Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sztuka nowych mediów a dane biometryczne w perspektywie filozofii post- i transhumanistycznej

2014/15/N/HS2/03926

Słowa kluczowe:

sztuka nowych mediów dane biometryczne posthumanizm transhumanizm technologia afekt

Deskryptory:

 • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologicznokulturowe)
 • HS2_8: Historia i teoria sztuki, historia architektury, sztuki plastyczne, kultura wizualna
 • HS2_13: Filmoznawstwo i media audiowizualne

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Ewelina Twardoch-Raś 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 134 780 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-05

Zakończenie projektu: 2020-12-04

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. licencja oprogramowania (Pakiet Office 2016).
 2. laptop. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Non-human Actors in Their Strongly Possible Worlds". Constructions of Alternative Universes in Bio Art Projects
  Autorzy:
  Ewelina Twardoch-Raś
  Czasopismo:
  "Przegląd Kulturoznawczy" (rok: 2019, tom: 2, strony: 151-180), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20843860PK.19.009.10904 - link do publikacji
 2. Ciało w ruchu jako przestrzeń doświadczeń afektywnych i procesów poznawczych. Sandra Frydrysiak, Taniec w sprzężeniu nauk i technologii. Nowe perspektywy w badaniach tańca, Wydawnictwo Przypis, Łódź 2017, ss. 422.
  Autorzy:
  Ewelina Twardoch-Raś
  Czasopismo:
  "Przegląd Kulturoznawczy" (rok: 2018, tom: 3, strony: 435-450), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
 3. From a biosignal to Xenotext. The affective dimension of textuality in postdigital art projects
  Autorzy:
  Ewelina Twardoch-Raś
  Czasopismo:
  "Przegląd Kulturoznawczy" (rok: 2017, tom: 3(33), strony: 390-414), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
 4. MOVIE AS AFFECTIVE SELF-PORTRAIT. BODY-NARRATION AND NARRATIVE IDENTITY IN NEIL JORDAN'S BREAKFAST ON PLUTO
  Autorzy:
  EWELINA TWRDOCH-RAŚ
  Czasopismo:
  KULTURA POPULARNA (rok: 2018, tom: 3, strony: 74-86), Wydawca: Wydawnictwo SWPS Academica
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/01.3001.0012.7289 - link do publikacji
 5. PĘTLE NEUROFEEDBACKU. ELEKTROENCEFALOGRAFIA JAKO STRATEGIA ARTYSTYCZNA W WYBRANYCH PROJEKTACH Z ZAKRESU ART & SCIENCE
  Autorzy:
  Ewelina Twardoch-Raś
  Czasopismo:
  "Kultura Współczesna" (rok: 2019, tom: 4, strony: 142-158), Wydawca: Narodowe Centrum Kultury
  Status:
  Opublikowana
 6. Somatic Narratives about Illness. Biometric Visualization of Diseased and Disabled Bodies in Art and Science Projects
  Autorzy:
  Ewelina Twardoch-Raś
  Czasopismo:
  Humanities (rok: 2020, tom: 1, strony: 44587), Wydawca: MPDI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/h9010019 - link do publikacji
 7. Biometric trails of nonhuman environments. Medical imaging of plants' bodies in bio-artistic projects
  Autorzy:
  Ewelina Twardoch
  Czasopismo:
  Panoptikum (rok: 2019, tom: 21(28), strony: 46-64), Wydawca: Akademickie Centrum Kultury Katedra Kulturoznawstwa UG
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.26881/pan.2019.21.03 - link do publikacji
 8. Obraz medyczny jako "fenomen". Ciało w relacji z nie-ludzkimi sprawczościami w wybranych projektach postmedialnych
  Autorzy:
  Ewelina Twardoch-Raś
  Czasopismo:
  Prace Kulturoznawcze XXII Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Człowiek i inne istoty (rok: 2018, tom: 2, strony: 107-131), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.19195/0860-6668.22.2.8 - link do publikacji
 9. Somatyczny narcyzm w służbie biopolityki? Data-selfie jako narzędzie autoprezentacji i samokontroli w projektach bioartystycznych
  Autorzy:
  Ewelina Twardoch-Raś
  Czasopismo:
  Kultura Współczesna (rok: 2020, tom: 1, strony: 127-146), Wydawca: Narodowe Centrum Kultury
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.26112/kw.2020.108.10 - link do publikacji
 1. Publikacja książkowa
  Autorzy:
  Ewelina Twardoch-Raś
  Książka:
  Sztuka biometryczna w perspektywie filozofii post- i transhumanizmu. W stronę estetyki postafektywnej (rok: 2021, tom: -, strony: 643), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
 2. Od idei przesyłania obrazów na odległość po strategie oparte na bio-trackingu. Zarządzanie informacją w perspektywie medioznawczej
  Autorzy:
  Ewelina Twardoch-Raś
  Książka:
  "Zarządzanie informacją" (rok: 2019, tom: 1, strony: 72-106), Wydawca: Biblioteka Narodowa SBP
  Status:
  Opublikowana