Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Spójne kształtowanie widmowe kwantowych stanów światła

2014/15/D/ST2/02385

Słowa kluczowe:

optyka kwantowa optyka impulsów femtosekundowych informacja kwantowa elektrooptyka

Deskryptory:

 • ST2_8: Optyka i optyka kwantowa
 • ST2_9: Lasery, fizyka laserowa
 • ST2_15: Fizyka ogólna (mechanika kwantowa, kwantowa informacja, zagadnienia interdyscyplinarne, ...)

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Michał Karpiński 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 672 795 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-10-01

Zakończenie projektu: 2019-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Oscylator w.cz. ze wzmacniaczem. Za kwotę 34 000 PLN
 2. Kryształ KTP z periodyczną inwersją domen nieliniowych. Za kwotę 16 950 PLN
 3. Modulator elektrooptyczny o paśmie powyżej 10 GHz. Za kwotę 25 600 PLN
 4. Włókno optyczne z siatką braggowską o zmiennej stałej (2 szt.). Za kwotę 19 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. Pulsed single-photon spectrometer by frequency-to-time mapping using chirped fiber Bragg gratings IF: 3,307
  Autorzy:
  A. O. C. Davis, P. M. Saulnier, M. Karpiński, B. J. Smith
  Czasopismo:
  Optics Express (rok: 2017, tom: 25, strony: 12804-12811), Wydawca: The Optical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1364/OE.25.012804 - link do publikacji
 2. Aperiodic electro-optic time lens for spectral manipulation of single-photon pulses IF: 3,597
  Autorzy:
  F. Sośnicki, M. Mikołajczyk, A. Golestani, M. Karpiński
  Czasopismo:
  Applied Physics Letters (rok: 2020, tom: 116, strony: 234003), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/5.0011077 - link do publikacji
 3. Measurement of radio-frequency temporal phase modulation using spectral interferometry IF: 1,328
  Autorzy:
  M. Jachura, J. Szczepanek, W. Wasilewski, M. Karpiński
  Czasopismo:
  Journal of Modern Optics (rok: 2018, tom: 65, strony: 262-267), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/09500340.2017.1387676 - link do publikacji
 4. Spectral Shearing of Quantum Light Pulses by Electro-Optic Phase Modulation IF: 7,645
  Autorzy:
  Laura J. Wright, Michał Karpiński, Christoph Söller, Brian J. Smith
  Czasopismo:
  Physical Review Letters (rok: 2017, tom: 118, strony: 23601), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevLett.118.023601 - link do publikacji
 5. Bandwidth manipulation of quantum light by an electro-optic time lens IF: 31,167
  Autorzy:
  Michał Karpiński, Michał Jachura, Laura J. Wright, Brian J. Smith
  Czasopismo:
  Nature Photonics (rok: 2017, tom: 11, strony: 53–57), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/nphoton.2016.228 - link do publikacji
 6. Large-scale spectral bandwidth compression by complex electro-optic temporal phase modulation IF: 3,356
  Autorzy:
  F. Sośnicki, M. Karpiński
  Czasopismo:
  Optics Express (rok: 2018, tom: 26, strony: 31307-31316), Wydawca: The Optical Society (OSA)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1364/OE.26.031307 - link do publikacji