Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Architektura jako środek reprezentacji władzy monarszej w Małopolsce doby jednoczenia i konsolidacji Królestwa Polskiego 1243-1370

2014/15/N/HS2/03905

Słowa kluczowe:

gotyk architektura władza Bolesław Wstydliwy Kazimeirz Wielki król reprezentacja

Deskryptory:

 • HS2_8: Historia i teoria sztuki, historia architektury, sztuki plastyczne, kultura wizualna
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Piotr Pajor 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 67 144 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-04

Zakończenie projektu: 2017-08-03

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Dlaczego Kazimierz Wielki nadał swoje imię nowemu miastu w Krakowie?
  Autorzy:
  Piotr Pajor
  Czasopismo:
  Rocznik Krakowski (rok: 2017, tom: 83, strony: 37-56), Wydawca: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
  Status:
  Opublikowana
 2. Transept katedry krakowskiej jako miejsce kultu św. Stanisława w XIV wieku
  Autorzy:
  Piotr Pajor
  Czasopismo:
  Studia Waweliana (rok: 2017, ), Wydawca: Zamek Królewski na Wawelu
  Status:
  Złożona
 3. The Poverty and the Power: Duke Boleslaus the Chaste's Patronage of the Franciscans in 13th-century Lesser Poland
  Autorzy:
  Piotr Pajor
  Czasopismo:
  Umění/Art (rok: 2017, tom: 65/2, strony: 106-122), Wydawca: Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i.
  Status:
  Opublikowana
 1. Czy istniał "styl Kazimierzowski"? O niektórych rozwiązaniach formalnych w małopolskiej architekturze XIV wieku
  Autorzy:
  Piotr Pajor
  Konferencja:
  XXXVI Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej: Odrębność i wspólnota narodów w kulturze średniowiecza (rok: 2017, ), Wydawca: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  Data:
  konferencja 10-11.12.2015
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Podwójny klasztor franciszkański w Zawichoście
  Autorzy:
  Piotr Pajor
  Konferencja:
  Architektura sakralna w początkach państwa polskiego (X-XIII wiek) (rok: 2016, ), Wydawca: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
  Data:
  konferencja 25-27.11.2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Nowy początek stolicy. Urbanistyczne i architektoniczne fundacje Kazimierza Wielkiego w aglomeracji krakowskiej
  Autorzy:
  Piotr Pajor
  Konferencja:
  XXXVII Semianrium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej: In principio. Prawda i mit początku w kulturze polskiej i europejskiej (rok: 2017, ), Wydawca: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  Data:
  konferencja 6-7.12.2016
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Król spogląda w przeszłość. Romańskie relikty w murach katedry krakowskiej i kolegiaty w Wiślicy jako nośnik programu historycznego w działalności fundacyjnej Kazimierza Wielkiego
  Autorzy:
  Piotr Pajor
  Książka:
  Historyzm - tradycjonalizm - archaizacja. Studia z dziejów świadomości historycznej w średniowieczu i okresie nowożytnym (rok: 2015, tom: I, strony: 83-109), Wydawca: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana
  Status:
  Opublikowana
 2. Nos Kazimirus. Architektoniczne fundacje Kazimierza Wielkiego jako środki manifestowania królewskiej obecności
  Autorzy:
  Piotr Pajor
  Książka:
  Claritas et consonantia. Formy, funkcje i znaczenia w sztuce średniowiecza. Księga dedykowana pamięci prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek (rok: 2017, tom: I, strony: 45-68), Wydawca: Wydział Sztuk Pięknych UMK, Stowarzyszenie Historyków Sztuki
  Status:
  Opublikowana