Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zmierzenie wpływu wiedzy fonetycznej na postępy w akwizycji wymowy języka angielskiego

2014/15/N/HS2/03867

Słowa kluczowe:

akwizycja wymowy języka angielskiego wiedza fonetyczna nauczanie wspomagane komputerowo

Deskryptory:

  • HS2_7: Metodyka i dydaktyka nauczania literatury i języka (w tym: języka obcego i języka polskiego jako obcego), glottodydaktyka, kultura języka
  • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psychoi pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Kacper Łodzikowski 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 92 292 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-18

Zakończenie projektu: 2018-09-17

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Laptop. Za kwotę 1 560 PLN
  2. Platforma do analityki internetowej Piwik Cloud. Za kwotę 7 200 PLN
  3. Rejestrator audio TASCAM HD-P2 z kartą pamięci CF 32 GB i mikrofonem Sennheiser HD 25-1 II. Za kwotę 4 500 PLN