Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Gminy wobec zagrożeń naturalnych. Zdolność samorządów w Polsce do radzenia sobie z zagrożeniami naturalnymi.

2014/15/N/HS6/04129

Słowa kluczowe:

Elastyczność zagrożenia naturalne dyfuzja innowacji

Deskryptory:

 • HS6_20: Przestrzeń publiczna
 • HS6_18: Socjologia rozwoju: wymiar lokalny, regionalny, makrospołeczny

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia

Jednostka realizująca:

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Adam Choryński 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 63 568 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-02

Zakończenie projektu: 2018-03-01

Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. The Emergence of Different Local Resilience Arrangements Regarding Extreme Weather Events in Small Municipalities—A Case Study from the Wielkopolska Region, Poland IF: 3,251
  Autorzy:
  Choryński, A., Pińskwar, I., Graczyk, D., Krzyżaniak, M.
  Czasopismo:
  Sustainability (rok: 2022, tom: 14(4), strony: 2052), Wydawca: Multidisciplinary Digital Publishing Institute
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/su14042052 - link do publikacji
 1. Jednostki samorządu terytorialnego w Wielkopolsce wobec ekstremalnych zdarzeń pogodowych. Działania podejmowane przez przedstawicieli zaangażowanych instytucji.
  Autorzy:
  Choryński A.
  Książka:
  Globalne i lokalne perspektywy bezpieczeństwa państwa (rok: 2018, tom: Socjologia LXXI, strony: 243-258), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowana