Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mazowsze Zachodnie w okresie przedrzymskim jako obszar dynamicznych przemian osadniczych i kulturowych

2014/15/N/HS3/01149

Słowa kluczowe:

okres przedrzymski kultura jastorfska kultura przeworska Mazowsze

Deskryptory:

  • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologiawczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i no

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Beata Jurkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 146 320 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-11-25

Zakończenie projektu: 2020-02-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony