Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przedsiębiorstw - uwarunkowania i znaczenie dla innowacyjności gospodarki turystycznej

2014/15/D/HS4/01217

Słowa kluczowe:

Transfer wiedzy uczelnie wyższe przedsiębiorstwa turystyczne

Deskryptory:

 • HS4_2: Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna
 • HS4_5: Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony
 • HS4_13: Geografia społeczno-ekonomiczna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marcin Olszewski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 136 750 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-05

Zakończenie projektu: 2019-02-04

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Effect of cooperation with universities on the innovativeness of tourism enterprises
  Autorzy:
  Marcin Olszewski
  Czasopismo:
  Polish Journal of Sport and Tourism (rok: 2021, tom: 28(1), strony: 31-34), Wydawca: Faculty of Physical Education and Sport
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/pjst-2021-0006 - link do publikacji
 2. Transfer wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw turystycznych - identyfikacja barier i możliwości ich niwelowania
  Autorzy:
  Marcin Olszewski, Bartłomiej Walas
  Czasopismo:
  Folia Turistica (rok: 2016, tom: 41, strony: 45-61), Wydawca: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 3. Scientists' attitudes towards academic entrepreneurship - results of empirical research
  Autorzy:
  Marcin Olszewski
  Czasopismo:
  Entrepreneurship – Education (rok: 2021, tom: 17(1), strony: 45125), Wydawca: Department of Entrepreneurship and Spatial Management at the Institute of Geography (Pedagogical University of Krakow)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24917/20833296.171.1 - link do publikacji
 4. The Potential of Knowledge Transfer from Universities to the Tourism Industry in Poland: Assessment on the Basis of Research Projects Financed by the National Science Centre
  Autorzy:
  Marcin Olszewski
  Czasopismo:
  Tourism (rok: 2018, tom: 28(2), strony: 57–62), Wydawca: University of Lodz
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/tour-2018-0015 - link do publikacji
 5. Zdolność do absorpcji wiedzy w przedsiębiorstwach turystycznych – identyfikacja znaczenia i możliwości pomiaru
  Autorzy:
  Marcin Olszewski, Marlena Bednarska
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki (rok: 2016, tom: 2 (34), strony: 331-341), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/ept.2016.2.34-28 - link do publikacji
 6. Współpraca przedsiębiorstw usługowych z uczelniami - wyniki badania empirycznego
  Autorzy:
  Marcin Olszewski
  Czasopismo:
  E-mentor (rok: 2021, tom: 2(89), strony: 34-43), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15219/em89.1509 - link do publikacji
 7. Bliskość przestrzenna jako determinanta współpracy uczelni wyższych i przedsiębiorstw sektora usługowego – studium empiryczne
  Autorzy:
  Marcin Olszewski
  Czasopismo:
  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (rok: 2020, tom: 34(1), strony: 49-61), Wydawca: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Instytut Geografii i Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Geografii Przemysłu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24917/20801653.341.4 - link do publikacji
 8. Potencjał transferu wiedzy z uczelni wyższych do gospodarki turystycznej - ocena na podstawie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki
  Autorzy:
  Marcin Olszewski
  Czasopismo:
  Turyzm (rok: 2018, tom: 28(2), strony: 61-66), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18778/0867-5856.28.2.07 - link do publikacji
 9. The Determinants of Knowledge Transfer from Universities to Tourism Companies - a Conceptual Model and Research Propositions
  Autorzy:
  Marcin Olszewski
  Czasopismo:
  Scientific Journal of University of Szczecin: Service Management (rok: 2015, tom: 16, strony: 111--118), Wydawca: Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/smt.2015.16-11 - link do publikacji
 10. The Gender Gap in University-to-Industry Knowledge Transfer Engagement: A Case Study of Tourism Academia in Poland
  Autorzy:
  Marcin Olszewski, Marlena A. Bednarska
  Czasopismo:
  Folia Turistica (rok: 2020, tom: 55, strony: 45254), Wydawca: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/01.3001.0014.2416 - link do publikacji
 11. Understandig academic entrepreneurships: A Signalling Theory Perspective
  Autorzy:
  Marcin Olszewski
  Czasopismo:
  Entrepreneurial Business and Economics Review , Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Status:
  Złożona
 1. Is scientific excellence a good predictor of academic engagement in knowledge transfer? Empirical evidence from tourism academia
  Autorzy:
  Marcin Olszewski, Marlena A. Bednarska
  Konferencja:
  Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (rok: 2018, ), Wydawca: Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science Cognitione
  Data:
  konferencja 18-19.06.2018
  Status:
  Opublikowana
 2. Why don't tourism firms use academic knowledge for innovation? A conceptual framework
  Autorzy:
  Marcin Olszewski, Marlena Bednarska
  Konferencja:
  2nd Annual EATSA Conference, At Lisbon, Peniche & Coimbra, Portugal (rok: 2016, ), Wydawca: EATSA - Euro-Asia Tourism Studies Association
  Data:
  konferencja 26-30 czerwca
  Status:
  Opublikowana