy klaster obliczeniowy. Za kwotę 40 000 PLN
 2. Napylarka próżniowa dla metali. Za kwotę 125 000 PLN
 3. Stanowisko pompowe turbomolekularne. Za kwotę 70 000 PLN
 4. Siatki dyfrakcyjne dla zakresu podczerwieni. Za kwotę 15 000 PLN
 5. Detektor promieniowania podczerwonego. Za kwotę 45 000 PLN
 6. Woltomierz selektywny fazoczuly (lock-in). Za kwotę 35 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (15)
 1. Landau levels od double-Weyl nodes in a simple lattice model IF: 0,525
  Autorzy:
  R. Rechciński, J. Tworzydło
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2016, tom: 130, strony: 1179-1182), Wydawca: Polish Academy of Sciences, Institute of Physics
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.130.1179 - link do publikacji
 2. Robust spin-polarized midgap states at step edges of topological crystalline insulators IF: 34,661
  Autorzy:
  P. Sessi, D. Di Sante, A. Szczerbakow, F. Glott, S. Wilfert, H. Schmidt, T. Bathon, P. Dziawa, M. Greiter, T. Neupert, G. Sangiovanni, T. Story, R. Thomale, M. Bode
  Czasopismo:
  Science (rok: 2016, tom: 354, strony: 1269-1273), Wydawca: American Association for Advancement of Science (AAAS)
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1126/science.aah6233 - link do publikacji
 3. Topological states on uneven (Pb,Sn)Se (001) surfaces IF: 3,813
  Autorzy:
  R. Rechciński, R. Buczko
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2018, tom: 98, strony: 245302-1-13), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.98.245302 - link do publikacji
 4. XPS study of Te-protected surface of Sn1-xMnxTe topological crystalline insulator IF: 0,857
  Autorzy:
  I.N. Demchenko, Y. Syryanyy, M. Zięba, R. Minikayev, E. Łusakowska, M. Wiater, P. Konstantynov, T. Wojtowicz, T. Story
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2018, tom: 134, strony: 937-940), Wydawca: Polish Academy of Sciences, Institute of Physics
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.134.937 - link do publikacji
 5. Defect-free SnTe topological crystalline insulator nanowires grown by molecular beam epitaxy on graphene IF: 7,233
  Autorzy:
  J. Sadowski, P. Dziawa, A. Kaleta, B. Kurowska, A. Reszka, T. Story, S. Kret
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2018, tom: 10, strony: 20772-20778), Wydawca: The Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1039/c8nr06096g - link do publikacji
 6. Experimental search for the origin of zero-energy modes in topological materials IF: 3,736
  Autorzy:
  G.P. Mazur, K. Dybko, A. Szczerbakow, A. Kazakov, M. Zgirski, E. Łusakowska, S. Kret, J. Korczak, T. Story, M. Sawicki, T. Dietl
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2019, tom: 100, strony: 041408(R) 1-6), Wydawca: Americal Physical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.100.041408 - link do publikacji
 7. Surface oxidation of SnTe topological crystalline insulator IF: 4,439
  Autorzy:
  N. Berchenko, R. Vitchev, M. Trzyna, R. Wojnarowska-Nowak, A. Szczerbakow, A. Badyla, J. Cebulski, T. Story
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2018, tom: 452, strony: 134-140), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.asusc.2018.04.246 - link do publikacji
 8. Giant Rashba splitting in Pb1-xSnxTe (111) topological crystalline insulator films controlled by Bi doping in the bulk IF: 19,791
  Autorzy:
  V.V. Volobuev, P.S. Mandal, M. Galicka, O. Caha, J. Sanchez-Barriga, D. Di Sante, A. Varykhalov, A. Khiar, S. Picozzi, G. Bauer, P. Kacman, R. Buczko, O. Rader, G. Springholz
  Czasopismo:
  Advanced Materials (rok: 2017, tom: 29, strony: 1604185(9)), Wydawca: Wiley-VCH Verlag
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1002/adma.201604185 - link do publikacji
 9. Microhardness and the Young modulus of thin, MBE-grown (Sn,Mn)Te layers containing up to 8% of Mn IF: 0,469
  Autorzy:
  S. Adamiak, M. Zięba, R. Minikayev, A. Reszka, B. Taliashvili, W. Szuszkiewicz
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2017, tom: 132, strony: 347-350), Wydawca: Polish Academy of Sciences, Institute of Physics
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.132.347 - link do publikacji
 10. Alloy broadening of the transition to the nontrivial topological phase of Pb1-xSnxTe IF: 3,813
  Autorzy:
  A. Łusakowski, P. Bogusławski, T. Story
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2018, tom: 98, strony: 125203-1-9), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.98.125203 - link do publikacji
 11. Experimental evidence for topological surface states wrapping around a bulk SnTe crytsla IF: 3,836
  Autorzy:
  K. Dybko, M. Szot, A. Szczerbakow, M.U. Gutowska, T. Zajarniuk, J.Z. Domagala, A. Szewczyk, T. Story, W. Zawadzki
  Czasopismo:
  Physical Review B (rok: 2017, tom: 96, strony: 205129-1-5), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.96.205129 - link do publikacji
 12. Fragility of the Dirac cone splitting in topological crystalline insulator heterostructures IF: 13,709
  Autorzy:
  C.M. Polley, R. Buczko, A. Forsman, P. Dziawa, A. Szczerbakow, R. Rechciński, B.J. Kowalski, T. Story, M. Trzyna, M. Bianchi, A. Grubisic, P. Hoffman, O. Tjernberg, T. Balasubramanian
  Czasopismo:
  ACS Nano (rok: 2018, tom: 12, strony: 617 - 626), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/acsnano.7b07502 - link do publikacji
 13. Low-temperature neutron diffraction in the (Pb,Cd)Te solid solution containng 2.2% of Cd IF: 0,857
  Autorzy:
  R. Kuna, X. Fabreges, S. Petit, R. Minikayev, J. Korczak, A. Szczerbakow, W. Szuszkiewicz
  Czasopismo:
  Acta Physica Polonica A (rok: 2018, tom: 134, strony: 944-946), Wydawca: Polish Academy of Sciences, Institute of Physics
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.12693/APhysPolA.134944 - link do publikacji
 14. Electron-phonon coupling and resonant-like optical observation of a band inversion in topological crystalline insulator Pb1-xSnxSe
  Autorzy:
  M. Wozny, W. Szuszkiewicz, M. Dyksik, M. Motyka, A. Szczerbakow, W. Bardyszewski,T. Story, J. Cebulski
  Status:
  Złożone
 15. Probing spatial extent of topological surface states by weak antilocalization experiments
  Autorzy:
  K. Dybko, G.P. Mazur, W. Wołkanowicz, M. Szot, P. Dziawa, J.Z. Domagala, M. Wiater, T. Wojtowicz, G. Grabecki, T. Story
  Status:
  Złożone