Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Determinanty wyników funduszy inwestycyjnych. Cechy menedżerskie oraz atrybuty funduszy

2014/15/D/HS4/01227

Słowa kluczowe:

fundusze inwestycyjne wyniki gospodarowania cechy menedżerskie atrybuty funduszy

Deskryptory:

 • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne
 • HS4_7: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing
 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania, logistyka

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Dariusz Filip 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 74 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-17

Zakończenie projektu: 2017-11-16

Planowany czas trwania projektu: 28 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Mutual Funds: Does the Performance Erosion Effect Exist? Evidence from the Czech Republic, Hungary and Poland IF: 0,604
  Autorzy:
  D. Filip
  Czasopismo:
  Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance (rok: 2017, tom: 67(6), strony: 512-538), Wydawca: Charles University in Prague
  Status:
  Opublikowana
 2. Pomiar wyników oraz ryzyka polskich funduszy inwestycyjnych
  Autorzy:
  D. Filip
  Czasopismo:
  Zarządzanie Finansami i Rachunkowość (rok: 2016, tom: 4 (2), strony: 27-43), Wydawca: Czasopismo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 3. The impact of fund attributes on performance: Empirical evidence for Polish equity funds IF: 0,514
  Autorzy:
  D. Filip
  Czasopismo:
  Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business (rok: 2018, tom: 36(2), strony: 465-488), Wydawca: University of Rijeka, Faculty of Economics, Croatia
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18045/zbefri.2018.2.465 - link do publikacji
 4. Czy większy może więcej? Analiza krótkoterminowych wyników polskich funduszy inwestycyjnych
  Autorzy:
  D. Filip
  Czasopismo:
  Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (rok: 2017, tom: 6(90), strony: 45067), Wydawca: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18276/frfu.2017.90-01 - link do publikacji
 5. Rozproszenie wyników polskich funduszy inwestycyjnych
  Autorzy:
  D. Filip
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2017, tom: 325, strony: 31-44), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 6. The profile of a Polish mutual fund manager
  Autorzy:
  D. Filip
  Czasopismo:
  Journal of Economics and Management (rok: 2018, tom: 32(2), strony: 30-47), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.22367/jem.2018.32.03 - link do publikacji
 7. The Return Variability and Dispersion: Evidence from Mutual Funds in Post-Transition Countries
  Autorzy:
  D. Filip
  Czasopismo:
  Financial Assets and Investing (rok: 2017, tom: 8(1), strony: 19-39), Wydawca: Masaryk University, Brno
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5817/FAI2017-1-2 - link do publikacji
 1. A survey on important issues related to the organizational factors affecting mutual fund performance
  Autorzy:
  D. Filip
  Konferencja:
  Proceedings of IAC-MEM 2015 in Vienna (rok: 2015, ), Wydawca: Czech Institute of Academic Education
  Data:
  konferencja 13-14.11.2015
  Status:
  Opublikowana
 1. A review of research on the managerial factors influencing mutual fund performance
  Autorzy:
  D. Filip
  Książka:
  Knowledge - Economy - Society. In the Development and Challenges of Modern Economies, Finance and Information Technology (rok: 2015, tom: III, strony: 175-182), Wydawca: Foundation of the Cracow University of Economics
  Status:
  Opublikowana
 2. Wartość aktywów zarządzanych przez polskie fundusze inwestycyjne a efekty ich gospodarowania
  Autorzy:
  D. Filip
  Książka:
  Granice finansów XXI wieku. Finanse publiczne. Rynki finansowe. Finanse przedsiębiorstw (rok: 2017, tom: 1, strony: 89-107), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana