Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zasada nullum crimen sine lege w systemie demokratycznego państwa prawa. Badania prawnoporównawcze w oparciu o europejski system konwencyjny

2014/15/N/HS5/01852

Słowa kluczowe:

zasada nullum crimen sine lege ustawowa określoność typu czynu zabronionego istota typu czynu zabronionego podstawy odpowiedzialności karnej Europejska Konwencja Praw Człowieka

Deskryptory:

 • HS5_1: Teoria i filozofia prawa, historia prawa i myśli prawnej
 • HS5_2: Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe
 • HS5_4: Prawo karne

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Aleksandra Rychlewska-Hotel 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 83 640 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-12

Zakończenie projektu: 2019-09-11

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. O gwarancyjnym modelu wykładni prokonstytucyjnej przepisów typizujących czyny zabronione pod groźbą kary
  Autorzy:
  Aleksandra Rychlewska
  Czasopismo:
  CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH (rok: 2016, tom: 3, strony: 131-149), Wydawca: Polska Akademia Umiejętności; Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
  Status:
  Opublikowana
 2. The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees
  Autorzy:
  Aleksandra Rychlewska
  Czasopismo:
  POLISH YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW (rok: 2016, tom: 36, strony: 163-186), Wydawca: Instytut Nauk Prawnych PAN
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7420/pyil2016h - link do publikacji
 3. Zasada nullum crimen sine lege na tle współczesnej idei państwa prawa
  Autorzy:
  Aleksandra Rychlewska
  Czasopismo:
  CZASOPISMO PRAWA KARNEGO I NAUK PENALNYCH (rok: 2017, tom: 3, strony: 95-136), Wydawca: Polska Akademia Umiejętności; Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
  Status:
  Opublikowana
 1. -
  Autorzy:
  Aleksandra Rychlewska-Hotel
  Książka:
  Zasada nullum crimen sine lege jako wymóg przewidywalności konsekwencji prawnokarnych (rok: 2019, tom: -, strony: 532), Wydawca: Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
  Status:
  Opublikowana