Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Czynniki warunkujące efekty polityki makroekonomicznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej objętych derogacją

2014/15/B/HS4/01996

Słowa kluczowe:

heterogeniczność efektów polityki makroekonomicznej polityka monetarna polityka fiskalna modele SVAR modele DSGE

Deskryptory:

 • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy)

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Piotr Krajewski 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 271 496 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-23

Zakończenie projektu: 2018-12-22

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (17)
 1. Assessing the empirical performance of DSGE modelling: The case of Poland IF: 0,409
  Autorzy:
  Zbigniew Kuchta
  Czasopismo:
  Prague Economic Papers , Wydawca: University of Economics in Prague
  Status:
  Złożona
 2. Heterogeneity of Households and the Effects of Fiscal Policy in the CEE Countries IF: 0,238
  Autorzy:
  Piotr Krajewski
  Czasopismo:
  Romanian Journal of Economic Forecasting (rok: 2017, tom: 20, strony: 79-93), Wydawca: Institute for Economic Forecasting
  Status:
  Opublikowana
 3. Patterns of regional inflation persistence in a C.E.E. country. The case of Poland IF: 1,137
  Autorzy:
  Paweł Gajewski
  Czasopismo:
  Economic research - Ekonomska istraživanja (rok: 2018, tom: 31, strony: 1351-1366), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/1331677X.2018.1484789 - link do publikacji
 4. Regionalne zróżnicowanie oddziaływania wydatków rządowych na zatrudnienie – wnioski z analizy SVAR
  Autorzy:
  Piotr Krajewski
  Czasopismo:
  Bank i Kredyt (rok: 2017, tom: 48, strony: 73-96), Wydawca: NBP
  Status:
  Opublikowana
 5. Sources of Regional Inflation in Poland IF: 0,288
  Autorzy:
  Paweł Gajewski
  Czasopismo:
  Eastern European Economics (rok: 2017, tom: 55, strony: 261–276), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/00128775.2017.1284572 - link do publikacji
 6. The effectiveness of fiscal policy within business cycle - Ricardians vs non-Ricardians approach IF: 1
  Autorzy:
  Piotr Krajewski, Agata Szymańska
  Czasopismo:
  Baltic Journal of Economics (rok: 2019, tom: 19, strony: 195-215), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/1406099X.2019.1609228 - link do publikacji
 7. Znaczenie wydatków wojskowych w ocenie efektów polityki fiskalnej
  Autorzy:
  Piotr Krajewski, Agata Szymańska
  Czasopismo:
  Ekonomista (rok: 2018, tom: 4, strony: 425-441), Wydawca: Wydawnictwo Key Text
  Status:
  Opublikowana
 8. Czy szacując efekty polityki makroekonomicznej należy uwzględniać perspektywę planowania gospodarstw domowych?
  Autorzy:
  Piotr Krajewski
  Czasopismo:
  Gospodarka Narodowa (rok: 2017, tom: 4 (290), strony: 39–61), Wydawca: Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej
  Status:
  Opublikowana
 9. Regionalne krzywe Phillipsa w Polsce a efektywność polityki pieniężnej
  Autorzy:
  Paweł Gajewski
  Czasopismo:
  Ekonomista (rok: 2016, tom: 4, strony: 501-519), Wydawca: Wydawnictwo Key Text
  Status:
  Opublikowana
 10. The effects of policy mix on the pollutant emissions IF: 0,409
  Autorzy:
  Piotr Krajewski, Michał Mackiewicz, Katarzyna Piłat
  Czasopismo:
  Prague Economic Papers , Wydawca: University of Economics in Prague
  Status:
  Złożona
 11. Dekompozycja oddziaływania wydatków rządowych na PKB
  Autorzy:
  Piotr Krajewski
  Czasopismo:
  Ekonomista (rok: 2019, tom: 3, strony: 273-290), Wydawca: Wydawnictwo Key Text
  Status:
  Opublikowana
 12. (A)symetryczne szoki popytowe i podażowe w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
  Autorzy:
  Katarzyna Piłat
  Czasopismo:
  Wiadomości Statystyczne (rok: 2018, tom: 681, strony: 45127), Wydawca: GUS
  Status:
  Opublikowana
 13. The role of capital and labour in shaping the environmental effects of fiscal stimulus IF: 5,651
  Autorzy:
  Piotr Krajewski, Michał Mackiewicz
  Czasopismo:
  Journal of Cleaner Production (rok: 2019, tom: 216, strony: 323-332), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jclepro.2019.01.190 - link do publikacji
 14. Wpływ polityki fiskalnej na PKB w krajach Unii Europejskiej spoza strefy euro
  Autorzy:
  Agata Szymańska
  Czasopismo:
  Gospodarka Narodowa (rok: 2018, tom: 295, strony: 49-74), Wydawca: Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej
  Status:
  Opublikowana
 15. Zmiany w czasie reguły Taylora a polityka pieniężna w Polsce
  Autorzy:
  Paweł Baranowski, Jan Jacek Sztaudynger
  Czasopismo:
  Ekonometria (rok: 2016, tom: 53, strony: 45189), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/ekt.2016.3.01 - link do publikacji
 16. Comparative analysis of fiscal policy changes in selected European Union countries outside the Eurozone
  Autorzy:
  Agata Szymańska
  Czasopismo:
  Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe , Wydawca: Uniwersytet Łódzki
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 17. Changes in nominal rigidities in Poland – a regime-switching DSGE perspective IF: 1,261
  Autorzy:
  Paweł Baranowski, Zbigniew Kuchta
  Czasopismo:
  Economic Systems , Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Złożona