Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Gminy wobec zagrożeń naturalnych. Zdolność samorządów w Polsce do radzenia sobie z zagrożeniami naturalnymi.

2014/15/N/HS6/04129

Słowa kluczowe:

Elastyczność zagrożenia naturalne dyfuzja innowacji

Deskryptory:

  • HS6_20: Przestrzeń publiczna
  • HS6_18: Socjologia rozwoju: wymiar lokalny, regionalny, makrospołeczny

Panel:

HS6 - Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Adam Choryński 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 63 568 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-02

Zakończenie projektu: 2018-03-01

Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony