Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Słuch muzyczny a akwizycja wymowy języka angielskiego jako języka obcego

2014/15/N/HS2/03865

Słowa kluczowe:

słuch muzyczny akwizycja wymowy języka angielskeigo

Deskryptory:

 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psychoi pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa
 • HS2_7: Metodyka i dydaktyka nauczania literatury i języka (w tym: języka obcego i języka polskiego jako obcego), glottodydaktyka, kultura języka
 • HS2_11: Muzyka (twórczość, wykonawstwo, teoria muzyki), muzykologia

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Mateusz Jekiel 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 116 191 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-04

Zakończenie projektu: 2018-12-03

Planowany czas trwania projektu: 28 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 1. L2 rhythm production and musical rhythm perception in advanced learners of English IF: 0,386
  Autorzy:
  Mateusz Jekiel
  Czasopismo:
  Poznań Studies in Contemporary Linguistics (rok: 2022, tom: brak, strony: brak), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Musical Hearing and Musical Experience in Second Language English Vowel Acquisition IF: 2,297
  Autorzy:
  Mateusz Jekiel, Kamil Malarski
  Czasopismo:
  Journal of Speech, Language, and Hearing Research (rok: 2021, tom: 64, strony: 1666-1682), Wydawca: American Speech-Language-Hearing Association
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1044/2021_JSLHR-19-00253 - link do publikacji
 3. Musical hearing and the acquisition of foreign-language intonation IF: 1,02
  Autorzy:
  Mateusz Jekiel, Kamil Malarski
  Czasopismo:
  Studies in Second Language Learning and Teaching (rok: 2020, tom: brak, strony: brak), Wydawca: Adam Mickiewicz University Press
  Status:
  Złożona