Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Postępowanie transgraniczne na podstawie Konwencji Haskiej z 1980 r. o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka w świetle spraw toczonych przed sądami polskimi.

2014/15/B/HS5/03305

Słowa kluczowe:

Konwencja Haska z 1980r. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 międzynarodowe postępowanie cywilne postępowanie transgraniczne międzynarodowe prawo rodzinne europejskie prawo rodzinone dziecko rodzice

Deskryptory:

  • HS5_5: Prawo prywatne
  • HS5_2: Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Instytut Nauk Prawnych PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Schulz 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 122 652 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-15

Zakończenie projektu: 2021-07-14

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony