Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Taksonomia i rozmieszczenie ostnic z sekcji Stipa w Europie Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem morfologicznej i genetycznej zmienności wewnątrz- i międzypopulacyjnej Stipa pennata L.

2014/15/N/NZ8/00340

Słowa kluczowe:

zmienność morfologiczna zmienność genetyczna mikromorfologia SEM Stipa murawy kserotermiczne

Deskryptory:

 • NZ8_11: Botanika
 • NZ8_10: Taksonomia i filogenetyka

Panel:

NZ8 - Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym: biologia ewolucyjna, biologia populacyjna, biologia środowiskowa, systematyka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Ewelina Klichowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 124 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-08

Zakończenie projektu: 2018-12-07

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Development and characterization of microsatellite markers for endangered species Stipa pennata (Poaceae) and their usefulness in intraspecific delimitation IF: 1,889
  Autorzy:
  Ewelina Klichowska, Monika Ślipiko, Marcin Nobis, Monika Szczecińska
  Czasopismo:
  Molecular Biology Reports (rok: 2018, tom: 45, strony: 639–643), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11033-018-4192-x - link do publikacji
 2. Plastid super-barcodes as a tool for species discrimination in feather grasses (Poaceae: Stipa) IF: 4,259
  Autorzy:
  Katarzyna Krawczyk, Marcin Nobis, Kamil Myszczyński, Ewelina Klichowska, Jakub Sawicki
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2018, tom: 8, strony: 1924), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-018-20399-w - link do publikacji
 3. Soil properties rather than topography, climatic conditions, and vegetation type shape AMF–feathergrass relationship in semi-natural European grasslands IF: 3,445
  Autorzy:
  Ewelina Klichowska, Marcin Nobis, Piotr Piszczek, Janusz Błaszkowski, Szymon Zubek
  Czasopismo:
  Applied Soil Ecology (rok: 2019, tom: 144, strony: 22-30), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsoil.2019.07.001 - link do publikacji
 4. Different but valuable: Anthropogenic habitats as genetic diversity reservoirs for endangered dry grassland species – A case study of Stipa pennata IF: 4,49
  Autorzy:
  Ewelina Klichowska, Monika Szczecińska, Monika Ślipiko, Marcin Nobis
  Czasopismo:
  Ecological Indicators (rok: 2020, tom: 111, strony: 105998), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ecolind.2019.105998 - link do publikacji
 5. Stipa baktashevae, a new synonym of Stipa borysthenica (Poaceae) IF: 1,24
  Autorzy:
  Marcin Nobis, Ewelina Klichowska
  Czasopismo:
  Phytotaxa (rok: 2016, tom: 277, strony: 085–089), Wydawca: Magnolia Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.11646/phytotaxa.277.1.8 - link do publikacji
 6. Proposal to conserve the name Stipa pulcherrima (Poaceae) with a conserved type IF: 2,447
  Autorzy:
  Marcin Nobis, Ewelina Klichowska, Arkadiusz Nowak
  Czasopismo:
  Taxon (rok: 2017, tom: 66, strony: 518-519), Wydawca: International Association for Plant Taxonomy
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12705/662.22 - link do publikacji
 7. Stipa pennata subsp. ceynowae (Poaceae, Pooideae), a new taxon from Central Europe IF: 1,116
  Autorzy:
  Ewelina Klichowska, Marcin Nobis
  Czasopismo:
  PhytoKeys (rok: 2017, tom: 83, strony: 75-92), Wydawca: Pensoft
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3897/phytokeys.83.12797 - link do publikacji
 1. Rewizja taksonomiczna środkowoeuropejskich gatunków ostnic sekcji Stipa (Poaceae)
  Autorzy:
  Ewelina Klichowska, Marcin Nobis
  Konferencja:
  57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Botaniczne
  Data:
  konferencja 27 czerwca–3 lipca 2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Status mikoryzowy i zespoły grzybów arbuskularnych w ryzosferze zagrożonego gatunku ostnicy piórkowatej (Stipa pennata L.) w różnych typach siedlisk w Polsce
  Autorzy:
  Ewelina Klichowska, Marcin Nobis, Janusz Błaszkowski, Piotr Piszczek, Szymon Zubek
  Konferencja:
  57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Botaniczne
  Data:
  konferencja 27 czerwca–3 lipca 2016
  Status:
  Opublikowana