Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Genetyczne podstawy biosyntezy cyklicznych peptydów przez patogeniczne grzyby z rzędu Hypocreales

2014/15/B/NZ9/01544

Słowa kluczowe:

bowerycyna eniatyny entomopatogeny Fusarium mikotoksyny Trichoderma

Deskryptory:

 • NZ2_4: Metabolomika
 • NZ9_8: Mikrobiologia środowiskowa
 • NZ8_10: Taksonomia i filogenetyka

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Genetyki Roślin PAN

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Łukasz Stępień 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 497 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-13

Zakończenie projektu: 2019-01-12

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Licencje. Za kwotę 20 000 PLN
 2. Sprzęt komputerowy. Za kwotę 40 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (7)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Evidence for naturally produced beauvericins containing N-methyl-tyrosine in Hypocreales fungi IF: 3,832
  Autorzy:
  Monika Urbaniak, Łukasz Stępień, Silvio Uhlig
  Czasopismo:
  Toxins (rok: 2019, tom: 11, strony: 182), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/toxins11030182 - link do publikacji
 2. Divergence of beauvericin synthase gene among Fusarium and Trichoderma species IF: 4,621
  Autorzy:
  Monika Urbaniak, Agnieszka Waśkiewicz, Grzegorz Koczyk, Lidia Błaszczyk, Łukasz Stępień
  Czasopismo:
  Journal of Fungi (rok: 2020, tom: 6, strony: 44575), Wydawca: MDPI
  Status:
  Złożona
 3. Cyclodepsipeptide biosynthesis in Hypocreales fungi and sequence divergence of the non-ribosomal peptide synthase genes IF: 3,018
  Autorzy:
  Monika Urbaniak, Agnieszka Waśkiewicz, Artur Trzebny, Grzegorz Koczyk, Łukasz Stępień
  Czasopismo:
  Pathogens (rok: 2020, tom: 9, strony: 552), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/pathogens9070552 - link do publikacji
 1. Insight by proxy – investigating the evolutionary history of beauvericin biosynthesis through ketoisovalerate reductase accessory gene
  Autorzy:
  Zuzanna Dutkiewicz, Monika Urbaniak, Lukasz Stepien, Grzegorz Koczyk
  Konferencja:
  XIV European Conference on Fungal Genetics (rok: 2018, ), Wydawca: Diesenhaus-Unitours Incoming Tourism Ltd.
  Data:
  konferencja 25-28 lutego
  Status:
  Opublikowana
 2. Spektrofotometryczna charakterystyka naturalnie występujących heksadepsypeptydów produkowanych przez grzyby z rzędu Hypocreales
  Autorzy:
  Monika Urbaniak, Silvio Uhlig, Łukasz Stępień
  Konferencja:
  MycoRise Up! Młodzi w mykologii (rok: 2019, ), Wydawca: PTMyk
  Data:
  konferencja 12-13 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 3. Mass spectrophotometric characterization of natural beauvericin-type cyclohexadepsipeptides in Fusarium fungi
  Autorzy:
  Monika Urbaniak, Silvio Uhlig, Łukasz Stępień
  Konferencja:
  The Integrative Plant Biology Conference (rok: 2018, ), Wydawca: IPG PAS
  Data:
  konferencja 7-9 listopada
  Status:
  Opublikowana
 4. Biosynteza oraz zmienność sekwencji genu kodującego syntazę nierybosomalnych peptydów u wybranych gatunków grzybów z rzędu Hypocreales
  Autorzy:
  Monika Urbaniak, Grzegorz Koczyk, Agnieszka Waśkiewicz, Łukasz Stępień
  Konferencja:
  IV Ogólnopolska Konferencja "Genetyka i Genomika w Doskonaleniu Roślin Uprawnych - Od rośliny modelowej do nowej odmiany" (rok: 2019, ), Wydawca: IPG PAS
  Data:
  konferencja 5-7 listopada
  Status:
  Opublikowana
 5. Screening and characterisation of potential cyclic depsipeptide producers among Hypocreales fungi
  Autorzy:
  Monika Urbaniak, Grzegorz Koczyk, Łukasz Stępień
  Konferencja:
  V Polski Kongres Genetyki (rok: 2016, ), Wydawca: PTG i PTGC
  Data:
  konferencja 19-22 września
  Status:
  Opublikowana
 6. Spektrofotometryczna charakterystyka naturalnie występujących bowerycyn i boweniatyn produkowanych przez grzyby z rodzaju Fusarium
  Autorzy:
  Monika Urbaniak, Silvio Uhlig, Łukasz Stępień
  Konferencja:
  XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych" (rok: 2019, ), Wydawca: IHAR
  Data:
  konferencja 5-8 lutego
  Status:
  Opublikowana
 7. Variance in depsipeptide biosynthetic potential among phyto- and entomopathogenic representatives of Hypocreales
  Autorzy:
  Monika Urbaniak, Grzegorz Koczyk, Łukasz Stępień, Silvio Uhlig
  Konferencja:
  12th European Foundation for Plant Pathology (EFPP) –10th French Society for Plant Pathology (SFP) Conference, Dunkirk-Malo-les-Bains, Francja (rok: 2017, ), Wydawca: EFPP
  Data:
  konferencja 29 maja - 2 czerwca 2017
  Status:
  Opublikowana
 1. Fusarium Secondary Metabolism Biosynthetic Pathways: So Close but So Far Away
  Autorzy:
  Łukasz Stępień, Justyna Lalak-Kańczugowska, Natalia Witaszak, Monika Urbaniak
  Książka:
  Co-Evolution of Secondary Metabolites, Reference Series in Phytochemistry (rok: 2020, tom: 1, strony: 211-247), Wydawca: Springer Nature Switzerland
  Status:
  Opublikowana